Eläkkeet
Eija Korhonen:

Monta työtä – silti OVElta sujuvasti vanhuuseläkkeelle

Blogi 5.3.2020 Eija Korhonen
Eläkkeet

Eläkeuudistus toi mukanaan uuden eläkelajin - osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen. Se on täysin uudenlainen mahdollisuus yhdistää työtä ja eläkettä uran loppuvaiheessa. Vaaditaan vain sopiva ikä ja eläkkeen hakija saa ilman muita kommervenkkeja ottaa 25 % tai 50 % kertyneestä eläkkeestään maksuun. Uusi eläkelaji on löytänyt hyvin paikkansa, mutta muutamia asioita hakijan kannattaa huomioida.

Vuosi 2017 oli osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen eli OVEn alkuhuumaa ja ensikuukausina sitä haettiin kiihtyvällä tahdilla. Koko vuoden saldoksi tuli Kevassa reilut 4 000 uutta eläkettä. Seuraava vuosi olikin jo seesteisempi ja määrä tippui 3 500 kappaleen tuntumaan. Vuonna 2019 vauhti kiihtyi taas ja OVE-päätösten määrä kasvoi tuhannella edellisestä vuodesta. Mikäli vuoden 2020 alkuviikkoja on uskominen, tulee tahti kiihtymään edelleen.

OVEn helppous varmasti viehättää

OVEn saamisessa ainoa kriteeri on ikä (61 v), mistään muusta hakijan ei tarvitse välittää. Ei tarvitse keskustella työnantajan kanssa työsuhteeseen liittyvistä asioista eikä tarvitse vähentää työntekoa, jos ei huvita. Eläkelaitos ei valvo ansioitasi eikä OVEa tarvitse myöskään ilmoittaa työvoimaviranomaisille tai työttömyyskassoille.

Ja se hakemisen helppous: Kevan verkkopalvelussa ilmoitat tilinumerosi ja toivotun ajankohdan ja päätös kilahtaa takaisin lähes saman tien.

Valtaosalla myös OVElta vanhuuseläkkeelle siirtyminen sujuu ongelmitta: OVElla oleva päättää, milloin haluaa vanhuuseläkkeen, irtisanoo itsensä ajoissa ja hakee eläkettä verkossa 1-2 kuukautta ennen sen toivottua alkamista.

Mikä ihmeen pääasiallinen työ?

Joillekin OVElta vanhuuseläkkeelle siirtyessä saattaa tulla mutkia matkaan – erityisesti, jos tekee useaa työtä OVEn aikana.

Heidän tulee olla vanhuuseläkettä hakiessaan muita tarkempia. Varsinkin, jos he haluavat jatkaa vanhuuseläkkeensä aikana työntekoa jossakin näistä työsuhteista.

OVElta vanhuuseläkkeelle siirtyessä pitää irtisanoutua nimenomaan pääasiallisesta työstään.

Mikä sitten lasketaan pääasialliseksi työksi? Viimeisen vuoden ansiot ratkaisevat.

Pääasiallinen työ on se työ, josta on saatu eniten ansioita (brutto) vanhuuseläkkeelle siirtymistä edeltävänä vuonna. Jos teet OVEn aikana useampaa työtä yhtäaikaisesti ja pohdit OVElta vanhuuseläkkeelle siirtymistä, selvitä, mikä on pääasiallinen työsi.

Jos olet yhtään epävarma, mikä on pääasiallinen työsi, ota yhteyttä Kevan asiantuntijoihin joko Omat eläketietosi -palvelussa tai soittamalla Kevan eläkeneuvontaan. Selvitetään yhdessä eläkehakemuksesi asiat sujuvasti kuntoon. Näin varmistetaan, että hakemuksesi käsittelyn yhteydessä vältytään ikäviltä yllätyksiltä – ja pääset vanhuuseläkkeelle juuri sinä päivänä kuin olit suunnitellutkin.


Lue myös nämä

Kirjottaja Eija Korhonen
Eija Korhonen Eläkeyksikön johtaja

Kirjoitan eläkkeistä ja asioista niiden ympärillä.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia