Eläkemaksujen budjetointi

Täältä löydät ohjeita palkkaperusteisen eläkemaksun ja eläkemenoperusteisen maksun budjetointiin. Arviot on päivitetty 10.11.2021.

Palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2022

Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteinen eläkemaksu pyritään pitämään yksityisalojen TyEL-maksun tasolla. TyEL-maksu muodostaa myös lähtökohdan valtion eläkejärjestelmän palkkaperusteiselle eläkemaksulle.

Keva julkaisi kesäkuussa työnantajakohtaiset palkkaperusteisen eläkemaksun budjetointiohjeet työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa. Tiedot perustuivat Eläketurvakeskuksen ennusteeseen (2.6.2021) TyEL-maksun kehityksestä.

Kevan hallitus esittää Kevan valtuutetuille, että vuoden 2022 Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteiseen eläkemaksuun ei sisällytetä TyEL:n vuonna 2020 työnantajien maksuun annetun tilapäisen alennuksen takaisinmaksuerää 0,45 prosenttiyksikköä. Eläkemaksut vahvistettiin 30.11.2021 esityksen mukaisesti. Vahvistetut työnantajakohtaiset eläkemaksuprosentit löytyvät työnantajan verkkopalvelusta.

Alla esitetty arvio perustuu tuoreimpaan Kevan saamaan arvioon TyEL-maksun kehityksestä.

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2022

Kevan jäsenyhteisöt

prosenttia
palkoista

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)  23,30
Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin) 1,10
Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)  24,40

 

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2022

valtiotyönantajat

prosenttia
palkoista

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)  23,75
Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin) 1,10
Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)  24,85

 

Työntekijän eläkemaksu 2022 

prosenttia palkoista

Työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä  7,15
Työntekijän eläkemaksu 53-62-vuotiailla  8,65

 

Kirkolliskokous päätti 10.11.2021 kirkkotyönantajan vuoden 2022 palkkaperusteisten eläkemaksujen määrät alla olevan taulukon mukaan.e

 

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2022

prosenttia palkoista
Seurakunnat 28,7
Kirkon keskusrahasto ja kirkolliset yhdistykset  34,5


Eläkemenoperusteisen maksun budjetointi vuodelle 2022

Kevan hallitus esittää Kevan valtuutetuille, että vuoden 2022 eläkemenoperusteisen maksun kokonaismääräksi vahvistettaisiin 713 miljoonaa euroa, joka vastaa 3,50 prosenttia Kevan jäsenyhteisöjen arvioidusta vuoden 2022 palkkasummasta. Eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärä siis laskisi hieman vuoden 2021 tasosta (735 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Kevan valtuutetut vahvistivat eläkemenoperusteisen maksun esityksen mukaisen kokonaismäärän kokouksessaan 30.11.2021.

Työnantajakohtaiset ennusteet on julkaistu työnantajan verkkopalvelussa lokakuussa 2021. Julkaistujen ennusteiden jälkeen maksujen perusteet ovat muuttuneet. Parhaimman arvion ensi vuoden eläkemenoperusteisesta maksusta saa kertomalla vuoden 2021 työnantajan ennakkomaksun luvulla 0,97.

Eläkemenoperusteista maksua budjetoitaessa on hyvä muistaa, että maksun määräytymiseen vaikuttaa vain ennen vuotta 2005 karttunut maksussa oleva eläkemeno. Maksun suuruuteen eivät vaikuta lainkaan vuoden 2022 palkkamenot, eikä maksun määrään voi vaikuttaa henkilöstöratkaisuilla. Tämän vuoksi suosittelemme, että työnantaja budjetoi eläkemenoperusteisen maksun euromääräisenä ja erillään palkkaperusteisesta maksusta.

Yksittäisen jäsenyhteisön eläkemenoperusteisen maksun määrään voivat vaikuttaa esimerkiksi kuntayhtymän purkautuminen tai kuntayhtymästä eroaminen.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän maksutasoselvitys 2021 (pdf)

Taloudellisen tuen maksuosuus

Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Maksuosuus koskee työnantajia, jotka ovat järjestäneet etuuden Kevasta.

Taloudellisen tuen kustannusten arvioidaan jäävän vuonna 2021 ja 2022 alle 0,033 %:iin taloudellisen tuen alaisista palkoista eli selvästi alle ryhmähenkivakuutuksen maksun.