Ammatillinen kuntoutus

Onko sinun hankalaa suoriutua työtehtävistäsi terveydentilasi vuoksi? Oletko palaamassa takaisin työhön pitkän sairausloman jälkeen? Ammatillinen kuntoutus voi auttaa tilanteessasi.

Tältä sivulta löydät:

''Mitä tehdä kun työkyky on heikentynyt? Mitä tehdä kun työkyky on heikentynyt? ''Toimeentulo ja raha-asiat Toimeentulo ja raha-asiat ''Kuntoutuksen hakeminen Kuntoutuksen hakeminen
''Kuntoutuspäätökset Kuntoutuspäätökset ''Kuntoutussuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ''Jos olet jo kuntoutuksessa Jos olet jo kuntoutuksessa
''Onnistumistarinoita Onnistumistarinoita

ikoni-keltainen_huutomerkki.png
Kuntoutusasioiden käsittelyssä on ruuhkaa

Huomioithan, että kesäaikana käsittelyajat voivat olla normaalia pidemmät kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkeasioissa.


 

1Kuva_ammatillinen-kuntoutus.jpg

Ammatilllisen kuntoutuksen tavoitteena on,
että pystyt jatkamaan työelämässä terveydellesi sopivassa työssä

Kuntoutuksen avulla voit esimerkiksi siirtyä uuteen tehtävään työkokeilun tai työhönvalmennuksen kautta
- tai kouluttautua kokonaan uuteen ammattiin.

Kuntoutuksella voidaan myös tukea pitkältä sairauslomalta töihin palaamista.

Terveydellinen rajoite voi estää sinua tekemästä nykyistä työtäsi, mutta sinulla voi olla vielä paljon työkykyä jäljellä
johonkin muuhun tehtävään. Tällaisessa tilanteessa ammatillisesta kuntoutuksesta voi olla apua
- sen tavoitteena on saada muuttunut työkykysi ja työtehtävät kohtaamaan.

Ammatillinen kuntoutus -esite (pdf)

Selkokieli-tunnus_nega_120x100.jpg
Selkokielellä kuntoutuksesta

Pitkäaikainen sairaus tai vamma voi estää sinua tekemästä nykyisiä töitäsi. Silloin sinulle tulisi löytää työ, joka sopii paremmin terveydellesi. Ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua. Lue selkokieliseltä sivultamme, miten voit päästä ammatilliseen kuntoutukseen. Ammatillinen kuntoutus - selkokielellä

Mitä tehdä kun oma työkyky on heikentynyt? Lähde liikkeelle näistä.

 
1_mitätehdä.jpg

 
1 Ota asian puheeksi heti

Jos olet työssä: Keskustele työterveyslääkärisi ja esihenkilösi kanssa tilanteestasi. Etsikää yhdessä ratkaisuja, jotka tukevat työkykyäsi. Sopikaa, miten lähdette asiassa etenemään.

Jos et ole työssä: Keskustele hoitavan lääkärisi kanssa tilanteestasi. Etsikää yhdessä ratkaisuja, jotka tukevat työkykyäsi. Sopikaa, miten lähdette asiassa etenemään.

 

 
2_mitätehdä.jpg

 
2 Kokeile Miten edetä -testiä

Tällä testillä voit lyhyesti kartoittaa, millaisia vaihtoehtoja sinulla on, kun työkykysi on heikentynyt. Saat ehdotuksen siitä, miten edetä. Testi: Miten edetä

 

 
3_mitätehdä.jpg

 
3 Pohdi omaa osaamistasi, vahvuuksiasi ja millaisista tehtävistä selviytyisit

Pysähdy miettimään omia toiveitasi ja voimavarojasi. Pohdi rauhassa mitä taitoja, osaamista ja vahvuuksia sinulla on. Näiden ajattelu voi helpottaa sinua hahmottamaan, millaista työtä pystyisit tekemään tai mistä suoriudut ilman liiallista kuormitusta.

Käytä apuna alla olevia linkkejä tai tee vaikka yksinkertainen listaus asioista.

