Eläkemaksujen budjetointi

Täältä löydät tietoa palkkaperusteisen eläkemaksun ja tasausmaksun arvioista. 

Palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2024

Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteinen eläkemaksu pyritään pitämään yksityisalojen TyEL-maksun tasolla. TyEL-maksu muodostaa myös lähtökohdan valtion eläkejärjestelmän palkkaperusteiselle eläkemaksulle.

Keva on julkaissut työnantajakohtaiset palkkaperusteisen eläkemaksun arviot työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa.

Alla esitetyt vuoden 2024 arviot on vahvistettu esityksen mukaisina.

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2024

Kevan jäsenyhteisöt

prosenttia
palkoista

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)  23,60
Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin) 0,80
Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)  24,40

 

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2024

valtiotyönantajat

prosenttia
palkoista

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)  24,01
Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin) 0,80
Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)  24,81

 

Työntekijän eläkemaksu 2024 

prosenttia palkoista

Työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä  7,15
Työntekijän eläkemaksu 53-62-vuotiailla  8,65

 

Kirkolliskokous päätti kirkkotyönantajan vuoden 2024 palkkaperusteisten eläkemaksujen määrät marraskuussa 2023.

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2024

prosenttia palkoista
Seurakunnat 28,7
Kirkon keskusrahasto ja kirkolliset yhdistykset  34,5

Tasausmaksun arvio vuodelle 2024

Vuoden 2025 ensimmäiset työnantajakohtaiset tasausmaksun arviot julkaistaan viimeistään toukokuussa työnantajan verkkopalvelussa.

Tasausmaksun laskut vuodelle 2024 on julkaistu työnantajan verkkopalvelussa.

Laskut perustuvat tasausmaksun vahvistettuun kokonaismäärään 632 miljoonaa euroa.

Kuntien ja hyvinvointialueiden välisen kokonaismäärän jakosuhde tarkistettiin syyskuussa 2023 ja Kevan valtuutetut vahvistivat jakosuhteen. Tasausmaksun lopullinen jakosuhde on:

  • Hyvinvointialueet 51,3 %
  • Kunnat 48,7 %

Kuntien työnantajakohtaiset tasausmaksun laskut on laskettu vuoden 2022 verorahoitustietojen perusteella.

Hyvinvointialueiden työnantajakohtaiset tasausmaksun laskut on laskettu valtiovarainministeriöltä saatujen vuoden 2024 rahoitustietojen arvioiden perusteella.

Kuntaliiton ohjeistus tasausmaksun kirjaamisesta

Taloudellisen tuen maksuosuus

Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Maksuosuus koskee työnantajia, jotka ovat järjestäneet etuuden Kevasta.

Taloudellisen tuen kustannusten arvioidaan jäävän 2024 alle 0,034 %:iin taloudellisen tuen alaisista palkoista eli selvästi alle ryhmähenkivakuutuksen maksun.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän maksutasoselvitys 2023

Kevan valtuutetut päättävät vuosittain Kevan jäsenyhteisöjenmaksuista Kevan hallituksen esityksestä. Maksutasoselvitys on tarkoitettu tukemaan maksutasoa koskevaa päätöksentekoa.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän maksutasoselvitys 2023 (pdf)

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän Asset/Liability –selvitys 2023

Keva laatii pääsääntöisesti kahden vuoden välein Asset/Liability –selvityksen Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän eläkemenon rakenteesta ja pitkän aikavälin rahoituksellisesta tilanteesta rahoituksen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Asset/Liability -selvitys 2023 (pdf)

Asset/Liability -selvitys 2023 oletuksia ja tuloksia (excel)