Aktuellt om utvecklingsprojektet: I Karleby ger utvecklingsarbetet hopp i krisen

Arbetsförmåga Arbetsliv Kunderna berättar
Arbetsförmåga Arbetsliv Kunderna berättar

Karleby stads projekt för utveckling av arbetslivet har under våren tagit stora steg framåt trots coronakrisen. Enligt personalutvecklingschef Kirsi Rytkönen är det av många orsaker viktigt att hålla på med projektarbetet också i undantagssituationen.

Projektet har som mål att ta fram en ny typ av modell för lärande och inskolning som stöder arbetstagarnas fortlöpande kompetensutveckling. En digital plattform som används vid inskolning togs i bruk redan före coronakrisen, vilket har underlättat arbetet på distans. – Vi har jobbat väldigt mycket på plattformen och undantagssituationen har nog bidragit till att vi har lärt oss den, säger Rytkönen.

Tidigare ordnades utvecklingseftermiddagar för pilotgrupperna inom projektet månatligen men nu hålls de virtuellt. Onlinemötena har upplevts som lite mer påfrestande än fysiska träffar och därför har en del av mötena senarelagts till hösten. Mellan onlinemötena arbetar grupperna självständigt och producerar bland annat nytt inskolningsmaterial till plattformen. Arbetsläget i enheterna varierar dock varje dag och till och med varje timme och man har inte velat sätta tryck på projektarbetet. – Även om vi har gått framåt enligt planen så har vi hela tiden poängterat för pilotgrupperna att de inte behöver ha dåligt samvete. Sakerna prioriteras och tidsplanen för uppgifterna inom projektet är flexibel, säger Rytkönen.

Utvecklingsarbetets stärkande inverkan

– En av våra arbetstagare kommenterade att det ibland är väldigt angenämt och stärkande att fördjupa sig i utvecklingsarbetet, berättar Rytkönen. Också andra arbetstagare är av samma åsikt: som motvikt till tyngre sysslor behövs ibland annan typ av arbete. Enligt Rytkönen får betydelsen av den psykiska aspekten inte glömmas då vikten av utvecklingsarbetet bedöms. – När man orkar och vågar utveckla något nytt mitt i krisen ger det på arbetsplatsen hopp om att livet fortsätter.

Det är viktigt att fortsätta med utvecklingsarbetet under undantagsförhållandena också för att arbetet inte ska bli för tungt när läget normaliseras. – Om det blir ett totalt stopp i verksamheten och utvecklingsarbetet glöms bort så blir det jätte mycket att ta igen när livet återgår till det normala. Det är väldigt svårt att komma ikapp eftersläpningen. Enligt Rytkönen kan utvecklingsarbetet i krissituationer ses som en resurs som ger hopp för framtiden. – Att avbryta projektarbetet kan lätt tolkas som att man har gett upp.

En ny inlärningsplattform ska testas redan i höst

Arbetet inom projektet i Karleby fortsätter som planerat också över sommaren. Avslutningsseminariet och därpå följande implementering äger rum i slutet av året. De nya verktygen och den digitala plattformen ska testas redan i höst när nya arbetstagare ska skolas in. – Vi går mot klara delmål, inte under tryck utan i lugn takt. Ingenting hemskt kommer att hända även om vi inte kan uppnå alla mål, säger Rytkönen.