Tutustu näihin, kun pohdit omia vahvuuksiasi, mietit sinulle sopivia työtehtäviä, lisäkoulutusta tai uudelleenkouluttautumista kokonaan uuteen ammattiin:

Tietoa eri aloita, ammateista ja työllistymisen näkymistä: 

 
4_mitätehdä.jpg

 
4 Tutustu ammatillisen kuntoutuksen keinoihin

Ammatillinen kuntoutus voi olla vaihtoehto, jos muut työkykyä tukevat keinot, kuten Kelan osasairauspäiväraha tai työnantajan tekemät työjärjestelyt, eivät riitä tai eivät ole sinulle mahdollisia.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on saada muuttunut työkykysi ja työtehtävät kohtaamaan ja tähän on erilaisia keinoja. Tilanteestasi riippuu, mikä sopii sinulle parhaiten, tutustu näihin:

  • Työkokeilu 

  • Työhönvalmennus

  • Koulutus

  • Oppisopimuskoulutus

  • Elinkeinotuki

  • Kuntoutusohjaaja

 

 
5_mitätehdä.jpg

 
5 Voit hakea ammatillista kuntoutusta

Sinulla on mahdollisuus saada ammatillista kuntoutusta, jos kaikki alla olevat kohdat täyttyvät:

 • sinulla on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina
 • sinulla on ammatti ja työkokemusta useamman vuoden ajalta
 • olet ennen hakemusta ansainnut vähintään 41 143,38 euroa (vuoden 2024 tasossa) edeltävien viiden kalenterivuoden aikana, lisäksi edellytetään, että olet saanut työansioita tai hoitanut lastasi hakemusta edeltäneiden kolmen kalenterivuoden aikana
 • kuntoutuksen avulla voidaan auttaa sinua jatkamaan työelämässä
 • et ole oikeutettu tapaturman tai liikennevahingon perusteella myönnettävään ammatilliseen kuntoutukseen
 • et ole täyttänyt alinta vanhuuseläkeikääsi.

Voit hakea ammatillista kuntoutusta, vaikka

 • sinulla ei vielä ole valmista ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmaa tai
 • olet saanut ammatillista kuntoutusta jo aiemmin tai
 • työsuhteesi on päättynyt tai päättymässä tai
 • työkyvyttömyyseläkehakemuksesi olisi hylätty

Toimeentulo ja raha-asiat

hlökuva_Toimeentulo ja raha-asiat.jpg

Sinulle maksetaan etuutena kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta 

Ammatillisen kuntoutuksen ajalta Keva maksaa sinulle joko kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja kuntoutuskorotusta. Maksu alkaa siitä päivästä lukien, kun kuntoutuksesi (esimerkiksi työkokeilu, opinnot uudelleenkoulutuksessa / oppisopimuskoulutuksessa, työhönvalmennus) tosiasiallisesti alkaa.

Etuuksia ei makseta vielä kuntoutussuunnitelman laatimisen ajalta.

Myös opintojen loma-ajoilta maksetaan kuntoutusrahaa ja kuntoutuskorotusta, mutta kesäajalta vain silloin, jos opintosi vielä jatkuvat seuraavana syksynä.

 

Paljonko saan rahaa?

Kuntoutusrahan määrään vaikuttaa se, kuinka paljon saisit työkyvyttömyyseläkettä, jos tulisit työkyvyttömäksi. Voit tarkistaa tämän Omat eläketietosi -palvelusta.

 • Kuntoutusraha on työkyvyttömyyseläkkeesi määrä + 33 prosenttia.

 • Kuntoutustuki ja kuntoutuskorotus. Jos ammatillinen kuntoutus toteutetaan samaan aikaan, kun olet määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä eli kuntoutustuella, sinulle maksetaan kuntoutustuen lisäksi 33 prosentin suuruista kuntoutuskorotusta.

 • Osakuntoutusraha. Jos olet kuntoutuksen aikana ansiotyössä, ja ansiosi ovat yli puolet vakiintuneesta ansiotasostasi, maksetaan kuntoutusraha sinulle osakuntoutusrahana. Se on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.

Tietoa kuntoutusetuuksista, verotuksesta ja kulukorvauksista

 

 

 

Arvioi kuntoutusrahan määrä etukäteen 

Omat eläketietosi -palvelusta voit katsoa jo etukäteen arvion kuntoutusrahasi määrästä. Näet arvion kohdasta Eläkelaskurit > Työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutusraha-arvio.

Kulukorvaukset kuntoutuksen aikana 

Keva korvaa ammatilliseen kuntoutuksen aikana syntyvistä kuluista kulukorvauksia.

Lue tarkemmat tiedot kulukorvauksista ja ohjeet kulukorvausten hakemisesta.

Työnteko ja ansiorajat kuntoutuksen aikana  

Ammatillisen kuntoutuksen aikana voit olla töissä ja saada palkkatuloja, kunhan ansiosi eivät ylitä sinulle laskettua ansiorajaa. Ansiorajan ylitys vaikuttaa sinulle maksettavan kuntoutusetuuden määrään. Näet arvion ansiorajastasi jo etukäteen Omat eläketietosi -palvelusta.

