Riikka uppmuntrar att söka ny riktning trots sjukdom

Arbetsförmåga Kunderna berättar
Arbetsförmåga Kunderna berättar

Riikka arbetade i 15 år som lokalvårdare tills en hudsjukdom satte stopp för det. Tillsammans med företagshälsovården och samordnaren för arbetsförmåga kom hon fram till att kontorsarbete är det bästa alternativet med tanke på hennes hälsa. Efter idogt sökande hittade hon en lämplig utbildningsplats där hon inledde studier med stöd av yrkesinriktad rehabilitering. Idag ser framtiden ljus ut.

Riikka Henriksson blev tvungen att lämna sitt arbete som lokalvårdare på grund av en hudsjukdom.

- Jag arbetade som fast anställd lokalvårdare hos Esbo stad i 13 år, och före det hade jag anställningar på viss tid. Sedan bröt en hudsjukdom ut som spred sig över hela kroppen. I mitt jobb som lokalvårdare hanterade jag hela tiden tvättmedel och olika kemikalier och till slut tålde kroppen inte det mera. Jag kunde inte återvända till mitt gamla yrke.

- När man insjuknar måste man genomgå en viss process för att avstå från det tidigare, vilket är ledsamt. Jag tyckte om mitt jobb men eftersom det inte längre var möjligt tänkte jag att det också kan finnas andra alternativ. Jag litade på att när en dörr stängs så öppnas en annan, säger Riikka.

Riikka Henriksson

Företagshälsovården och samordnaren för arbetsförmågan med i planeringen

Sjukdomen och olika alternativ för hur gå vidare dryftades flera gånger med företagshälsovården. Tillsammans med företagshälsovården och Esbo stads samordnare för arbetsförmåga Tuija Merkel kom man fram till att kontorsarbete vore det bästa alternativet med tanke på sjukdomen. Riikka beslöt att söka sig till merkonomutbildning eftersom den ger möjlighet till olika typer av arbete.

Riikka var först sjukskriven och fick sedan sjukdagpenning från FPA i ett par månaders tid. Företagshälsovården skrev ett utlåtande för Keva för ansökan om yrkesinriktad rehabilitering. Kevas plan för yrkesinriktad rehabilitering gjordes upp och uppdaterades på gemensamma möten. Tillsammans med samordnaren för arbetsförmågan gicks Kevas stöd för yrkesinriktad rehabilitering igenom.

Samordnaren för arbetsförmågan hjälpte med att hitta en lämplig utbildningsplats.

- Det var krävande att hitta en ny riktning och jag fick själv vara mycket aktiv. I vårens gemensamma ansökan sökte jag till två olika utbildningar men kom inte in eftersom antalet sökande var så stort. Jag höll redan på att ge upp men tog sedan ännu kontakt direkt med Taitotalo och kom på så sätt ganska snabbt in för att studera för en grundexamen i affärsekonomi. Det krävde nog idogt arbete, jag sökte och försökte få en studieplats allt vad jag kunde, berättar Riikka.

När studierna började kom Kevas yrkesinriktade rehabilitering med i bilden och Riikka får rehabiliteringspenning under studietiden. Målet är att utexamineras som merkonom inom ett par år.

Riikka fick lära sig att studera

Riikka är 38 år och har varit i arbetslivet i hela sitt liv. Det har redan gått tjugo år sedan hon senast studerade och det har därför inte varit helt naturligt att börja studera igen.

- Mycket har förändrats i studierna under årens lopp. Jag måste riktigt fundera hur jag ska studera. Studierna har till exempel mestadels blivit digitala på 20 år.

Examen omfattar också nya ämnen. Nya och obligatoriska gemensamma examensdelar som Riikka måste avlägga är kommunikation och interaktionskunskaper, kunskaper i matematik och naturvetenskap samt kunskaper om samhället och arbetslivet.

- Eftersom det har gått så lång tid sedan mina föregående studier kan de gamla studierna inte längre godkännas som en del av den nya examen. Jag har sedan tidigare en yrkesskolebaserad grundexamen i catering inom storkök.

Hos Taitotalo kan man välja om man vill avlägga studierna på distans eller som närundervisning. Riikka har valt onlinestudier eftersom hennes yngsta barn precis har börjat skolan och måste följas till skolan på morgonen.

- Nu söker jag en lämplig praktikplats eftersom arbetspraktik är en integrerad del av studierna. Jag har aktivt sökt lämpliga praktikplatser, både hos min tidigare arbetsgivare Esbo stad och från den privata sektorn. Jag vill helst få ett dagarbete eftersom jag tidigare har arbetat mycket i skift.

Riikka bedömer att man på Taitotalo förstår klienterna och hjälper med praktiska saker såsom att ingå avtal om praktik.

- Jag har hört att de som utexamineras från Taitotalo blir väl sysselsatta. Skolan verkar mycket bra och undervisningen är högklassig. Därtill satsar de på att studerandena kommer framåt och vid behov tillåts en viss flexibilitet i studierna.

Ge inte upp

Riikkas tips för personer i samma situation är att man aldrig ska ge upp även om livet är svårt.

- När man själv är aktiv börjar saker hända. Man kan lita på att det alltid finns en lösning på saker. Själv övervägde jag ibland att kasta in handduken. Men så tänkte jag att det måste finnas en lösning på det här. Det lönar sig att fortsätta att söka, inte ge upp.

- Idag ser framtiden positiv ut. Allt är nytt och underbart. En positiv attityd hjälper att orka, uppmuntrar Riikka.

Riikka Henriksson