Poliisien eläke

Poliisina voit jäädä vanhuuseläkkeelle

 • ikäluokkasi alimmassa yleisessä eläkeiässä, joka määräytyy syntymävuoden mukaan
 • aiemmin tekemääsi valintaan perustuvassa ammatillisessa eläkeiässä (huom. muutokset näissä v. 2018 lähtien)
 • henkilökohtaisessa eläkeiässä, joka on laskettu ikävälille 63 – 65 vuotta
 • eroamisiässä (koskee ennen vuotta 1960 syntyneitä).

Lisätietoja sivuilta:

Eläkkeelle valinnan perusteella

Poliisissa 58 vuoden ammatillinen eläkeikä on ollut tietyillä miehistöön ja alipäällystöön kuuluvilla työntekijöillä. Valinta on pitänyt tehdä kirjallisesti Valtiokonttoriin 30.6.1999 mennessä. Tätä eläkeikää korotetaan asteittain vuodesta 2018 lähtien.

Henkilökohtainen eläkeikä

Poliisin palveluksessa oleviin toimistotyöntekijöihin, asiantuntijoihin ja vartijoihin sovelletaan henkilökohtaisia eläkeikiä tai jos tällaista ei ole, ikäluokan alinta yleistä eläkeikää.

Eroamisikä

Vuonna 1959 tai sitä ennen syntynyt poliisi voi halutessaan erota tehtävästä 60 vuoden iässä (miehistö) tai 63 vuoden iässä (päällystö). Heidän ei kuitenkaan ole pakko erota, vaan työtä voi jatkaa eläkkeen kertymisen yläikärajaan saakka.

 

Miehistö ja alipäällystö

Miehistöön kuuluvat

 • vanhempi rikoskonstaapeli
 • vanhempi konstaapeli
 • etsivä
 • kouluttaja
 • nuorempi konstaapeli
 • poliisikokelas.

Alipäällystöön kuuluvat

 • rikosylikonstaapeli
 • ylikonstaapeli
 • ylietsivä
 • poliisin virkatutkinnon tai poliisialipäällystön virkatutkinnon suorittanut opettaja.

Edellä mainittujen miehistöön ja alipäällystöön kuuluvien, ennen vuotta 1960 syntyneiden poliisien eroamisikä on 60 vuotta.

Eroamisikä oikeuttaa säilyttämään eläkkeessä mahdollisen lisäeläkeosuuden. Eläke voidaan myöntää eroamisiässä myös ilman oikeutta lisäeläkeosuuteen. Eroamisikä ei oikeuta saamaan yksityisen puolen eläkkeitä samasta iästä, vaikka valtion eläkkeessä olisi lisäeläkeosuus.

Päällystö

Ennen vuotta 1960 syntyneiden, päällystöön kuuluvien poliisien eroamisikä on 63 vuotta. Tämä ei koske KRP:n eikä Suojelupoliisin päällikköä, poliisipäällikköä tai apulaispoliisipäällikköä.

Eroamisikä oikeuttaa lisäturvan mukaiseen eläkkeeseen 63-vuotiaana, jos palvelus on siihen saakka jatkunut yhtäjaksoisesti ja henkilöllä on eroamisiän piiriin kuuluva tehtävänimike.