Kuulumisia kehittämishankkeesta: Kymsoten yhteisöllisen työhyvinvoinnin malli valmistui koronahaasteista huolimatta

Palvelut Työkyky Asiakkaat kertovat
Palvelut Työkyky Asiakkaat kertovat

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsotessa saatiin kuluneen vuoden aikana onnistuneesti päätökseen Yhteisöllinen työhyvinvointi -hanke. Hanketyön edistäminen osoittautui korona-aikana osittain haastavaksi. Poikkeusaika tarjosi toisaalta yhteisöllisyyden rakentamiselle otollisen ilmapiirin.

Kevan työelämän kehittämisrahan tuella vuoden 2019 syksyllä käynnistetyn hankkeen tuloksena syntyi uusi toimintamalli ja työkalut koko työyhteisön hyvinvoinnin ennakoivaan tukemiseen.

- Lähtökohtana uuden toimintatavan kehittämiselle oli lähiesimiesten kuormitus ja työntekijöilleen antaman ajan ja vuorovaikutuksen vähäisyys. Esimiehet kokivat olevansa yksin ja työyhteisöjen kuulemiselle ja työhyvinvointijohtamiselle ei ollut aikaa, kertoo hankkeen taustoista Kymsoten osaamisen johtaja Maija Kaltakari.

Kymsoten strategiaan kirjatut tavoitteet työkulttuurin uudistaminen, henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet toimivat myös Yhteisöllinen työhyvinvointi -hankkeen viitekehyksenä.

Sitoutuneet esimiehet olivat kehittämistyön vahvuus

Esimiehet osallistuivat aktiivisesti ja mielenkiinnolla hankkeen dialogihaastatteluihin ja vertaisryhmiin. Pandemia-aika ja yksilökeskeinen toimintakulttuuri toivat hanketyöhön omat haasteensa. - Hankkeen osallisuuden kehittämisen kannalta innostuneet, sitoutumishaluiset esimiehet osoittautuivat suureksi vahvuudeksi, projektipäällikkönä hankkeessa toiminut Anita Nikkanen kertoo.

Nyt toimintamalli ja työkalut on lanseerattu käyttöön kaikille Kymsoten esimiehille. Tavoitteena on mallin avulla tukea ennakoivasti koko työyhteisön työkykyä ja työhyvinvointia yksittäisten työntekijään kohdistuvien tukitoimien lisäksi.

Luottamuspääomaa työyhteisöön

Suurten organisaatioiden toimintakulttuurien muutokset eivät tapahdu hetkessä. - Se, että päästiin tuloksiin, kertoo kekseliäisyydestä. Vaikeassa tilanteissa olosuhteiden puolesta veimme eteenpäin kehittämistyötä, Kaltakari iloitsee. - Muutoksen onnistumisen kannalta olennaista on se, että matkan varrella täytyy olla rohkeutta tehdä asioita, Anita Nikkanen jatkaa.

Kymsoteen on syntynyt yhteinen oivallus siitä, että työhyvinvoinnilla on myös yhteisöllinen ulottuvuus ja sen kehittämiseen löytyy keinoja. Keinojen hyödyntäminen on nyt esimiesten käsissä.

- Pitkällä aikavälillä tämä kerryttää organisaation luottamuspääomaa, mikä on tärkeä pääoma työyhteisöissä.