Eläkemaksujen budjetointi

Vuoden 2022 eläkemaksujen budjetointiohjeen arviot tulevat perustumaan Eläketurvakeskuksen ennusteeseen TyEL-maksun kehityksestä. Eläketurvakeskus tulee antamaan tuoreimman arvion kesäkuun alussa 2021, arviolta viikolla 22. Julkaisemme tällä sivulla tarkemmat ohjeet sen jälkeen.

Työnantajakohtaiset palkkaperusteisen maksun budjetointiohjeet julkaisemme työnantajan verkkopalvelussa kesäkuun aikana.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän maksutasoselvitys 2020 (pdf)

Taloudellisen tuen maksuosuus

Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Maksuosuus koskee työnantajia, jotka ovat järjestäneet etuuden Kevasta.

Taloudellisen tuen kustannusten arvioidaan jäävän vuonna 2020 alle 0,035 %:iin taloudellisen tuen alaisista palkoista eli selvästi alle ryhmähenkivakuutuksen maksun.

Kustannuksien oletetaan pysyvän suurin piirtein samalla tasolla myös vuonna 2021.