Eläkemaksujen budjetointi

Täältä löydät ohjeita eläkemaksujen budjetointiin.

Kevan jäsenyhteisöjen ja valtion eläkejärjestelmän työnantajien vuoden 2020 palkkaperusteisen eläkemaksun budjetointiohjeet ovat työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa. Ohjeet löydät sivulta ”Eläkemaksujen perusteet ja laskun liitteet” valitsemalla kohdevuodeksi 2020. Lisäksi niille Kevan jäsenyhteisöille, jotka maksavat eläkemenoperusteista maksua, on erillinen eläkemenoperusteisen maksun budjetointiohje.

Kirkolliskokous vahvistaa kirkkotyönantajan vuoden 2020 palkkaperusteisen eläkemaksun suuruuden marraskuussa. Arvio maksuprosenteista on kohdassa Palkkaperusteinen eläkemaksu 2019-2021

Kuntaliiton ohjeen eläkemaksujen budjetoinnista ja kirjauksesta vuonna 2019 löydät Kuntaliiton verkkosivuilta. Ohjetta voi soveltaa myös vuonna 2020.

Eläkevakuutusmaksujen budjetointi ja kirjaus vuonna 2019 (kuntaliitto.fi)

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän maksutasoselvitys 2018 (pdf)

Palkkaperusteinen eläkemaksu vuosina 2019-2021

Kevan jäsenyhteisöillä ja valtion eläkejärjestelmän työnantajilla työnantajakohtainen arvio työnantajan osuudesta löytyy Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa julkaistusta palkkaperusteisen eläkemaksun budjetointiohjeesta. Keva vahvistaa joulukuun 2019 alussa vuoden 2020 palkkaperusteisen eläkemaksun Kevan jäsenyhteisöille ja valtion eläkejärjestelmän työnantajille.

Yksityisalojen TyEL-maksu vaikuttaa Kevan jäsenyhteisön ja valtion eläkejärjestelmän työnantajan palkkaperusteiseen eläkemaksuun. Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa ja kilpailukykysopimuksessa on sovittu, että perittävä yksityisalojen TyEL-maksu on 24,40 prosenttia palkoista vuosina 2019–2021. Samalla on sovittu myös työntekijän eläkemaksujen korotuksista.

Eläketurvakeskuksen ennusteen (5.6.2019) mukaan keskimääräinen TyEL-maksun työkyvyttömyysosa vaihtelee välillä 0,90-1,10 prosenttia palkoista vuosina 2019–2021.

Palkkaperusteinen eläkemaksu

Prosenttia palkoista

2019

 

2020

 

2021

 

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla jäsenyhteisöillä sama)

23,50

23,30

23,30

Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin)

0,90

1,10

1,10

Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)

24,40

24,40

24,40

 

 

 

 

Työntekijän eläkemaksu

2019

2020

2021

Työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja  63 vuotta täyttäneillä

6,75

7,15

7,15

Työntekijän eläkemaksu 53-62-vuotiailla

8,25

8,65

8,65

Kirkolliskokous vahvistaa kirkkotyönantajan palkkaperusteisen eläkemaksun vuodelle 2020 marraskuun alussa. Kirkon eläkerahasto ehdottaa Kirkolliskokoukselle palkkaperusteiseksi eläkemaksuksi:

  • Seurakunnat 28,7%
  • Kirkon keskusrahasto ja kirkolliset yhdistykset 34,5 %

Työntekijän eläkemaksut ovat kaikissa eläkejärjestelmissä samat ja löytyvät yllä olevasta taulukosta.

Eläkemenoperusteisen maksun budjetointi

Keva arvioi vuoden 2020 eläkemenoperusteisen maksun kokonaismääräksi 737 000 000,00 euroa. Kevan valtuuskunta päättää maksun määrän kokouksessaan 29.11.2019.

Eläkemenoperusteista maksua budjetoitaessa on hyvä muistaa, että maksun määräytymiseen vaikuttaa vain ennen vuotta 2005 karttunut maksussa oleva eläkemeno. Maksun suuruuteen eivät vaikuta lainkaan vuoden 2020 palkkamenot, eikä maksun määrään voi vaikuttaa henkilöstöratkaisuilla. Tämän vuoksi suosittelemme, että työnantaja budjetoi eläkemenoperusteisen maksun euromääräisenä ja erillään palkkaperusteisesta maksusta.

Paras arvio budjetointia varten on kertoa vuoden 2019 ennakkomaksu luvulla 1,04. Työnantajan verkkopalvelussa olevassa Eläkemaksut-osiosta löytyy työnantajakohtainen arvio vuoden 2020 maksusta (julkaistu 5.6.2019). Tarkemmat työnantajakohtaiset ennusteet julkaistaan verkkopalvelussa lokakuun aikana.

Yksittäisen jäsenyhteisön eläkemenoperusteisen maksun määrään voivat vaikuttaa esimerkiksi kuntayhtymän purkautuminen tai kuntayhtymästä eroaminen. Vuoden 2020 eläkemenoperusteisen maksun lopullinen maksu lasketaan syksyllä 2021.

Eläkemenoperusteinen maksu jatkuu tasausmaksun sijaan

Keva on aikaisemmin kertonut, että eläkemenoperusteinen maksu lakkaisi lähivuosina ja sen korvaisi tasausmaksu, kuten sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä oli esitetty.

Keva on elokuussa 2019 tarkastellut uudelleen tasausmaksun vaikutusta kuntien maksuosuuksien muutoksiin ilman maakuntia. Keva ei nykytilanteessa pidä tarkoituksen mukaisena tasausmaksun käyttöönottoa. Tasausmaksun käyttöönottoa voidaan tarkastella uudelleen, kun sote-uudistuksen rakenne on paremmin selvillä.

Eläkemenoperusteinen maksu jatkuu toistaiseksi ennallaan.

Taloudellisen tuen maksuosuus (työnantajilla, jotka ovat järjestäneet etuuden Kevasta)

Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus.

Taloudellisen tuen kustannusten arvioidaan jäävän vuonna 2019 alle 0,035 %:iin taloudellisen tuen alaisista palkoista eli selvästi alle ryhmähenkivakuutuksen maksun.

Taloudellisen tuen kustannuksien oletetaan pysyvän suurin piirtein samalla tasolla myös 2020–2021.