Ny karriär i Keuda efter yrkesinriktad rehabilitering

Arbetsförmåga Kunderna berättar
Arbetsförmåga Kunderna berättar

Pirkko Sorjonens karriär som lokalvårdare tog slut för omkring tre år sedan när hennes hälsa inte längre klarade städarbetet. Efter en lång sjukskrivning började Pirkko genom yrkesinriktad rehabilitering på arbetsprövning i kontorsarbete. Nu fortsätter hennes arbete på Keuda som utbildningsassistent och framtiden ser ljus ut.

Pirkko har jobbat på Keuda, alltså Mellersta Nylands samkommun för utbildning sedan 2005. Hon började som lokalvårdare och jobbade länge på Saari gård i Mäntsälä där hon städade i studenthem, kontor och klassrum.

- De första fysiska symtomen fick jag för nästan 10 år sedan. Jag fortsatte ändå att jobba men 2018 och 2019 blev sjukskrivningarna allt fler. Sjukdomsspiralen fortsatte, jag hade smärtor och värk, sömnen blev lidande och inverkade på orken, också psykiskt, berättar Pirkko om sitt insjuknande.

Pirkko fick partiell sjukdagpenning i omkring fyra månader 2019, och efter det var hon helt sjukskriven i ungefär ett år.

Yrkesinriktad rehabilitering söktes två gånger

Eftersom sjukskrivningen drog ut på tiden fördes på Keuda en företagshälsovårdsförhandling med Pirkko och representanter för företagshälsovården och arbetsgivaren. De funderade om det fanns något annat arbete som Pirkko kunde utföra trots hälsoproblemen.

- Eftersom Pirkko hade utbildning i kontorsbranschen och erfarenhet av kontorsarbete från ungdomen planerade vi att hon skulle kunna utföra kontorsarbete. Keuda kunde också erbjuda kontorsarbete på studiebyrån. Det hade gått lång tid sedan Pirkkos studier och vi bedömde att det vore bra att uppdatera kompetensen med utbildning i tillägg till arbetsprövning, säger servicechef Laura Heikkilä på Keuda.

Våren 2020 skickades en första ansökan om yrkesinriktad rehabilitering till Keva. Till en början avslog Keva rehabiliteringsplanen eftersom den inte ansågs leda till sysselsättning. Keva ville att det av rehabiliteringsplanen tydligt skulle framgå om det planerade arbetet kunde fortsätta. Rehabiliteringsplanen preciserades och i den nya ansökan antecknades möjlighet till sysselsättning framöver.

- Det här var en lång process som krävde mycket planering och många möten. Vi fick noga fundera hurdan ansökan och hurdana motiveringar vi skulle fylla i, berättar Laura.

Slutligen meddelade Keva ett positivt beslut och den yrkesinriktade rehabiliteringen kom igång, i form av arbetsprövning till en början.

- I november 2020 började jag arbetsprövningen på Keudas studiebyrå och den fortsätter som arbetsträning ännu våren 2022, berättar Pirkko.

Pirkko Sorjonen och Laura Heikkilä är glada över att arbetsprövningen lyckades

Under arbetsprövningen studeras uppgifterna en åt gången

Tanken var att Pirkko skulle ha inlett arbetspraktiken i kundtjänsten på Keudas studiebyrå.

- Men Pirkko ville först vänja sig vid arbetet och göra det i bakgrunden. Arbetsuppgifterna anpassades sedan efter det. Så småningom ökades andelen kundbetjäning vid disken. På så sätt fick Pirkko i lugn och ro bekanta sig med det nya jobbet, berättar Laura.

Pirkko har varit på arbetsprövning i Keudas verksamhetsställen i Tusby och Träskända enligt behov. Trots coronan har studerandena mestadels studerat i skolan och de sköter sina ärenden på plats på studiebyrån.

- Jag bekantade mig med arbetet lite i taget vilket var bra med tanke på orken. Först arbetade jag fyra timmar per dag i en månads tid, sedan utökades arbetstiden och några månader senare jobbade jag redan heltid. Arbetsuppgifterna blev också mer krävande efter hand. Jag började med bakgrundsuppgifter i november men kunde redan i mars självständigt sköta betygsärenden för ett par studerandegrupper, berättar Pirkko.

Våren 2021 inledde Pirkko läroavtalsutbildning för merkonomexamen på Keuda. Utbildningen omfattar närundervisningsdagar och distansarbete vid sidan av arbetet.

- Det har varit fint att märka att jag kan lära mig nytt även om jag redan är 58 år. Jag lär mig kanske inte lika snabbt som när jag var ung men jag har märkt att inte heller de yngre och mer erfarna kan allting genast. Utbildningen har också varit utmanande eftersom jag inte är van vid den här typen av studier som jag har i dag, berättar Pirkko.

Mångsidigt och belönande arbete

Utbildningsassistentens arbete är ett expertarbete med mycket studieadministrativa uppgifter.

- Arbetet medför också mycket ansvar. Utöver kundservicen måste man kunna använda systemen så att studieintygen går till rätta ställen vid rätt tidpunkt. De påverkar till exempel finansieringen, berättar Laura.

På Keuda finns också många studeranden med utländsk bakgrund som får stöd förutom med studierna också vid skötseln av ärenden i det finländska systemet och med myndigheter.

- Många unga sköter för första gången sina egna ärenden självständigt på studiebyrån. Det har varit en överraskande fin upplevelse att jobba i kundtjänsten och få hjälpa och råda ungdomarna. De är också väldigt artiga. Kundtjänsten ger mig så mycket, säger Pirkko.

Kollegorna har tagit väl emot Pirkko som en likvärdig arbetskamrat.

- I vårt team är arbetstagarna mellan 20 och drygt 60 år vilket är en rikedom. Vi stöder och hjälper varandra i teamet och andan är bra, berömmer Laura.

Pirkko Sorjonen gillar sitt nya arbete som utbildningsassistent

Framtiden ser ljus ut

Arbetsträningen och studierna fortsätter till slutet av våren. Efter det fortsätter jobbet som ordinarie anställning.

- Planen var att Pirkko efter rehabiliteringsstödet på ett drygt år ska kunna arbeta självständigt som utbildningsassistent. Nu kan Pirkko redan ungefär allt som behövs, berättar Laura.

- Det här har varit en fin möjlighet. När det här började 2020 skulle jag inte ha kunnat ana att allt ordnar sig så här bra. Jag är jättenöjd och framtiden ser nu ljus ut, berättar Pirkko.

- Under det första mötet skulle jag inte ha trott att det här är resultatet. Redan förra våren märkte jag att hela Pirkkos kroppsspråk hade förändrats i och med arbetet och nu riktigt lyser det om hennes sakkunskap, berättar Laura.

Till personer i motsvarande situation vill Pirkko säga att det alltid lönar sig att pröva och att framtiden kan föra med sig vad som helst.

- Efter en lång sjukskrivning kan allt kännas hopplöst. Det lönar sig ändå att fortsätta att försöka. Man behöver dock stöd också från annat håll. Keuda är en stor arbetsgivare och jag hade en ganska lång anställning bakom mig, och fick stöd och hjälp. Det var bra att jag fick den här möjligheten, sammanfattar Pirkko.

- Det är bra också för Keuda att man kan erbjuda nya karriärvägar. Om en arbetstagare blir sjuk så ser jag det också som arbetsgivarens skyldighet att söka något annat arbete. Det är fint och belönande att se när arbetstagaren lyckas. Nyttan är stor i många hänseenden. Så här får vi också engagerade arbetstagare i huset, konstaterar Laura.