Kuulumisia kehittämishankkeista: Työkykyjohtamisen valmennuspolku Hausjärven ja Kärkölän kunnissa

Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat
Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat

Hausjärven ja Kärkölän kunnan yhteinen työelämän kehittämishanke sai Kevan työelämän kehittämisrahaa vuonna 2019. Tavoitteena on laajentaa esimiesten keinoja ja työkaluja henkilöstön työkyvyn tukemisessa.

Työkykyjohtamisen valmennuspolku on esimiehille suunnattu valmennusohjelma, joka vahvistaa esimiesten strategista työkykyjohtamisen keinovalikoimaa arjen työssä. Työkykyjohtamisen valmennuspolku on tarkoitus juurruttaa toimintatavaksi liittämällä se osaksi esimiesten perehdyttämistä ja työuran aikana tapahtuvaa osaamisen kehittämistoimintaa.

Valmennuspolku koostuu keskeisistä työkykyjohtamisen osa-alueista, joiden ympärille rakentuvat koulutus- ja valmennusosiot sekä -teemat. Hankkeen myötä organisaatioon rakennetaan vahva työkykyjohtamisen toimintamalli, jonka avulla ennaltaehkäistään työkyvyttömyysriskiä, löydetään tarvittaessa mahdollisuuksia muokattuun työhön, edistetään tuloksellisuutta sujuvan työn kautta sekä vahvistetaan muutosjohtamista.

Videolla Hausjärven henkilöstöpäällikkö Lilli Salomaa kertoo hankkeen taustoista ja sen etenemisestä.