Kuulumisia kehittämishankkeesta: Kokkolassa rakennetaan uudenlaista toimintamallia perehdyttämiseen

Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat
Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat

”Juurrutamme tämän uuden toimintatavan koko organisaatioon ja sitten toivomme sen leviävän koko Suomeen!” kiteyttävät Kokkolan kaupungin henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki ja henkilöstön kehittämispäällikkö Kirsi Rytkönen syksyllä käynnistyneen kehittämishankkeen tavoitteet innostuneina.

Odotukset projektin suhteen ovat syystäkin olleet Kokkolan kaupungilla korkealla siitä saakka, kun tieto Kevan myöntämästä työelämän kehittämisrahasta syksyllä tuli. – Ensimmäiset innostuksen idut lähtivät itämään oikeastaan jo hakemisvaiheessa, Eija Pienimäki kertoo. Kokkolan suunnittelema toimintamalli kumpuaa aidosta tarpeesta ja projektin alkamista odotettiin innostuneena.

Tarkoituksena on luoda uudenlainen oppimisen ja perehdyttämisen malli, joka tukee työntekijöiden jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä ja uudistamista. Keskeisin muutostavoite liittyy perehdyttämistoiminnan ja jatkuvan oppimisen uudistamiseen ja tehostamiseen. – Hanke on lähtenyt etenemään aktiivisesti. Ydinryhmän ja yhteistyökumppanimme Verven kanssa olimme tiiviissä yhteydessä syksyllä ja loimme yhteistä ymmärrystä tavoitteista ja siitä, mitä lähdemme tekemään, kertoo Kirsi Rytkönen.

Meidän yhteinen hanke

Kehittämishanke etenee kolmen pilottiryhmän voimin. Ryhmät tulevat kaupungin eri toimintayksiköistä. Henkilöstöpalvelujen lisäksi mukana on esimiehiä, työsuojeluhenkilöitä sekä henkilöstöä mm. varhaiskasvatuksen sekä puhtaus- ja ruokapalvelujen puolelta.

- Henkilöstö on ollut valtavan innostunutta ja sitoutunutta: on ollut mahtava huomata, kuinka aktiivisesti työ on lähtenyt käyntiin. Toimintaa ohjataan ja arvioidaan jatkuvasti pilottiryhmässä nousseiden havaintojen ja kokemusten pohjalta.

On upeaa nähdä, että henkilöstömme on ylpeä siitä, mitä teemme – se voimaannuttaa myös itseä!

Muutosvastarintaa ja epäilyksiä uuden opettelun edessä ei ole Kokkolassa kohdattu. – Kaikki ymmärtävät, että mitään valmista ei tulla tarjoilemaan. Sen sijaan kaikki ovat innostuneita siitä, että nyt päästään itse kehittämään, vaikuttamaan ja tekemään.

Uusi toimintamalli osaksi arkea

Suunnitteluvaiheesta ollaan pian siirtymässä tuotantoon: sisältöä uudelle perehdyttämisalustalle aletaan tuottamaan kuukauden sisällä. Hankkeen edetessä aiotaan hyödyntää myös verkostojen tukea ja mm. muiden työelämän kehittämisrahaa saaneiden organisaatioiden kokemuksia. – Olemme käyneet Kevan järjestämissä verkkotapaamisissa todella hyviä keskusteluita muiden kanssa. Paljon yhtymäkohtia on löytynyt.

Vaikka hanke on alkutaipaleella, lopullinen tavoite pidetään mielessä kirkkaana koko ajan: - Osaamisen kehittäminen ja perehdyttäminen ei lopu koskaan, mutta kun hanke päättyy vuoden lopulla, niin haluamme, että meillä on silloin esiteltävänä toimiva perehdyttämistyökalu.

Pidemmällä tähtäimellä jatkuva osaamisen kehittäminen halutaan juurruttaa osaksi arkipäivää. - Kun toimitaan näin osallistavasti ja arjen tarpeiden pohjalta, niin olen henkilökohtaisesti tosi iloinen siitä, että olen varma jo nyt, että tämä jää elämään ja aidosti tulee arkeen avuksi, Eija Pienimäki päättää.