Eläkemaksujen budjetointi

Täältä löydät ohjeita palkkaperusteisen eläkemaksun ja eläkemenoperusteisen maksun budjetointiin. Arviot on päivitetty 7.10.2021.

Palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2022

Työnantajakohtaiset palkkaperusteisen maksun budjetointiohjeet on julkaistu työnantajan verkkopalvelussa. Valitse kohta ”Eläkemaksujen perusteet ja laskun liitteet” sekä kohdevuosi 2022.

Budjetointiohjeen arviot eläkemaksusta perustuvat Eläketurvakeskuksen ennusteeseen (2.6.2021) TyEL-maksun kehityksestä.

Kevan jäsenyhteisön palkkaperusteinen eläkemaksu pyritään pitämään yksityisalojen TyEL-maksun tasolla. TyEL-maksu muodostaa myös lähtökohdan valtion eläkejärjestelmän palkkaperusteiselle eläkemaksulle. Alla esitetty arvio perustuu tuoreimpaan Kevan saamaan arvioon TyEL-maksun kehityksestä.

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2022

Kevan jäsenyhteisöt ja valtiotyönantajat

prosenttia
palkoista

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)  23,75
Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin) 1,10
Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)  24,85

 

Työntekijän eläkemaksu 2022 

prosenttia palkoista

Työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä  7,15
Työntekijän eläkemaksu 53-62-vuotiailla  8,65Kirkolliskokous vahvistaa kirkkotyönantajan palkkaperusteisen eläkemaksun vuosittain marraskuun alussa.

Kirkkohallitus esittänee Kirkolliskokoukselle maksujen määräksi:

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2022

prosenttia palkoista
Seurakunnat 28,7
Kirkon keskusrahasto ja kirkolliset yhdistykset  34,5


Eläkemenoperusteisen maksun budjetointi vuodelle 2022

Eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärän arvioidaan laskevan vuoden 2021 tasosta. Kevan arvio tällä hetkellä on, että työnantajan eläkemenoperusteisen maksun ennakot vuonna 2022 ovat noin 89 prosenttia vuoden 2021 ennakoista.

Kevan valtuutetut vahvistavat eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärän kokouksessaan arviolta 26.11.2021.
Työnantajakohtaiset ennusteet julkaistaan työnantajan verkkopalvelussa lokakuussa 2021.

Eläkemenoperusteista maksua budjetoitaessa on hyvä muistaa, että maksun määräytymiseen vaikuttaa vain ennen vuotta 2005 karttunut maksussa oleva eläkemeno. Maksun suuruuteen eivät vaikuta lainkaan vuoden 2022 palkkamenot, eikä maksun määrään voi vaikuttaa henkilöstöratkaisuilla. Tämän vuoksi suosittelemme, että työnantaja budjetoi eläkemenoperusteisen maksun euromääräisenä ja erillään palkkaperusteisesta maksusta.

Yksittäisen jäsenyhteisön eläkemenoperusteisen maksun määrään voivat vaikuttaa esimerkiksi kuntayhtymän purkautuminen tai kuntayhtymästä eroaminen.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän maksutasoselvitys 2020 (pdf)

Taloudellisen tuen maksuosuus

Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Maksuosuus koskee työnantajia, jotka ovat järjestäneet etuuden Kevasta.

Taloudellisen tuen kustannusten arvioidaan jäävän vuonna 2021 alle 0,033 %:iin taloudellisen tuen alaisista palkoista eli selvästi alle ryhmähenkivakuutuksen maksun.

Kustannuksien oletetaan pysyvän suurin piirtein samalla tasolla myös vuonna 2022.