Lempäälässä valmennetaan muutos-tsemppareita

Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat
Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat

Pirkanmaalainen Lempäälän kunta sai Kevan työelämän kehittämisrahaa hankkeelleen, jonka tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää henkilöstön työkykyä muutostukipakettimallilla ja resilienssin johtamisella.

Hankkeessa etsitään uutta, pysyvää ja systemaattista keinoa tukea työyhteisöjä muutostilanteissa sekä vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen sopeutumiskykyä. Tavoitteena on luoda organisaation muutostilanteisiin uusi "tekemisen tapa" ja ottaa käyttöön muutosjohtamisen tukipakettimalli. Mallin avulla muutoksia kohtaavat työyhteisöt saavat tukea erilaisiin muutostilanteisiin.

Hankkeen toteutustavat ovat monimuotoiset. Esimiehet saavat muun muassa muutosjohtamisvalmennusta, jonka avulla he oppivat tunnistamaan ja johtamaan resilienssiä. Henkilöstön edustajista koulutetaan muutostsemppareita, joiden avulla uutta tekemiseen tapaa jalkautetaan työyhteisöihin.

Hanna Willner ja Liisa Ceylan Lempäälän kunnasta kertovat videolla hankkeesta ja sen lähtökohdista.