Keva beviljade nästan 600 000 euro i arbetslivsutvecklingspengar till projekt i kommunsektorn, välfärdsområdena och kyrkan

Arbetsförmåga Arbetsliv
Arbetsförmåga Arbetsliv

Centrala teman i de projekt som beviljades Kevas arbetslivsutvecklingspengar 2023 var chefsarbete, karriärledning och åldersmedvetet ledarskap.

Utvecklingspengar på totalt 596 000 euro beviljades till sammanlagt 15 projekt på olika håll i Finland. Utvecklingspengar delades nu ut för nionde gången. I år kunde man för första gången söka finansiering i två omgångar.

I de projekt som beviljades utvecklingspengar betonades den här gången bland annat utveckling av chefsarbetet samt den ökade betydelsen av karriärledning och åldersmedvetet ledarskap.

– Chefsarbetet ses nu som en mer omfattande helhet än tidigare och man vill satsa på utvecklingen av chefsarbetet. Man vill stärka kompetensen kring chefsarbetet och å andra sidan har man observerat ett behov av stöd för cheferna. Just nu betonas arbetsplatskompetensen; arbetsförmågan är allas angelägenhet, säger kundchef Eeva-Liisa Nurmi.

Utvecklingspengar används också för att främja utvecklingen av karriärledning och åldersmedvetet ledarskap.

– Ändringen av arbetarskyddslagen trädde i kraft den 1 juni, vilket syns i utvecklingsplanerna i ansökningarna. I projekten betonas behovet av att stödja karriärerna för äldre arbetstagare, men å andra sidan betraktas karriärledning som stöd och utveckling av möjligheterna i alla skeden av karriären. Stöd för partiellt arbetsföras karriärer och förutseende av riskerna för arbetsoförmåga syns självfallet i projektplanerna. Kevas uppgift är uttryckligen att stödja hanteringen av risken för arbetsoförmåga, betonar Nurmi.

Utvecklingsprojekten pekar också på att arbetsmiljöledningen numera alltmer ses som en del av den övergripande ledningen av arbetet och arbetsgemenskapen. Utvecklingen av arbetsmiljöledning innebär också utveckling av arbetssätten, arbetsgemenskaperna, kompetensen och arbetets innehåll.

– För att ekonomin och arbetspensionssystemet ska kunna upprätthållas är det allt viktigare att man satsar på ett hållbarare arbetsliv. De parter som har sökt arbetslivsutvecklingspengar står i frontlinjen för detta arbete, säger vice verkställande direktör Tapani Hellstén.

– Det är glädjande att utvecklingsprojekten fokuserar på yrkeskarriärerna. Det behövs många åtgärder och nya lösningar för att yrkeskarriärerna ska kunna förlängas och även i det fall då det förekommer utmaningar med arbetsförmågan. Organisationerna i den offentliga sektorn har en viktig roll i att främja detta, konstaterar Hellstén.

Ytterligare information

Eeva-Liisa Nurmi, produktägare för arbetslivsutvecklingspengar, kundchef, tfn 020 614 2272

Tapani Hellstén, vice verkställande direktör, tfn 020 614 2204 

Projekt som beviljas arbetslivsutvecklingspengar 2023

Den första ansökningsomgången 2023:

Askola kommun (20 000 €)
Hyvinvoiva Uusi Askola

Istekki Oy (75 000 €)
Psykologisesti turvallinen ja inhimillisesti tehokas ihmisten Istekki

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (75 000 €)
WinNovan WinTime oppimispolku

NordLab hyvinvointiyhtymä (74 000 €)
MOTI-Moniammatillisella Tiimityöllä kohti sujuvampia laboratorioprosesseja

Torneå stad (15 000 €)
Työ edellä, työ jaksamisen tukena Tornion kaupungissa

Den andra ansökningsomgången 2023:

Espoo Catering Oy (11 000 €)
Esihenkilötyön kehittäminen Espoon Cateringissä

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM (32 000 €)
Psykosos. kuormituksen ennakointia, hallintaa ja kehittämistä osana strategista työkykyjohtamista

ISLAB hyvinvointiyhtymä (25 000 €)
Ikäjohtamisen kehittäminen ISLAB hyvinvointiyhtymässä

Joensuu ev.luth. kyrkliga samfällighet (10 000 €)
Digitalisaatiosta apua työhyvinvointiin ja työkykyjohtamiseen sekä työprosessien ja toimintatapojen uudistamiseen

Träskända stad/Småbarnspedagogiska tjänster (20 000 €)
Hyvinvointia yhteisöohjautuvuudesta

Kouvola stad (25 000 €)
Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan

Lempäälä kommun (55 000 €)
Modernin johtamiskyvykkyyden kehittäminen Lempäälässä

Staden Jakobstad/Sektorn för småbarnspedagogik (34 000 €)
VoVA - Voimaa Varhaiskasvatukseen

Satakunta välfärdsområde (75 000 €)
Inhimillisesti kestävä työ Satakunnan hyvinvointialueella

Suomussalmi kommun (50 000 €)
Omalla uralla - työurajohtamisella kohti uudistuvaa henkilöstöpolitiikkaa