Kulukorvaukset

Keva korvaa ammatilliseen kuntoutukseen ja työkyvyttömyyseläkehakemuksiin liittyviä kulukorvauksia. Keva noudattaa kulukorvausten maksamisessa Työeläkevakuuttajat Telan suosituksia, joista saat lisätietoa Telan verkkosivuilta.

Ammatillisen kuntoutuksen kulukorvaukset

Kun kuntoutussuunnitelmasi on hyväksytty, saat päätöksen liitteenä ohjeen, jossa on kerrottu sinulle kuuluvista kulukorvauksista.

Ohjeet voit lukea myös tästä

Ohje opiskelijalle.pdf (128 kb) Ohjeita työkokeilun tai työhönvalmennuksen aloittavalle.pdf (81 kb) Ohje oppisopimusopiskelijalle.pdf (114 kb)

Kulukorvausten hakeminen

Täytä kulukorvaushakemus Omat eläketietosi -palvelussa. Palvelun kautta voit myös toimittaa tarvittavat liitteet.

 1. 1.    Kirjaudu Omat eläketietosi –palveluun
  2.    Valitse valintapalkista ”Tee hakemus”
  3.    Tee ammatillisen kuntoutuksen kulukorvaushakemus

Jos sinulla on kysyttävää kulukorvauksista, voit soittaa kulukorvausten palvelunumeroon puh. 020 614 2880.

 

Kuntoutustuen jatkohakemuksen kulukorvaukset

Telan suosituksen mukaisesti 1.1.2018 alkaen kuntoutustuen jatkohakemukseen liittyviä lääkärinlausunnon hankkimisesta aiheutuvia kuluja ei enää korvata.

Jos olet saanut päätöksen ennen 1.1.2018

Jos olet saanut kuntoutustukipäätöksen ennen 1.1.2018 ja päätöksellä on teksti ”Keva korvaa kuntoutustuen jatkohakemukseen liittyvän lääkärinlausunnon hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset”, voit hakea korvauksia yhden kerran alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Pääsääntöisesti korvaamme yhden B-lääkärinlausunnon ja maksun lääkärikäynnistä, joka on tarvittu lausunnon laatimiseksi. Voimme korvata myös toiminta- ja työkyvyn selvittämiseksi katsotut tarpeelliset ja kohtuulliset tutkimukset.

Keva ei korvaa seuraavia kustannuksia:

 • matkakustannuksia, jotka liittyvät kuntoutustuen jatkohakemukseen toimitettavan lääkärinlausunnon hankkimiseen tai tutkimuskäynteihin
 • hoito- ja tutkimuskuluja, jotka liittyvät sairauden hoitoon
 • B-lääkärinlausunnon kustannuksia, jotka liittyvät ensimmäisen eläkehakemuksen käsittelyyn
 • toistaiseksi myönnetyllä osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan henkilön täyden työkyvyttömyyseläkkeen hakemukseen
 • lääkärinlausuntoja ja tehtyjen tutkimusten kustannuksia, kun ne liittyvät muutoksenhakuun
 • A-, C-, E- lääkärilausuntojen kustannuksia.

Kulukorvausten hakeminen

Täytä kulukorvaushakemus Omat eläketietosi -palvelussa.

 1. Kirjaudu Omat eläketietosi –palveluun
 2. Valitse valintapalkista ”Tee hakemus”
 3. Tee työkyvyttömyyseläkkeen jatkohakemuksen kulukorvaushakemus

Laita kulukorvaushakemuksen liitteeksi alkuperäinen lasku, josta selviää mitä on laskutettu sekä kuitti laskun maksamisesta (esim. tuloste verkkopankin maksusta).

 • Jos sinulle on yksityisellä lääkäriasemalla hyvitetty Kela-korvaus, liitä kulukorvaushakemukseen kuitti maksetusta lääkärikäynnistä ja B-lausunnosta.
 • Jos sinulle ei yksityisellä lääkäriasemalla ole annettu Kela-korvausta, liitä kulukorvaushakemukseen alkuperäinen ”Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja palkkioista” -lomake sekä maksukuitti. Sinun ei tarvitse hakea korvauksia Kelasta, sillä korvaamme koko summan.
 • Jos olet jo hakenut Kelasta korvauksia vastaanottokäynnistä ja B-lausunnosta, lähetä Kelasta saatu korvauspäätös Kevaan. Keva maksaa kustannusten erotuksen.

Lähetä alkuperäiset tositteet kustannuksista Kevaan kolmen kuukauden kuluessa lausunnon kirjoittamisesta tai lääkärissä käynnistä.

Jos sinulla on kysyttävää kulukorvauksista, voit soittaa kulukorvaustiimin palvelunumeroon puh. 020 614 2880.

 

Kevan pyytämien lääketieteellisten lisäselvitysten kustannusten korvaaminen

Lähetämme sinulle yksilöidyn lisäselvityspyyntö-kirjeen, jos Keva tarvitsee lääketieteellisiä lisäselvityksiä työkyvyttömyyseläkeasiasi ratkaisemiseksi (esimerkiksi uuden B-lääkärilausunnon tai tutkimuksen). Korvaamme tällöin selvityksen hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Kirje toimii samalla myös maksusitoumuksena. Voit pyytää lääkäriltäsi, että pyydetty lisäselvitys ja lasku lähetetään suoraan Kevaan.

Jos lääkäri katsoo tarpeelliseksi tehdä tutkimuksia, joita lisäselvityspyynnöllä ei ole pyydetty, on niistä sovittava erikseen soittamalla kulukorvausten palvelunumeroon 020 614 2880.

Korvaamme lisäselvityksen hankkimiseen liittyvät matkakulut joukkoliikenteen taksan mukaisesti. Jos julkisen kulkuneuvon käyttö ei ole mahdollista puuttuvien kulkuyhteyksien tai sairauden vuoksi, korvaamme matkat laskukaavalla: edestakainen matka (km) x 0,11 euroa.

Kulukorvausten hakeminen

Täytä kulukorvaushakemus Omat eläketietosi -palvelussa.

 1. Kirjaudu Omat eläketietosi –palveluun
 2. Valitse valintapalkista ”Tee hakemus”
 3. Tee työkyvyttömyyseläkkeen kulukorvaushakemus

Laita korvaushakemuksen liitteeksi alkuperäinen lasku, josta selviää mitä on laskutettu sekä kuitti laskun maksamisesta (esim. tuloste verkkopankin maksusta).

Jos sinulla on kysyttävää kulukorvauksista tai et ole maksanut liitteenä olevaa laskua, voit soittaa kulukorvausten palvelunumeroon puh. 020 614 2880.