Organisaatiomuutoksen vaikutukset asiointiin

Organisaatiomuutoksella on usein vaikutuksia eläkemaksuihin, henkilöstön eläketurvaan ja asiointiin Kevan kanssa.

Ilmoita tulevasta muutoksesta (esim. yhdistyminen, purkautuminen tai kuntayhtymän perustaminen) osoitteella elakevakuutusmaksut[at]keva.fi.

Löydät alta ohjeet, miten toimia ilmoitusliikenteen osalta eri tilanteissa. Voit olla myös yhteydessä työnantajaneuvontaamme: Työnantaja-asiakkaan neuvontapalvelu

Huolehdithan myös, että työnantajan verkkopalvelun käyttöoikeudet ovat ajan tasalla

Kuntaliitos

Kun kunta yhdistyy toiseen, yhdistyvän kunnan päättyvällä työnantajatunnuksella ilmoitetut jatkuvat palvelussuhteet on katkaistava teknisesti. Katkaistuille palvelussuhteille on ilmoitettava uudet alkamiset jatkavan kunnan työnantajatunnuksella seuraavasta päivästä alkaen.

 • Kunta-alan eläketurva: tekninen katkaisu päättymissyykoodilla 82
 • Valtion eläketurva: tekninen katkaisu päättymissyykoodilla 04

Kuntaliitoksessa entiseen tapaan jatkavan kunnan palvelussuhteita ei tarvitse katkaista.

Kysy tarvittaessa lisäohjeistusta katkoksessa käytettävistä päättymissyykoodeista sekä mahdollisista muutoksista ilmoittaja- ja toimintayksikkötiedoissa Kevan rekisteritiimiltä palvelussuhderekisteri[at]keva.fi.

Seurakuntaliitos

Kuntaliitokset johtavat usein myös seurakuntaliitoksiin. Kun seurakunta liitetään toiseen, lakkautettavan seurakunnan päättyvällä työnantajatunnuksella ilmoitetut jatkuvat palvelussuhteet on katkaistava teknisesti päättymissyykoodilla 4.

Katkaistuille palvelussuhteille on ilmoitettava uudet alkamiset jatkavan seurakunnan työnantajatunnuksella seuraavasta päivästä alkaen.

Seurakuntaliitoksessa entiseen tapaan jatkavan seurakunnan palvelussuhteita ei tarvitse katkaista.

Toiminta yhtiöitetään

Ilmoita päättyvällä työnantajatunnuksella ilmoitetuille jatkuville palvelussuhteille päättymispäivä ja päättymissyykoodi.

 • Kunta-alan eläketurva: päättymissyykoodi 82, jos yhtiö tulee Kevan jäseneksi
 • Valtion eläketurva: päättymissyykoodi 01
 • Kirkon eläketurva: päättymissyykoodi 1

Toiminta siirtyy TyELiin

Ilmoita päättyvällä työnantajatunnuksella ilmoitetuille jatkuville palvelussuhteille päättymispäivä ja päättymissyykoodi.

Esimerkkinä tilanne, kun osakeyhtiön omistuspohja muuttuu siten, että vakuuttaminen siirtyy JuELista TyELiin.

 • Kunta-alan eläketurva: päättymissyykoodi 70
 • Valtion eläketurva: päättymissyykoodi 01
 • Kirkon eläketurva: päättymissyykoodi 1

Työnantaja lakkaa kokonaan

Ilmoita päättyvällä työnantajatunnuksella ilmoitetuille palvelussuhteille päättymispäivä ja päättymissyykoodi.

 • Kunta-alan eläketurva: päättymissyykoodi 10
 • Valtion eläketurva: päättymissyykoodi 01
 • Kirkon eläketurva: päättymissyykoodi 1

Työnantaja yhdistyy toiseen ja jatkuvat palvelussuhteet siirtyvät uuden työnantajatunnuksen alle

Jos jatkuvat palvelussuhteet säilyvät saman eläketurvan piirissä, on päättyvällä työnantajatunnuksella ilmoitetut jatkuvat palvelussuhteet katkaistava teknisesti. Katkaistuille palvelussuhteille on ilmoitettava uudet alkamiset uuden työnantajatunnuksen alta seuraavasta päivästä alkaen.

 • Kunta-alan eläketurva: tekninen katkaisu päättymissyykoodilla 82
 • Valtion eläketurva: tekninen katkaisu päättymissyykoodilla 04
 • Kirkon eläketurva: tekninen katkaisu päättymissyykoodilla 4

Jos palvelussuhteet siirtyvät toisen eläketurvan piiriin, päätä jatkuvat palvelussuhteet.

 • Kunta-alan eläketurva: päättymissyykoodi 70
 • Valtion eläketurva: päättymissyykoodi 01
 • Kirkon eläketurva: päättymissyykoodi 1

Valtion eläketurvan piirissä olevia henkilöitä siirtyy kunta-alan eläketurvan piiriin tai päinvastoin

Päätä jatkuvat palvelussuhteet:

 • Valtion palvelussuhteet koodilla 01
 • Kunta-alan palvelussuhteet päättymissyykoodilla 70

Lähetä Kevan rekisteritiimille tieto henkilöistä, joita siirto koskee.
Rekisteritiimin sähköposti: palvelussuhderekisteri[at]keva.fi

Työnantajan sisäiset organisaatiomuutokset (esim. organisaatiorakenne muuttuu ja henkilöstön sisäisiä siirtoja)

Katkaise siirtyvien henkilöiden jatkuvat palvelussuhteet teknisesti ja avaa katkaistuille jatkopalvelussuhde seuraavasta päivästä alkaen, jos ilmoittamisessa käytettävä ilmoittajatunnus muuttuu. Muussa tapauksessa katkaisu ei ole pakollinen.

 • Kunta-alan eläketurva: tekninen katkaisu päättymissyykoodilla 81
 • Valtion eläketurva: tekninen katkaisu päättymissyykoodilla 04
 • Kirkon eläketurva: tekninen katkaisu päättymissyykoodilla 1

Toimintayksikkötunnuksen muutos ei välttämättä edellytä palvelussuhteiden katkaisua.

Palkkahallinto ulkoistetaan

Ilmoita rekisteritiimille uuden ilmoitusliikenteen hoitajan yhteystiedot palvelukeskus- tai tilitoimistotietoineen sekä mahdollinen palkkajärjestelmämuutos.

Palkkajärjestelmä vaihtuu

Ilmoita rekisteritiimille uusi palkkajärjestelmätieto ja järjestelmän vaihtumisajankohta. Palkkajärjestelmän vaihtumisen vuoksi jatkuville palvelussuhteille on tehtävä päättyvässä järjestelmässä tekninen katkos. Katkaistuille palvelussuhteille on ilmoitettava katkon jälkeisestä päivästä alkaen uusi palvelussuhde uudesta palkkajärjestelmästä.

 • Kunta-alan eläketurva: tekninen katkaisu päättymissyykoodilla 81
 • Valtion eläketurva: tekninen katkaisu päättymissyykoodilla 04
 • Kirkon eläketurva: tekninen katkaisu päättymissyykoodilla 1

Jos palkkajärjestelmä vaihtuu kesken vuotta, huomioi tietojen ilmoittaminen kahdella eri ilmoittajatunnuksella.

Ilmoitusliikenteen ohjeet.pdf (225 kb)