Eläkemaksujen arviot

Tällä sivulla on tietoa palkkaperusteisen eläkemaksun, tasausmaksun ja taloudellisen tuen arvioista. 

Palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2025

Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteinen eläkemaksu pyritään pitämään yksityisalojen TyEL-maksun tasolla. TyEL-maksu muodostaa myös lähtökohdan valtion eläkejärjestelmän palkkaperusteiselle eläkemaksulle.

Keva on julkaissut työnantajakohtaiset palkkaperusteisen eläkemaksun arviot työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa huhtikuussa 2024.

Alla esitetyt vuoden 2025 arviot perustuvat tuoreimpaan arvioon TyEL-maksun kehityksestä.

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2025

Kevan jäsenyhteisöt

prosenttia
palkoista

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)  23,60
Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin) 0,80
Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)  24,40

 

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2025

valtiotyönantajat

prosenttia
palkoista

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)  24,04
Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin) 0,80
Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)  24,84

 

Työntekijän eläkemaksu 2025 

prosenttia palkoista

Työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä  7,15
Työntekijän eläkemaksu 53-62-vuotiailla  8,65

 

Kirkolliskokous päättää kirkkotyönantajan vuoden 2025 palkkaperusteisten eläkemaksujen määrät syksyllä 2024.

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2024

prosenttia palkoista
Seurakunnat 28,7
Kirkon keskusrahasto ja kirkolliset yhdistykset  34,5

Tasausmaksun arvio vuodelle 2025

Vuoden 2025 ensimmäiset työnantajakohtaiset tasausmaksun arviot on julkaistu työnantajan verkkopalvelussa. Tasausmaksua maksavat ainoastaan kunnat ja hyvinvointialueet.

Keva on arvioinut vuoden 2025 tasausmaksun kokonaismäärän olevan 673 000 000 euroa, kun se vuonna 2024 oli 632 000 000 euroa. Lopullinen tasausmaksun määrä vuodelle 2025 vahvistetaan joulukuussa 2024.

Taloudellisen tuen maksuosuus

Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Maksuosuus koskee työnantajia, jotka ovat järjestäneet etuuden Kevasta.

Taloudellisen tuen kustannusten olevan 2025 noin 0,030 %:a taloudellisen tuen alaisista palkoista eli selvästi alle ryhmähenkivakuutuksen maksun.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän maksutasoselvitys 2023

Kevan valtuutetut päättävät vuosittain Kevan jäsenyhteisöjenmaksuista Kevan hallituksen esityksestä. Maksutasoselvitys on tarkoitettu tukemaan maksutasoa koskevaa päätöksentekoa.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän maksutasoselvitys 2023 (pdf)

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän Asset/Liability –selvitys 2023

Keva laatii pääsääntöisesti kahden vuoden välein Asset/Liability –selvityksen Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän eläkemenon rakenteesta ja pitkän aikavälin rahoituksellisesta tilanteesta rahoituksen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Asset/Liability -selvitys 2023 (pdf)

Asset/Liability -selvitys 2023 oletuksia ja tuloksia (excel)