Blogin kirjoittajat

Susanna Gardemeister

Työelämäasiantuntija Keva. Kirjoitan työhyvinvoinnista ja muutoksessa elämisestä.

Susanna Gardemeister

Eija-Maria Gerlander

Työelämäasiantuntija Kevassa

Eija-Maria Gerlander

Reija Hyvärinen

Kevan viestintä- ja sidosryhmäyksikön johtaja, joka vastaa myös Kevan brändistä ja vastuullisuudesta. Intohimona coaching ja viestinnän strateginen johtaminen.

Reija Hyvärinen

Anna-Kaisa Ikonen

Toimi Kevan hallituksen puheenjohtajana vuosina 2014-2017.

Anna-Kaisa Ikonen

Kalle Kannisto

Digitaaliset palvelut -tiimin esimies, joka innostuu asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja työkavereiden voimaannuttamisesta.

Kalle Kannisto

Jaana Kekäläinen

Asiakaspäällikkö, kirjoitan asiakastyöstä, sen tuomista havainnoista ja eri teemoista asiakastyön ympärillä.

Jaana Kekäläinen

Timo Kietäväinen

Kevan toimitusjohtaja, maaneuvos

Timo Kietäväinen

Karoliina Kiuru

Lakiasiainjohtaja Kevassa, kirjoittaa työeläkejärjestelmästä ja lakiasioista.

Karoliina Kiuru

Eija Korhonen

Eläkeyksikön johtaja, kirjoitan eläkkeistä ja asioista niiden ympärillä.

Eija Korhonen

Kati Korhonen-Yrjänheikki

Kevan työelämäpalvelujen johtaja. Minulle on tärkeää tehdä merkityksellistä työtä ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi sekä oppia jatkuvasti uutta.

Kati Korhonen-Yrjänheikki

Mikko Koskela

Salkunhoitaja Kevan sijoitusstrategiayksikössä. Kirjoitan sijoittamisen vastuullisuudesta, pitkän tähtäimen sijoittamisesta sekä havainnoista näiden teemojen ympärillä.

Mikko Koskela

Maija Lahdenniemi

Asiakaskokemuspäällikkö, kirjoitan erilaisista aiheista asiakaskokemuksen ja asiakasymmärryksen ympäriltä.

Maija Lahdenniemi

Markus Mankin

Kevassa Compliance Officer ja johtoryhmän sihteeri

Markus Mankin

Tero Manninen

Toimi Kevassa asiakkuustoiminnan kehittämispäällikköna.

Tero Manninen

Kimmo Mikander

Kevan varatoimitusjohtaja

Kimmo Mikander

Juha Mäkinen

It-päällikkö Kevassa, infra- ja arkkitehtuuripalvelut

Juha Mäkinen

Merja Paananen

Työkyvyttömyysratkaisuyksikön eläkejohtaja. Kirjoitan työkyvystä ja työkyvyttömyydestä, eläketurvasta ja työurien jatkamisesta.

Merja Paananen

Toni Pekka

Kevan työelämäpalveluden tiimipäällikkö, analyysit

Toni Pekka

Laura Pekkarinen

Työelämäasiantuntija Kevassa. Kirjoitan julkisen alan työntekijöiden työoloista ja hyvinvoinnista, usein muutos silmällä pitäen.

Laura Pekkarinen

Sanna Pesonen

Työelämäasiantuntija, kirjoitan sujuvan työn tukemisesta, työhön paluusta ja työssä jatkamisesta.

Sanna Pesonen

Sirpa Reijonen

Kuntoutuspäällikkö. Kirjoitan työurien tukemisesta ja niiden mahdollisuuksista kuntoutuksen näkökulmasta.

Sirpa Reijonen

Laura Rinne

Työelämäasiantuntija Kevassa. Kirjoitan työurien tukemisesta ja johtamisesta.

Laura Rinne

Tapio Ropponen

Johtajaylilääkäri Kevassa.

Tapio Ropponen

Markku Salomaa

Olen Kevan johtava asiantuntija. Kirjoitan työmarkkina- ja sosiaalipolitiikasta sekä eläketurvan kehittämisestä.

Markku Salomaa

Maija Träskelin

Työelämäasiantuntija Kevassa. Kirjoitan työstä ja hyvinvoinnista tavoitellen sujuvaa työn arkea.

Maija Träskelin

Taina Uronen

Asiakaspalvelujohtaja. Kirjoitan asiakaspalvelusta ja kaikesta mitä siihen laajalti ottaen liittyy.

Taina Uronen

Pauli Forma

Kirjoittaja toimi Kevan työelämäpalvelujen johtajana.

Pauli Forma

Mika Ylä-Outinen

Olen tiimipäällikkönä Kevan Eläkeyksikössä, EU-eläkeasioita hoitavassa tiimissä.

Mika Ylä-Outinen

Mimmi Penttilä

IT-asiantuntija Digitaaliset palvelut -tiimissä. Minua kiinnostavat erityisesti työelämän jatkuva muutos ja se, miten jokainen voi kehittämällä osaamistaan ja haastamalla itseään pysyä muutoksessa mukana.

Mimmi Penttilä