Kun päätät hakea ammatillista kuntoutusta, etene näin

Vielä ennen hakemista

Pyydä työterveyshuoltoasi järjestämään sinun ja työnantajasi kanssa yhteinen palaveri (työterveysneuvottelu), jossa yhdessä mietitte, mitkä toimenpiteet tukevat työssä jatkamistasi. Yhteisestä läpikäynnistä kannattaa pyytää tekemään työterveysneuvottelumuistio.

Hakemuksen liitteeksi tarvitset aina lääkärin B-lausunnon, jonka työterveyslääkäri tai hoitava lääkäri voi sinulle kirjoittaa. 

Tee hakemus ja lähetä liitteet Omat eläketietosi -palvelussa

Lähetä hakemuksesi Omat eläketietosi -palvelussa, se nopeuttaa asiasi käsittelyä. Liitä hakemukseen lääkärin B-lausunto sekä työterveysneuvottelun muistio.

 

Saat päätöksen noin kolmessa viikossa

Asian käsittely kestää noin kolme viikkoa. Omat eläketietosi -palvelussa voit seurata hakemuksesi käsittelyn etenemistä.

Lisäselvitykset voivat pidentää käsittelyaikaa. Jos hakemuksesta puuttuu tietoja tai liitteitä, otamme sinuun yhteyttä puhelimitse tai sähköisellä viestillä.

 
ammatillinen-kuntoutus-hakeminen-kuvakaavio.jpg

Tietoa kuntoutuspäätöksistä

Hlökuva_Kuntoutuspäätökset.jpg

Olen saanut ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta - mitä nyt pitää tehdä? 

Jos saat myönteisen ennakkopäätöksen oikeudesta kuntoutukseen, se tarkoittaa, että Keva on valmis maksamaan sinulle kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta ammatillisen kuntoutuksen aikana.

Ennen kuin kuntoutus ja etuuden maksu voi oikeasti alkaa, tarvitset lisäksi Kevan hyväksymän kuntoutussuunnitelman.

Huom. Olet voinut saada päätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen, vaikka et ole sitä erikseen hakenut. Tämä johtuu siitä, että olet hakenut esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä tai osatyökyvyttömyyseläkettä.

Eläkelaitoksen tulee antaa eläkepäätöksen yhteydessä myös päätös ammatillisesta kuntoutuksesta, jos olet oikeutettu saamaan ammatillista kuntoutusta. Tämä päätös ei velvoita sinua mihinkään, eikä sillä ole vaikutusta kuntoutustukeen.

Katso ohjeet ennakkopäätöksen liitteenä olevasta lisätietokirjeestä, miten sinun kannattaa edetä.

Aloita kuntoutussuunnitelman teko mahdollisimman pian

Sinun kannattaa aloittaa kuntoutussuunnitelman laatiminen mahdollisimman pian kuntoutuksen ennakkopäätöksen saatuasi.

Kuntoutussuunnitelman laatiminen tarkoittaa, että selvität ne keinot, joiden avulla sinulla on mahdollista päästä jäljellä olevan työkyvyn kannalta sopiviin työtehtäviin tai ammattiin.

Jos kuntoutuspäätös on hylätty 

Joudumme hylkäämään hakemuksen, jos myöntämisen edellytykset eivät täyty. Tarkemmat perustelut hylkäyksen syistä löytyvät aina päätökseltä.

Yleisimpiä hylkäämiseen johtavia syitä

Yleisin kuntoutushakemuksen hylkäämisen syy on se, että hakijan työkyvyn ei arvioida heikentyneen kuntoutuksen myöntämisen edellyttämällä tavalla. Ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen edellytyksenä on työkyvyn menetyksen uhka, joka tarkoittaa sitä, että henkilölle tulisi todennäköisesti ilman ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyseläke lähitulevaisuudessa myönnettäväksi.

Kielteiseen ratkaisuun on saatettu päätyä myös siitä syystä, että ammatillisen kuntoutuksen myöntämistä ei arvioida tarkoituksenmukaiseksi. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun arvioidaan, että ammatillisen kuntoutuksen keinoin ei voida tilanteeseen vaikuttaa.

Keva tukee vain sellaisia kuntoutussuunnitelmia, jotka mahdollistavat terveydentilan kannalta sopivassa työssä jatkamisen tai sopivaan työhön siirtymisen. Lähtökohtana on, että tämä tapahtuu aikaisempaa ammattitaitoa ja koulutusta hyödyntäen. Uudelleenkoulutusta ei korvata, jos aikaisempi koulutus ja työhistoria huomioiden työpaikkakuntoutus jo mahdollistaa työssä jatkamisen.

