Kevas delårsrapport 1.1.–31.3.2024: Lönsam inledning på året för Keva

Ekonomi och investering
Ekonomi och investering

Avkastningen av Kevas placeringar var under januari–mars 3,7 %, dvs. drygt 2,4 miljarder euro. Placeringarnas marknadsvärde var i slutet av mars 67,7 miljarder euro. Under motsvarande period i fjol var placeringarnas marknadsvärde 62,5 miljarder euro.

Avkastningen på noterade aktier av olika tillgångsslag var 6,5 %, avkastningen på hedgefonder 5,1 % och avkastningen på kapitalplaceringar 2,5 %. Avkastningen på ränteplaceringar var 1,0 % och på fastighetsinvesteringar (inklusive fastighetsfonder) 0,2 %.

Verkställande direktör Jaakko Kiander konstaterar att året har börjat med en mycket bra stämning på kapitalmarknaden.

- Inte ens geopolitiska oroligheter har haft någon större inverkan på marknaden. Dessutom har förväntningarna på centralbankernas räntesänkningar stött särskilt aktiemarknaden. Men framför allt i
Europa är de ekonomiska utsikterna fortfarande osäkra, bedömer Kiander.

I fördelningen av Kevas totala placeringstillgångar (inklusive effekten av derivat) var andelen noterade aktier och aktiefonder 38,1 % och andelen ränteplaceringar 26,4 %. Av de övriga tillgångsslagen utgjorde kapitalplaceringarna 19,1 %, hedgefonderna 6,9 % och fastighetsinvesteringarna 6,7 %.

Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar har varit god. Den kumulativa kapitalviktade realavkastningen från fonderingens början (sedan 1988) fram till rapporteringstidpunkten var 3,8 % per år. Den genomsnittliga reala avkastningen utan kapitalviktning under motsvarande period var 4,9 %. Utan kapitalviktning har den reala avkastningen under de senaste fem åren varit 2,4 % och den reala avkastningen under de senaste tio åren 3,8 %.

Placeringsdirektör Ari Huotari påminner om att trots att det riktas förväntningar om räntesänkningar till centralbankerna är de fortfarande bara förväntningar.

- Räntesänkningar under året är visserligen sannolika, men centralbankerna håller ett noga öga på inflationsutvecklingen. Dessutom kan förändringar i det geopolitiska läget orsaka stora
överraskningar också på kapitalmarknaden, säger Huotari.

Först i Finland: hos Keva kan man beställa ett pensionsförslag

Kevas kunder kan nu beställa ett pensionsförslag och en påminnelse om att ålderspensionen närmar sig. Pensionsförslaget kan beställas av dem vars pensionsålder har fastställts men som ännu inte har uppnått sin lägsta ålder för ålderspension. De är för närvarande födda 1960–1964.

Pensionsförslaget kan beställas i god tid. Kunden får sedan cirka tre månader före det datum som kunden själv valt av Keva en påminnelse om att ålderspensionen närmar sig. Dessutom får kunden ett pensionsförslag som innehåller så exakta uppgifter som möjligt om ålderspensionens belopp.

Närmare om pensionsförslagetMer information:
Verkställande direktör Jaakko Kiander, tfn 020 614 2097
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205
Ekonomi- och aktuariedirektör Piia Laaksonen, tfn 020 614 2371


Siffrorna i detta meddelande är oreviderade.