Keva myönsi työelämän kehittämisrahaa 18 hankkeelle

Palvelut Työelämä Työkyky
Palvelut Työelämä Työkyky

Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva on myöntänyt yhteensä 500 000 euroa työelämän kehittämisrahaa 18 kunta-alan ja kirkon hankkeelle.

Työkykyjohtaminen ja mielenterveyssyistä johtuvien sairauspoissaolojen ehkäiseminen korostuvat rahoitettavissa hankkeissa. Keva painotti hankkeiden valinnassa niiden uutuusarvoa ja innovatiivisuutta sekä tulosten laajaa hyödynnettävyyttä.

- Tänä vuonna hakemuksissa korostuivat työkykyjohtamisen kehittämisen lisäksi mielenterveyden tukeminen ja uusien keinojen löytäminen sairauspoissaolojen ja psyykkisen kuormituksen ehkäisemiseksi, työelämäpalvelujen johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki listaa. – Myös osaamisen johtaminen ja itseohjautuvuus olivat vahvasti esillä. Hakemuksissa näkyi opetusalaa koskevat haasteet ja valtavat muutokset, Korhonen-Yrjänheikki sanoo.

- Työelämän kehittämisraha on yksi keino lisätä tuottavuutta ja pienentää työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia, varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén sanoo. - Työeläkevakuuttajana meille on tärkeää, että henkilöstö osallistuu työelämän kehittämiseen. Näin edistetään työntekijöiden työkykyä parhaiten, hän korostaa.

- Työelämän kehittämisraha on avointa ja läpinäkyvää: kriteerit on julkaistu verkkosivuillamme, ja hankkeiden tuloksia tullaan julkaisemaan laajasti, Kati Korhonen-Yrjänheikki kertoo.

 

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén, p. 020 614 2204
työelämäpalvelujen johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki, p. 040 700 3335


Työelämän kehittämisrahaa saavat hankkeet 2019

Espoon kaupunki, kotihoito (35 000 euroa):
Muutosagentti – uusi tapa johtaa muutoksia esimiesten ja henkilöstön edustajan vahvalla tuella

Hausjärven kunta (25 000 euroa):
Työkykyjohtamisen valmennuspolku Hausjärven ja Kärkölän kunnissa

Järvenpään kaupunki (35 000 euroa):
Monimuotoinen itseohjautuvuus – Järvenpää kokeilukulttuurin kotikaupunkina

Kokkolan kaupunki (20 000 euroa):
Perinteisestä perehdyttämismallista jatkuvan oppimisen toimintakonseptiin

Kotkan kaupunki, henkilöstöasioiden yksikkö (10 000 euroa):
Rohkeutta ruuhkaelämään: mielenterveyden vahvistamista Kotkan kaupungilla

Kuntien Tiera Oy (30 000 euroa):
Ulkoistuksien HR-työkalupakki

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (45 000 euroa):
Yhteisöllinen työhyvinvointi

Lappica Oy (30 000 euroa):
Etätyötä ja yhteispeliä pohjoisessa

Limingan kunta (30 000 euroa):
Johtamis- ja esimiestyön palvelullistaminen työkykyjohtamisen välineenä

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli (15 000 euroa):
Johtajana maaliin: Seurakunnissa tapahtuvan johtamisen kehittäminen muutosten ja niukkenevien resurssien äärellä

Nokian kaupunki (40 000 euroa):
Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti. Mielen hyvinvoinnin tukeminen ja mielenterveyden häiriöihin perustuvien sairauslomien vähentäminen. Toimintamallin kehittäminen ja konsultoivat työpajat esimiehille ja henkilöstölle Nokian ja Raision kaupungeissa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria (30 000 euroa):
Riveria2025 – henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (50 000 euroa):
Kokonaisvaltainen työväkivallan ennaltaehkäisyn toimintamalli

Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä (15 000 euroa):
Voimavara – työkykyä uuteen ammatilliseen koulutukseen

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (30 000 euroa):
Satasafety

Seinäjoen kaupunki (25 000 euroa):
Työhyvinvoinnin lisääminen ja pitkien sairauspoissaolojen ehkäiseminen ennaltaehkäisevän valmennuksen voimin

Siilinjärven kunta (20 000 euroa):
Edunvalvonnasta yhteiseen kehittämiseen

Uudenmaan liitto (15 000 euroa):
Informaatioergonomiasta työhyvinvointia