Vaihtoehtoja hylkäävän kuntoutuspäätöksen jälkeen

 • Työnantajan tekemät työjärjestelyt - ole yhteydessä työterveyshuoltoon ja esihenkilöösi
   
 • Kelan kuntoutusvaihtoehdot - selvitä mahdollisuutesi Kelan korvaamiin kuntoutuksiin Kelasta
   
 • Opiskelu työttömyystuen turvin - ole yhteydessä TE-toimistoon
   
 • Päätöksesta valittaminen - päätöksen liitteenä on ohjeet valituksen tekemiseen

 

 

Kuntoutussuunnitelman laatiminen

Jos sinulla ei ole vielä hyväksyttyä kuntoutussuunnitelmaa, toimi seuraavasti: 

1_kuntoutussuunnitelma.png
Katso saamasi ennakkopäätöksen liitteenä olevasta lisätietokirjeestä, onko siihen jo kirjoitettu, mitä ammatillisen kuntoutuksen toimenpidettä Keva on sinulle valmis korvaamaan. Jos on, sinun kannattaa tehdä kuntoutussuunnitelma sen pohjalta.

2_kuntoutussuunnitelma.png


Ennen kuin kuntoutus voi käynnistyä, sinun pitää toimittaa Kevaan tiedot kuntoutussuunnitelmasta. Helpoiten ilmoitat suunnitelmasi täyttämällä kuntoutussuunnitelmahakemuksen Omat eläketietosi -palvelussa.

3_kuntoutussuunnitelma.png

 

Keva tutkii kuntoutussuunnitelmahakemuksesi.


4_kuntoutussuunnitelma.png
Saat Kevasta päätöksen hyväksytystä tai hylätystä kuntoutussuunnitelmasta. Jos päätös on hyväksytty, saat myös erillisen päätöksen kuntoutusetuudesta, jonka jälkeen etuuden maksaminen voi alkaa.

5_kuntoutussuunnitelma.png

 

Kuntoutuksesi voi alkaa.

Opastusta kuntoutuksen suunnitteluun  

Video on suunnattu henkilöille, jotka ovat saaneet Kevasta päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta. Kerromme kuntoutuksen mahdollisuuksista ja sen tuomista hyödyistä sekä vinkkejä alanvaihdon pohdintaan. 

Kuntoutusohjaaja voi auttaa kuntoutuksen suunnittelussa

Voit saada apua kuntoutussuunnitelman laatimiseen, jos koet että tarvitset apua työuralla jatkamisen eri vaihtoehtojen kartoittamiseen ja suunnitelman tekemiseen. 

Silloin yksilöllisestä kuntoutusohjaajan palvelusta voi olla sinulle hyötyä – voit saat Kevan kautta avuksesi henkilökohtaisen kuntoutusohjaajan, joka auttaa sinua löytämään uuden suunnan työelämässä. Hän pohtii kanssasi terveydellesi soveltuvia työvaihtoehtoja ja -mahdollisuuksia.

Kuntoutusohjaaja

Lähetä kuntoutussuunnitelma Omat eläketietosi -palvelussa 

Kun sinulla on tiedossa sopiva kuntoutuksen keino (esimerkiksi työkokeilu) ja toteutukselle aikataulu, kirjaa nämä tiedot Omat eläketietosi -palvelun kuntoutussuunnitelmahakemukselle, ja lähetä suunnitelmahakemus Kevaan hyväksyttäväksi.

Omat eläketietosi -palvelu

Jos olet lähettänyt Kevaan jo aiemmin kuntoutussuunnitelman 

Jos olet ilmoittanut kuntoutussuunnitelman Kevaan samaan aikaan kuntoutushakemuksen kanssa, olet voinut saada suoraan päätöksen sekä oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen että kuntoutussuunnitelmaasi.

Siinä tapauksessa sinun ei tarvitse tehdä erillistä kuntoutussuunnitelmahakemusta.

 

Jos olet jo kuntoutuksessa

Jos-olet-jo-kuntoutuksessa_1.jpg

1 Jos olet kuntoutusohjaajan palvelussa

Kuntoutusohjaaja ottaa sinuun yhteyttä, jotta voitte sopia ajan alkukartoitukseen. Sen jälkeen laaditte kuntoutuksen suunnitelman yhdessä, kuntoutusohjaaja auttaa sopivien työkokeilu- ja koulutusmahdollisuuksien selvittämisessä.

