Eläkemaksujen budjetointi

Täältä löydät ohjeita palkkaperusteisen eläkemaksun ja eläkemenoperusteisen maksun budjetointiin. Arviot on päivitetty 27.8.2020.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän maksutasoselvitys 2019 (pdf)

Palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2021

Työnantajakohtaiset palkkaperusteisen maksun budjetointiohjeet löytyvät työnantajan verkkopalvelusta eläkemaksut-osiosta. Valitse kohta ”Eläkemaksujen perusteet ja laskun liitteet” sekä kohdevuosi 2021. Budjetointiohjeen arviot eläkemaksusta perustuvat sen hetkiseen Eläketurvakeskuksen ennusteeseen (1.6.2020) TyEL-maksun kehityksestä.

Yksityisalojen TyEL-maksu vaikuttaa Kevan jäsenyhteisön ja valtion eläkejärjestelmän työnantajan palkkaperusteiseen eläkemaksuun. Alla esitetty arvio perustuu Eläketurvakeskuksen ennusteeseen (27.8.2020) TyEL-maksun kehityksestä.

 

Palkkaperusteinen eläkemaksu

Kevan jäsenyhteisöt ja valtiotyönantajat

Prosenttia palkoista

2021

 

 

 

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)

23,20

Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin)

1,20

Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)

24,40

 

Työntekijän eläkemaksu

2021

Työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja  63 vuotta täyttäneillä

7,15

Työntekijän eläkemaksu 53-62-vuotiailla

8,65

 

Kirkolliskokous vahvistaa kirkkotyönantajan palkkaperusteisen eläkemaksun vuosittain marraskuun alussa. Keva tiedottaa kirkkotyönantajan vuoden 2021 palkkaperusteisen maksun budjetoinnista myöhemmin vuonna 2020.

Eläkemenoperusteisen maksun budjetointi vuodelle 2021

Vallitseva tilanne tuo lisähaastetta vuoden 2021 eläkemenoperusteisen maksun budjetointiin. Tällä hetkellä (25.8.2020) paras arvio budjetointia varten on kertoa vuoden 2020 ennakkomaksu luvulla 1,02. Aiempi arvio kertoimeksi oli 1,05. Julkaisemme tarkemmat työnantajakohtaiset ennusteet työnantajan verkkopalvelussa lokakuun 2020 aikana.

Eläkemenoperusteista maksua budjetoitaessa on hyvä muistaa, että maksun määräytymiseen vaikuttaa vain ennen vuotta 2005 karttunut maksussa oleva eläkemeno. Maksun suuruuteen eivät vaikuta lainkaan vuoden 2021 palkkamenot, eikä maksun määrään voi vaikuttaa henkilöstöratkaisuilla. Tämän vuoksi suosittelemme, että työnantaja budjetoi eläkemenoperusteisen maksun euromääräisenä ja erillään palkkaperusteisesta maksusta.

Yksittäisen jäsenyhteisön eläkemenoperusteisen maksun määrään voivat vaikuttaa esimerkiksi kuntayhtymän purkautuminen tai kuntayhtymästä eroaminen.

Taloudellisen tuen maksuosuus

Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Maksuosuus koskee työnantajia, jotka ovat järjestäneet etuuden Kevasta.

Taloudellisen tuen kustannusten arvioidaan jäävän vuonna 2020 alle 0,035 %:iin taloudellisen tuen alaisista palkoista eli selvästi alle ryhmähenkivakuutuksen maksun.

Kustannuksien oletetaan pysyvän suurin piirtein samalla tasolla myös vuonna 2021.