Aktuellt om utvecklingsprojekt: Kymsotes modell för arbetshälsa genom gemenskap blev klar trots coronapandemin

Arbetsförmåga Keva Kunderna berättar
Arbetsförmåga Keva Kunderna berättar

Under det gångna året slutförde samkommunen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote med framgång projektet Yhteisöllinen työhyvinvointi för arbetshälsa genom gemenskap. Det visade sig vara krävande att främja projektarbetet under coronatiden. Å andra sidan skapade undantagstiden en lämplig atmosfär för att bygga upp gemenskap.

I ett projekt som inleddes hösten 2019 med stöd av Kevas arbetslivsutvecklingspengar skapades en ny handlingsmodell och verktyg för att stödja välbefinnandet på arbetsplatsen på ett proaktivt sätt.

– Utgångspunkten för utvecklingen av den nya handlingsmodellen var iakttagelsen av att cheferna var hårt belastade och att den tid och dialog de kunde ge sina anställda var knapp. Cheferna upplevde att de var ensamma och att det inte fanns tid för att lyssna på de anställda eller för arbetsmiljöledning, säger Maija Kaltakari, kompetensledare på Kymsote, om bakgrunden till projektet.

De mål som fastställts i Kymsotes strategi, förnyandet av arbetskulturen och de anställdas påverkansmöjligheter fungerar också som en referensram för projektet Yhteisöllinen työhyvinvointi.

Engagerade chefer var utvecklingsarbetets styrka

Cheferna deltog aktivt och med stort intresse i projektets dialogintervjuer och grupper för kollegialt stöd. Pandemitiden och den individualistiska verksamhetskulturen medförde en del utmaningar i projektarbetet. – Med tanke på utvecklingen av delaktigheten i projektet visade sig de entusiastiska, engagerade cheferna vara en stor styrka, säger projektchef Anita Nikkanen.

Nu har handlingsmodellen och verktygen lanserats för alla chefer i Kymsote. Målet är att med hjälp av modellen utöver att vidta stödåtgärder för enskilda anställda också proaktivt stödja hela personalens arbetsförmåga och välbefinnande på arbetsplatsen.

Förtroendekapital på arbetsplatsen

Förändringar i verksamhetskulturen i stora organisationer sker inte i en handvändning. – Att vi nådde resultat i projektet visar på uppfinningsrikedom. Vi kunde under svåra omständigheter föra utvecklingsarbetet vidare, säger Kaltakari. – För att förändringen ska lyckas är det väsentligt att man under resans gång måste ha mod att agera, fortsätter Anita Nikkanen.

I Kymsote har man insett att arbetshälsa också har en gemenskaplig dimension och att det finns sätt att utveckla den. Utnyttjandet av dessa utvecklingsmetoder är nu i chefernas händer.

– På lång sikt utökar detta organisationens förtroendekapital, och det är ett viktigt kapital för arbetsplatserna.