Kuntoutusohjaaja lähettää Kevalle ehdotuksen suunnitelmasta sekä ohjaa sinua tekemään kuntoutussuunnitelmahakemuksen. Tämän jälkeen saat Kevasta päätöksen suunnitelman tukemisesta.

Kuntoutusohjaajan palvelu on maksutonta. Jos ohjauskäynneistä aiheutuu sinulle matkakuluja, saat niistä Kevalta korvauksen. Lue tarkemmat tiedot: Kuntoutusohjaaja 

 

Jos-olet-jo-kuntoutuksessa_2.jpg

2 Jos olet työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa

Työkokeilun tai työhönvalmennuksen ohjelman ja oppimisen aktiivinen seuranta

Esihenkilösi tai työkokeilusi ohjaaja työpaikalla ja työterveyshuoltosi seuraavat yhdessä sekä työkokeilusi etenemistä että terveydentilaasi ja työkykyäsi. Ennen työhönvalmennusta olet laatinut työhönvalmennusohjelman yhdessä työnantajasi kanssa. Seuratkaa yhdessä ohjelman toteutumista ja oppimisesi edistymistä. Jos huomaat etenemisessä ongelmia, ota asia puheeksi esihenkilösi kanssa.

Jos työkokeilusi tai työhönvalmennuksesi keskeytyy tai siinä ilmenee ongelmia.

Voiko työkokeilua tai työhönvalmennusta jatkaa? Voiko työtehtäviä vaihtaa? Entä jos työllistyminen näyttää epätodennäköiseltä? Miten toimia työkokeilun tai työhönvalmennuksen päättyessäLue tarkemmat tiedot:

 

Jos-olet-jo-kuntoutuksessa_3.jpg

3 Jos opiskelet Kevan tuella

Opiskelun alkaessa täytä sähköinen lomake ”Ilmoitus opintojen etenemisestä” turvalomakepalvelussa osoitteessa https://turvaposti.keva.fi/opintoilmoitus.

Opiskelusi edetessä lähetä Kevaan sähköinen opintoilmoitus ja opintojesi suoritustiedot edellä mainitussa turvalomakepalvelussa. Kuntoutusrahan tai -korotuksen maksaminen edellyttää, että lähetät Kevaan opintotietosi aina tammikuussa ja elokuussa.

Kun olet valmistunut, lähetä Kevaan kopio tutkintotodistuksestasi ja ilmoitus opintojen jälkeisestä tilanteesta turvalomakepalvelussa osoitteessa https://turvaposti.keva.fi/opintojenjalkeen.

Tietoa kuntoutusrahan maksamisesta kesäajalta ja opiskelun aikaisista ansiorajoista sekä toimintaohjeita tilanteseen, jos opinnot hidastuvat tai keskeytyvät: Ohjeita, kun olet jo koulutuksessa

 

Lue kuntoutusasiakkaiden kokemuksia, ajatuksia ja mietteitä ja katso videoilta lisätietoa 

Kun työntekijän työkyky heikentyy, voi ensimmäiseksi tulla mieleen työkyvyttömyyseläke, mutta auttaisiko kuntoutus, työn sisällön muuttaminen tai kouluttautuminen uuteen ammattiin?

Yksi vaihtoehto voi olla myös osatyökyvyttömyyseläke - se on eläke henkilölle, jonka työkyky on alentunut, mutta joka voi jatkaa työntekoa pienemmällä työmäärällä.

 

Onnistumistarina: Työkokeilu antaa mahdollisuuden kokeilla uusia työtehtäviä rauhassa  

Pitkältä sairauslomalta työelämään palaaminen voi olla vaikeaa. Tilanteessa voivat auttaa ammatillisen kuntoutuksen keinot, kuten kuntoutusohjaajan tuki, työkokeilu tai työhönvalmennus. Näihin tukeutui myös Victoria Kiuru ja hän löysi lopulta itselleen sopivan työn KEHA-keskuksesta. Työnantajalle työkokeilu on mahdollisuus, kertoo puolestaan Sirpa Siikaluoma.

Lue Victorian ja Sirpan kertomus

Onnistumistarina: Uutta suuntaa kannattaa etsiä sitkeästi  

Riikka toimi laitoshuoltajana 15 vuoden ajan, kunnes ihosairaus esti työskentelyn. Työterveyshuollon ja työkykykoordinaattorin kanssa suunniteltiin, että toimistotyö voisi olla hänen terveydelleen paras vaihtoehto. Sitkeän yrittämisen jälkeen hän löysi itselleen sopivan koulutuspaikan, jossa hän aloitti opiskelun ammatillisen kuntoutuksen turvin. Tulevaisuus näyttää nyt positiiviselta.

Lue Riikan tarina