Kuulumisia kehittämishankkeesta: Järvenpää kokeilukulttuurin kotikaupunkina

Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat
Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat

Järvenpään kaupungissa käynnistettiin viime vuonna kehittämishanke, jonka tavoitteena on kuvata ja ymmärtää työelämän murrosta ja siihen liittyvää itseohjautuvuuden ilmiötä kuntasektorin viitekehyksessä.

Hankkeessa pyritään tunnistamaan ja mallintamaan julkiselle sektorille soveltuvia itseohjautuvuuskäytäntöjä. Samalla selvitetään, missä määrin ja minkälaisilla eri tavoilla kuntaorganisaatio voi toimia kokeilukulttuurin kotina.

Menetelmänä Järvenpään hanketyössä käytetään henkilöstölähtöisiä kokeiluja, joita kuvataan, mallinnetaan sekä ohjataan ratkaisu- ja voimavarakeskeisen coachingin sekä konsultatiivisen prosessityöskentelyn avulla. 

Videolla Järvenpään kaupungin kehittämispäällikkö Kati Toikka sekä työelämätutkija Perttu Salovaara kertovat hankkeen taustoista, tavoitteista ja havainnoista hankkeen alkuvaiheen osalta.