Hämeen ammattikorkeakoulussa kehitetään kognitiivista ergonomiaa

Palvelut Työelämä Asiakkaat kertovat
Palvelut Työelämä Asiakkaat kertovat

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) sai hankkeelleen työelämän kehittämisrahaa Kevasta vuonna 2018. Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda yhdessä Terveystalon asiantuntijoiden kanssa HAMK:uun toimintatapa, jolla ennaltaehkäistään tietotyön aiheuttamaa kognitiivista kuormitusta.

Hankkeen tuloksena on syntynyt yhteisiä pelisääntöjä, kognitiivisen ergonomian oppi- ja tukimateriaaleja sekä elpymisharjoitteita. Tuotoksia tullaan kytkemään osaksi työntekijän perehdytyspolkua, jotta hankkeen kautta saadut uudet opit ja käytänteet jäisivät osaksi HAMK:n toimintakulttuuria. 

Videolla HAMK:n vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä ja henkilöstöpäällikkö Henna Tanhuanpää kertovat, mistä hankkeessa on kysymys ja kuinka toimintakulttuuria on onnistuttu sen avulla kehittämään.