Eläkemaksujen budjetointi

Täältä löydät ohjeita palkkaperusteisen eläkemaksun ja eläkemenoperusteisen maksun budjetointiin. Arviot on päivitetty 30.10.2020.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän maksutasoselvitys 2020 (pdf)

Palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2021

Työnantajakohtaiset palkkaperusteisen maksun budjetointiohjeet löytyvät työnantajan verkkopalvelusta eläkemaksut-osiosta. Valitse kohta ”Eläkemaksujen perusteet ja laskun liitteet” sekä kohdevuosi 2021. Budjetointiohjeen arviot eläkemaksusta perustuvat sen hetkiseen Eläketurvakeskuksen ennusteeseen (1.6.2020) TyEL-maksun kehityksestä.

Yksityisalojen TyEL-maksu vaikuttaa Kevan jäsenyhteisön ja valtion eläkejärjestelmän työnantajan palkkaperusteiseen eläkemaksuun. Alla esitetty arvio perustuu Eläketurvakeskuksen ennusteeseen (12.10.2020) TyEL-maksun kehityksestä.

 

Palkkaperusteinen eläkemaksu

Kevan jäsenyhteisöt ja valtiotyönantajat

Prosenttia palkoista

2021

 

 

 

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)

23,20

Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin)

1,20

Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)

24,40

 

Työntekijän eläkemaksu

2021

Työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja  63 vuotta täyttäneillä

7,15

Työntekijän eläkemaksu 53-62-vuotiailla

8,65

 

Kirkolliskokous vahvistaa kirkkotyönantajan palkkaperusteisen eläkemaksun vuosittain marraskuun alussa. 

Kirkkohallitus on esittänyt Kirkolliskokoukselle maksujen määräksi:

Palkkaperusteinen eläkemaksu
prosenttia palkoista

2021

Seurakunnat

28,7

Kirkon keskusrahasto ja kirkolliset yhdistykset

34,5

 

Eläkemenoperusteisen maksun budjetointi vuodelle 2021

Vallitseva tilanne tuo lisähaastetta vuoden 2021 eläkemenoperusteisen maksun budjetointiin. Eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärän arvioidaan kuitenkin pysyvän vuoden 2020 tasolla.

Työnantajakohtaiset ennusteet on julkaistu työnantajan verkkopalvelussa.

Eläkemenoperusteista maksua budjetoitaessa on hyvä muistaa, että maksun määräytymiseen vaikuttaa vain ennen vuotta 2005 karttunut maksussa oleva eläkemeno. Maksun suuruuteen eivät vaikuta lainkaan vuoden 2021 palkkamenot, eikä maksun määrään voi vaikuttaa henkilöstöratkaisuilla. Tämän vuoksi suosittelemme, että työnantaja budjetoi eläkemenoperusteisen maksun euromääräisenä ja erillään palkkaperusteisesta maksusta.

Yksittäisen jäsenyhteisön eläkemenoperusteisen maksun määrään voivat vaikuttaa esimerkiksi kuntayhtymän purkautuminen tai kuntayhtymästä eroaminen.

Taloudellisen tuen maksuosuus

Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Maksuosuus koskee työnantajia, jotka ovat järjestäneet etuuden Kevasta.

Taloudellisen tuen kustannusten arvioidaan jäävän vuonna 2020 alle 0,035 %:iin taloudellisen tuen alaisista palkoista eli selvästi alle ryhmähenkivakuutuksen maksun.

Kustannuksien oletetaan pysyvän suurin piirtein samalla tasolla myös vuonna 2021.