Inlärningsmiljö

Aktuell information och verktyg för arbetsmiljöledning i Inlärningsmiljön

I Inlärningsmiljön får du högklassigt innehåll för självständiga webbstudier – såväl för strategisk arbetsmiljöledning som för utveckling av arbetshälsan i organisationen.

Inlärningshelheterna har planerats särskilt med tanke på chefernas, personalförvaltningens och ledningens behov. Du lär dig förstå vilka omständigheter inom organisationen du bör beakta vid stöd och utveckling av personalens arbetsförmåga. Du har också tillgång till praktisk hjälp och verktyg för att upprätthålla personalens arbetshälsa och arbetsförmåga i vardagen. Dessutom får du vägledning med att stödja och utbilda cheferna i din organisation.

Så här tar du i bruk Inlärningsmiljön

Du kan använda inlärningsmaterialet när och var du vill. Du får tillgång till Inlärningsmiljön genom att beställa koder till den i webbtjänsten för arbetsgivare. Du kan beställa användarrätt till vem som helst i din organisation. Du kan använda Inlärningsmiljön med alla terminaler, också mobilt – du behöver endast en webbläsare och ett användarnamn.

Inlärningshelheterna är kompakta och du kan genomföra flera av dem flexibelt under arbetsdagen. Du får dock den bästa nyttan om du utöver att studera innehållet också reserverar tillräckligt med tid för diskussioner och gemensamma samtal på arbetsplatsen.

Tolkning av statistiken över arbetsoförmåga

Hur kan du få en faktabaserad bild av situationen för arbetsmiljöledning i din organisation? Inlärningshelheten hjälper dig att uppfatta hur du kan bilda rätt inriktade utvecklingsidéer och konkreta utvecklingsåtgärder utifrån organisationens statistik över arbetsoförmåga. Materialet kan användas parallellt med tjänsten Nyckeluppgifter men flera anvisningar och tips kan också användas självständigt. Materialet är avsett för personalförvaltningen.

Arbetsgivarens digitala tjänster – hur utnyttja Kevas digitala tjänster i arbetshälsoärenden

Hur kan du effektivt utnyttja tjänsten Nyckeluppgifter, Arbetshälsoenkäten och Inlärningsmiljön och effektivt tillämpa den information de ger i er organisation? Med hjälp av inlärningshelheten får du mest nytta av den. Materialet är avsett för alla som använder arbetsgivarnas digitala tjänster.

Företagshälsovårdssamarbete

Inlärningshelheten om företagshälsovårdssamarbete innehåller grunduppgifter om hur företagshälsovårdssamarbete inleds och utvecklas. Materialet är avsett för personer som deltar i företagshälsovårdssamarbete i praktiken: chefer, HR, arbetarskyddet och företagshälsovården. Det kan också utnyttjas av andra som är intresserade av ämnet och till exempel för introduktion och kvalitetssäkring.

Strategisk arbetsmiljöledning

Inlärningshelheten om strategisk arbetsmiljöledning kompletterar andra teman kring arbetshälsa. Du lär dig uppfatta strategisk arbetsmiljöledning som helhet. Materialet kompletteras i början av 2020. Materialet är avsett för ledningen som stöd för den strategiska planeringen.

Grunderna för stöd för personalens arbetsförmåga

Hur kan jag stödja personalens arbetsförmåga på ett effektivt sätt som ett led i det vardagliga arbetet? Inlärningshelheten omfattar praktiska anvisningar och verktyg för närmaste chefer samt stöd för att lösa mer utmanande situationer i anslutning till arbetsförmågan.

HR:s nya roll – från personalförvaltning till serviceproduktion

Vilka uttryck tar sig HR:s nya roll på arbetsplatsen och vad kräver den av proffsen inom personalförvaltningen? Inlärningshelheten hjälper att utveckla organisationens strategiska personalledning genom utvalda teman. Innehållet har utvecklats och presenteras av ekonomie doktor Mikko Luoma som har tiotals år av erfarenhet av personalledning i Finland.

Nya tag i ledning av arbetshälsa

Ständig utveckling av arbetet och arbetshälsan motsvarar inlärning. Kärnan i den här helheten är: ”Det finns ingen genväg förbi inlärning till ändring av arbete och ledarskap.” Med hjälp av helheten kan du utnyttja inlärningsprinciper vid ändringarna av ledningen och utförandet av arbetet. Du får också material och anvisningar för hur du använder verktygen. Sakkunnig är FD Heli Ahonen.

Grunderna för pensionsskyddet

Inlärningshelheten om grunderna för pensionsskyddet innehåller grundläggande information om bland annat pensionssystemet i Finland, pensionsreformen i den offentliga sektorn, pensionsförmånerna, ansökan och utbetalning av pensionen samt om pensionsavgifterna. Deltagarna kan välja de frågor och avsnitt i helheten som de behöver i sina arbetsuppgifter. Helheten är avsedd för kontaktpersoner i pensionsärenden, samordnare av arbetsförmåga, HR-personal, chefer och aktörer inom fackförbund.

Vad tillför komplexitetstänkande till ledarskap?

Vad kan komplexitetstänkande tillföra till ledarskapet, utvecklingen av organisationen och arbetshälsan? I detta material beskriver docent, ED Mikko Luoma de traditionella mönstren som personalledning grundar sig på och hur de kan utvecklas genom komplexitetstänkande. Mikko Luoma har arbetat som personalchef i internationella koncerner, som verkställande direktör för Johtamistaidon Opisto och som forskare vid Vasa universitet.

Tjänsten är på finska.