Eläkemaksujen budjetointi

Täältä löydät ohjeita eläkemaksujen budjetointiin.

  • Kevan jäsenyhteisöjen ja valtion eläkejärjestelmän työnantajien vuoden 2020 palkkaperusteisen eläkemaksun budjetointiohjeet on julkaistu työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa. Ohjeet löytyvät sivulta ”Eläkemaksujen perusteet ja laskun liitteet” valitsemalla kohdevuodeksi 2020. Lisäksi niille Kevan jäsenyhteisöille, jotka maksavat eläkemenoperusteista maksua, on julkaistu erillinen eläkemenoperusteisen maksun budjetointiohje.
  • Kirkkotyönantaja saa budjetointiinsa ohjeet Kirkkohallitukselta elokuussa. 
  • Kuntaliiton ohjeen eläkemaksujen budjetoinnista ja kirjauksesta vuonna 2019 löydät Kuntaliiton verkkosivuilta: www.kuntaliitto.fi. Ohjetta voi soveltaa myös vuonna 2020.

Maksutasoselvitys 2018 (pdf)

Palkkaperusteinen eläkemaksu vuosina 2019-2021

Kevan jäsenyhteisöillä ja valtion eläkejärjestelmän työnantajilla työnantajakohtainen arvio työnantajan osuudesta löytyy Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa julkaistusta palkkaperusteisen eläkemaksun budjetointiohjeesta. Keva vahvistaa joulukuun 2019 alussa vuoden 2020 palkkaperusteisen eläkemaksun Kevan jäsenyhteisöille ja valtion eläkejärjestelmän työnantajille.

Yksityisalojen TyEL-maksu vaikuttaa Kevan jäsenyhteisön ja valtion eläkejärjestelmän työnantajan palkkaperusteiseen eläkemaksuun. Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa ja kilpailukykysopimuksessa on sovittu, että perittävä yksityisalojen TyEL-maksu on 24,40 prosenttia palkoista vuosina 2019–2021. Samalla on sovittu myös työntekijän eläkemaksujen korotuksista.

Eläketurvakeskuksen ennusteen (5.6.2019) mukaan keskimääräinen TyEL-maksun työkyvyttömyysosa vaihtelee välillä 0,90-1,10 prosenttia palkoista vuosina 2019–2021.

Palkkaperusteinen eläkemaksu

Prosenttia palkoista

2019

 

2020

 

2021

 

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla jäsenyhteisöillä sama)

23,50

23,30

23,30

Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin)

0,90

1,10

1,10

Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)

24,40

24,40

24,40

 

 

 

 

Työntekijän eläkemaksu

2019

2020

2021

Työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja  63 vuotta täyttäneillä

6,75

7,15

7,15

Työntekijän eläkemaksu 53-62-vuotiailla

8,25

8,65

8,65

 

Eläkemenoperusteisen maksun budjetointi

Keva arvioi vuoden 2020 eläkemenoperusteisen maksun kokonaismääräksi 737 000 000,00 euroa. Kevan valtuuskunta päättää maksun määrän kokouksessaan 29.11.2019.

Eläkemenoperusteista maksua budjetoitaessa on hyvä muistaa, että maksun määräytymiseen vaikuttaa vain ennen vuotta 2005 karttunut maksussa oleva eläkemeno. Maksun suuruuteen eivät vaikuta lainkaan vuoden 2020 palkkamenot, eikä maksun määrään voi vaikuttaa henkilöstöratkaisuilla. Tämän vuoksi suosittelemme, että työnantaja budjetoi eläkemenoperusteisen maksun euromääräisenä ja erillään palkkaperusteisesta maksusta.

Paras arvio budjetointia varten on kertoa vuoden 2019 ennakkomaksu luvulla 1,04. Keva on 5.6.2019 julkaissut työnantajan verkkopalvelussa olevassa Eläkemaksut-osiossa työnantajakohtaisen arvion vuoden 2020 maksusta.

Yksittäisen jäsenyhteisön eläkemenoperusteisen maksun määrään voivat vaikuttaa esimerkiksi kuntayhtymän purkautuminen tai kuntayhtymästä eroaminen. Vuoden 2020 eläkemenoperusteisen maksun lopullinen maksu lasketaan syksyllä 2021.

Tietoa tasausmaksusta

Keva on aikaisemmin kertonut, että eläkemenoperusteinen maksu lakkaisi lähivuosina ja sen korvaisi tasausmaksu, kuten sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä oli esitetty. Kevan tavoitteena on edelleen luopua eläkemenoperusteisesta maksusta mahdollisimman nopeasti, vaikka sote- ja maakuntauudistukseen liittyneet lakiesitykset kaatuivat.

Tasausmaksun on katsottu edellyttävän lakimuutosta. Kevalla ei ole tällä hetkellä tietoa mitä asioita uusi hallitus lähtee käsittelemään ja millä aikataululla. Keva tiedottaa tasausmaksusta ja sen jakautumisesta tarkemmin, mikäli asiaa lähdetään valmistelemaan.

Taloudellisen tuen maksuosuus (työnantajilla, jotka ovat järjestäneet etuuden Kevasta)

Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Taloudellisen tuen kustannusten arvioidaan jäävän vuonna 2019 alle 0,035 %:iin taloudellisen tuen alaisista palkoista eli selvästi alle ryhmähenkivakuutuksen maksun. Taloudellisen tuen kustannuksien oletetaan pysyvän suurin piirtein samalla tasolla myös 2020–2021.