Eläkemaksujen budjetointi

Täältä löydät ohjeita palkkaperusteisen eläkemaksun ja tasausmaksun budjetointiin. 

Palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2023

Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteinen eläkemaksu pyritään pitämään yksityisalojen TyEL-maksun tasolla. TyEL-maksu muodostaa myös lähtökohdan valtion eläkejärjestelmän palkkaperusteiselle eläkemaksulle.

Keva on julkaissut täsmennetyt työnantajakohtaiset palkkaperusteisen eläkemaksun budjetointiohjeet vuodelle 2023 syyskuussa työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa.

Alla esitetty arvio perustuu Eläketurvakeskuksen ennusteeseen (9.9.2022) TyEL-maksun kehityksestä.

 

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2023

Kevan jäsenyhteisöt

prosenttia
palkoista

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)  23,50
Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin) 0,90
Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)  24,40

 

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2023

valtiotyönantajat

prosenttia
palkoista

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)  23,94
Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin) 0,90
Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)  24,84

 

Työntekijän eläkemaksu 2023 

prosenttia palkoista

Työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä  7,15
Työntekijän eläkemaksu 53-62-vuotiailla  8,65

 

Kirkolliskokous päätti kirkkotyönantajan vuoden 2023 palkkaperusteisten eläkemaksujen määrät marraskuussa 2022.

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2022

prosenttia palkoista
Seurakunnat 28,7
Kirkon keskusrahasto ja kirkolliset yhdistykset  34,5


Tasausmaksun budjetointi vuodelle 2023

Kunnat ja hyvinvointialueet maksavat tasausmaksua vuoden 2023 alusta alkaen. Tasausmaksua eivät maksa muut Kevan jäsenyhteisöt (osakeyhtiöt, kuntayhtymät, säätiöt ja yhdistykset).

Työnantajakohtaiset tasausmaksun täsmennetyt arviot vuodelle 2023 on julkaistu loka-marraskuussa työnantajan verkkopalvelussa. Kevan hallitus on esittänyt tasausmaksun kokonaismääräksi 645 miljoonaa euroa. Tasausmaksun kokonaismäärä vahvistetaan loppuvuodesta ja se voi muuttua.

Kuntaliiton ohjeistus tasausmaksun kirjaamisesta

Eläkemenoperusteisen maksun budjetointi vuodelle 2023

Eläkemenoperusteinen maksu poistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän maksutasoselvitys 2021 (pdf)

Taloudellisen tuen maksuosuus

Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Maksuosuus koskee työnantajia, jotka ovat järjestäneet etuuden Kevasta.

Taloudellisen tuen kustannusten arvioidaan jäävän vuonna 2023 alle 0,033 %:iin taloudellisen tuen alaisista palkoista eli selvästi alle ryhmähenkivakuutuksen maksun.