Eläkemaksujen budjetointi

Täältä löydät ohjeita eläkemaksujen budjetointiin.

Kevan jäsenyhteisöjen, valtion ja kirkon vuoden 2020 palkkaperusteiset eläkemaksut on vahvistettu. Tiedot löytyvät Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiosta kohdasta ”Eläkemaksujen perusteet ja laskun liitteet” valitsemalla kohdevuodeksi 2020.

Lisäksi niille Kevan jäsenyhteisöille, jotka maksavat eläkemenoperusteista maksua, julkaistaan edellä mainitussa paikassa tammikuussa 2020 tiedot vuoden 2020 eläkemenoperusteisen maksun ennakoista.

Kuntaliiton ohjeen eläkemaksujen budjetoinnista ja kirjauksesta vuonna 2019 löydät Kuntaliiton verkkosivuilta. Ohjetta voi soveltaa myös vuonna 2020.

Eläkevakuutusmaksujen budjetointi ja kirjaus vuonna 2019 (kuntaliitto.fi)

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän maksutasoselvitys 2019 (pdf)

Palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2021

Yksityisalojen TyEL-maksu vaikuttaa Kevan jäsenyhteisön ja valtion eläkejärjestelmän työnantajan palkkaperusteiseen eläkemaksuun. Alla esitetty arvio perustuu Eläketurvakeskuksen ennusteeseen (11.12.2019) TyEL-maksun kehityksestä.

 

Palkkaperusteinen eläkemaksu

Kevan jäsenyhteisöt ja valtiotyönantajat

Prosenttia palkoista

2021

 

 

 

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)

23,30

Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin)

1,10

Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)

24,40

 

Työntekijän eläkemaksu

2021

Työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja  63 vuotta täyttäneillä

7,15

Työntekijän eläkemaksu 53-62-vuotiailla

8,65

 

Keva julkaisee Kevan jäsenyhteisöille ja valtiotyönantajille työnantajakohtaiset budjetointiohjeet vuoden 2021 palkkaperusteisesta eläkemaksusta arviolta kesäkuussa 2020. Julkaisun jälkeen ohjeet löytyvät Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiosta kohdasta ”Eläkemaksujen perusteet ja laskun liitteet” valitsemalla kohdevuodeksi 2021.

Kirkolliskokous vahvistaa kirkkotyönantajan palkkaperusteisen eläkemaksun vuosittain marraskuun alussa. Keva tiedottaa kirkkotyönantajan vuoden 2021 palkkaperusteisen maksun budjetoinnista myöhemmin vuonna 2020.

Eläkemenoperusteisen maksun budjetointi vuodelle 2021

Eläkemenoperusteista maksua budjetoitaessa on hyvä muistaa, että maksun määräytymiseen vaikuttaa vain ennen vuotta 2005 karttunut maksussa oleva eläkemeno. Maksun suuruuteen eivät vaikuta lainkaan vuoden 2021 palkkamenot, eikä maksun määrään voi vaikuttaa henkilöstöratkaisuilla. Tämän vuoksi suosittelemme, että työnantaja budjetoi eläkemenoperusteisen maksun euromääräisenä ja erillään palkkaperusteisesta maksusta.

Paras arvio vuoden 2021 eläkemenoperusteisen maksun budjetointia varten on kertoa vuoden 2020 ennakkomaksu luvulla 1,03. Keva julkaisee tarkemmat työnantajakohtaiset ennusteet Työnantajan verkkopalvelussa lokakuun 2020 aikana.

Yksittäisen jäsenyhteisön eläkemenoperusteisen maksun määrään voivat vaikuttaa esimerkiksi kuntayhtymän purkautuminen tai kuntayhtymästä eroaminen.

Eläkemenoperusteinen maksu jatkuu tasausmaksun sijaan

Keva on aikaisemmin kertonut, että eläkemenoperusteinen maksu lakkaisi lähivuosina ja sen korvaisi tasausmaksu, kuten sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä oli esitetty.

Keva on elokuussa 2019 tarkastellut uudelleen tasausmaksun vaikutusta kuntien maksuosuuksien muutoksiin ilman maakuntia. Keva ei nykytilanteessa pidä tarkoituksen mukaisena tasausmaksun käyttöönottoa. Tasausmaksun käyttöönottoa voidaan tarkastella uudelleen, kun sote-uudistuksen rakenne on paremmin selvillä.

Eläkemenoperusteinen maksu jatkuu toistaiseksi ennallaan.

Taloudellisen tuen maksuosuus

Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Maksuosuus koskee työnantajia, jotka ovat järjestäneet etuuden Kevasta.

Taloudellisen tuen kustannusten arvioidaan jäävän vuonna 2020 alle 0,035 %:iin taloudellisen tuen alaisista palkoista eli selvästi alle ryhmähenkivakuutuksen maksun.

Kustannuksien oletetaan pysyvän suurin piirtein samalla tasolla myös vuonna 2021.