Läs anvisningar för sommaren om du studerar med stöd från Keva

Arbetsförmåga
Arbetsförmåga

Sommaren medför ofta förändringar i studierna. Om du studerar med stöd från Keva rekommenderar vi att du utnyttjar sommaren för att främja dina studier.

En av metoderna inom yrkesinriktad rehabilitering är omskolning till ett nytt yrke eller tilläggsutbildning för det nuvarande yrket. Målet är att rehabiliteringsklienten efter utbildningen ska kunna fortsätta i arbetslivet i ett arbete som är lämpligt med tanke på hens hälsotillstånd.

Utbetalning av rehabiliteringspenning och -tillägg under sommaren

Vi betalar rehabiliteringsförmån till dig också för sommarmånaderna om dina studier på heltid ännu fortsätter på hösten.

Vi rekommenderar att du främjar dina studier också på sommaren. Du kan till exempel studera på distans eller göra arbetspraktik som hör till studierna.

Du kan också gå på oavlönad arbetsprövning för att få arbetserfarenhet av den bransch som dina studier gäller. Om du vill gå på arbetsprövning, sök först en lämplig arbetsprövningsplats och kom med arbetsgivaren överens om detaljerna. Skicka sedan arbetsprövningsplanen till Keva via tjänsten Min pension. Efter att vi har godkänt din plan tecknar vi en olycksfallsförsäkring för dig för den oavlönade arbetsprövningen.

Lönearbete på sommaren

Du kan förvärvsarbeta vid sidan av dina studier och få rehabiliteringsförmåner förutsatt att inkomsterna inte överskrider din inkomstgräns. Om du endast arbetar under två sommarmånader har arbetsinkomsterna ingen inverkan på utbetalningen av rehabiliteringspenningen.

Om arbetet pågår minst tre månader på sommaren och du utöver detta arbetar utanför semestertiderna kan din inkomstgräns överskridas. I dessa fall ber vi dig kontakta Kevas inkomstkontroll (tfn 020 614 2868).

Om inkomstgränsen överskrids ändras rehabiliteringspenningen till partiell rehabiliteringspenning eller också betalas den inte ut alls. För stora ersättningar måste vi återkräva.

Dröjsmål med utexaminering av grundad anledning

Om din utexaminering fördröjs, gör då tillsammans med läroanstalten eller representanten för läroavtalsbyrån upp en plan på hur och enligt vilken tidsplan du kan slutföra dina studier.

Av grundad anledning kan vi bevilja förlängning av stödet för studierna. För bedömning av ärendet, skicka till Keva uppgifterna om de studier du redan har avlagt och den skriftliga plan på slutförandet av studierna som du har gjort upp med läroanstalten. Skriv i planen de studiehelheter som saknas och tidsplanen för avläggandet av dem samt den uppskattade tidpunkten för utexaminering.

Kom ihåg att skicka anmälan om studier på hösten

Skicka till Keva anmälan om att studierna inletts och uppgifter om dina studieprestationer när studierna fortsätter i augusti–september. Sedan fattas beslut om rehabiliteringspenning för följande år. Du får ett brev med ytterligare information av oss under sommaren.