Keva myönsi 600 000 euroa työelämän kehittämisrahaa 22 kunta-alan ja kirkon hankkeelle

Työelämä Työkyky
Työelämä Työkyky

Kevan työelämän kehittämisrahaa saaneissa hankkeissa korostuivat tänä vuonna suurten organisaatiomuutosten tuomat tarpeet työkyvyn vahvistamiselle sekä digitalisaation entistä suurempi hyödyntäminen työkykyjohtamisessa.

Työelämän kehittämisrahaa myönnettiin yhteensä 22 hankkeelle ympäri Suomea. Määrä nousi yhdellä viime vuodesta ja myös rahoituksen kokonaismäärä kasvoi 600 000 euroon. Kehittämisrahaa jaettiin nyt seitsemännen kerran. Sitä haki tänä vuonna aiempaa harvempi työnantaja.

Kehittämisrahaa saaneissa hankkeissa näkyy tällä kertaa, miten suuret organisaatiomuutokset ovat monilla tahoilla käynnistäneet tarpeen henkilöstön työkyvyn kehittämiselle.

– Tänä keväänä kuntakentällä on ollut paljon työhön liittyviä epävarmuustekijöitä. Hyvinvointialueiden valmistelutyö on kesken, ja tämä vaikuttaa myös kuntien toimintojen muotoutumiseen. Myös työehtosopimusneuvottelut ja työvoimapula ovat syöneet resursseja erilaiselta kehittämistyöltä, palvelupäällikkö Laura Rinne sanoo.

– Tällaiset tilanteet ovat otollisia henkilöstön työkyvyttömyysriskin kasvuun. Siksi työkykyjohtamisen kehittämistyötä ei saa unohtaa, Rinne muistuttaa.

Kehittämisrahaa saaneiden hankkeiden tavoitteena on mm. yhteisöllisyyden turvaaminen, osaamisen vahvistaminen ja osaamistarpeiden ennakointi organisaatioiden muutostilanteissa, henkilöstön ammatillisen ja hyvinvointiosaamisen kehittäminen sekä työntekijäkokemuksen vahvistaminen työkyvyn tukena. Johtamisen kehittämisessä näkyy entistä vahvempi painotus työkykyjohtamiseen.

Toinen merkittävä piirre tällä hakemuskierroksella oli digitaalisten alustojen ja IT-ratkaisujen keskeinen rooli kehittämistyössä. Hankkeissa on tavoitteena luoda mm. uusia mittareita työkyvyn seurantaan sekä rakentaa ratkaisuja työkykyä kuvaavan datan yhdistämiseksi samalle tietoalustalle muiden talouden tunnuslukujen kanssa.

– Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen työkykyjohtamiseen näkyy nyt ensimmäistä kertaa hakemuksissa. Olemme kohdentaneet kehittämisrahaa siihen, miten digitalisaatiosta otetaan suurin hyöty työkykyjohtamiseen ja työkyvyn tukemiseen. Pelkkien laitteiden tai järjestelmien hankkimiseen rahoitusta ei myönnetä. Keskeistä on kehittää ihmisten välistä toimintaa, joissa järjestelmät ovat apuna, Rinne toteaa.

– Työelämä on ollut isossa myllerryksessä viime vuodet. Toimintaympäristön muutokset ja pandemia-aika ovat lisänneet kuormitusta entisestään. On ilahduttavaa huomata, että julkisen alan organisaatiot pitävät tärkeänä panostaa uusien keinojen kehittämiseen henkilöstön työkyvyn vahvistamiseksi ja työkyvyttömyysriskin vähentämiseksi. Työelämän kehittämisrahalla voimme tukea tätä kehitystyötä, varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén sanoo.

Lisätiedot

Varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén, p. 0400 603 144, tapani.hellsten@keva.fi
Palvelupäällikkö Laura Rinne, kehittämisrahahankkeet käsitelleen arviointiraadin puheenjohtaja, p. 045 675 2402, laura.rinne@keva.fi
Kehittämispäällikkö Taina Tuomi, p. 040 743 2491, taina.tuomi@keva.fi

Työelämän kehittämisrahaa saavat hankkeet 2022

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (75 000 euroa)
Työyhteisötaidoilla työhyvinvointia

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo (35 000 euroa)
TIIMI KANTAA!

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (40 000 euroa)
Henkilöstökokemuksen mittaamisella kohti parempaa työkykyjohtamista

Lakeuden Etappi Oy (15 000 euroa)
Kiertotalous muutoksessa: osaamisen varmistaminen muuttuvissa tilanteissa

Lappeenrannan kaupunki (17 000 euroa)
Lappeenrannan kaupungin työkykyjohtamisen tuotteisto

Laukaan kunta (30 000 euroa)
POLKU - Ennakoivaa työkyky- ja työurajohtamista Laukaassa

Limingan kunta (33 000 euroa)
Meidän Stepit - Ennakoivan työkyvyn havaitsemisen, johtamisen ja tukemisen askelmerkit

Mikkelin kaupunki (11 000 euroa)
TYKKI-hanke – tehoa ja uudistusta työkykyjohtamiseen

Muonion kunta (10 000 euroa)
Hyvinvoiva työntekijä, hyvinvoiva kuntaorganisaatio – työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen

Pirkanmaan Voimia Oy (40 000 euroa)
Voimia työkykyyn

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy (55 000 euroa)
Polkka 2.0 - työntekijäkokemus ja yhtenäinen yrityskulttuuri hyvinvointialuemuutoksessa

Rautavaaran kunta (15 000 euroa)
Ennakoivalla työkyvyn ja työuran johtamisella kohti innostavaa työtä!

Rovaniemen kaupunki (18 000 euroa)
Sairaspoissaoloista ennakoivaan työkykyjohtamiseen

Savon Koulutuskuntayhtymä, Sakky (12 000 euroa)
Sujuvaa aivotyötä Sakkyssa

Savonlinnan kaupunki (15 000 euroa)
Varhaiskasvatushenkilöstön hyvinvointiosaamisen kehittämishanke

Someron kaupunki (20 000 euroa)
Juttu tääl onnistuu - Yhteisöllinen Somero

Taivalkosken kunta (25 000 euroa)
Hyvinvointia työhön ratkaisukeskeisen työnohjauksen avulla Taivalkosken kunnassa

Tampereen kaupunki, työllisyys- ja kasvupalvelut (45 000 euroa)
DOT - dataa, osaamista ja työhyvinvointia

(Uutista muokattu 15.9.2022: Tampereen kaupunki ei ota vastaan myönnettyä hankerahoitusta)

Turun Kaupunginteatteri Oy (27 000 euroa)
Turun Kaupunginteatterin työhyvinvointiohjelma

Vantaan kaupunki (42 000 euroa)
Työkykyjohtamisen avaintekijät Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa

Vantaan seurakuntayhtymä (10 000 euroa)
Johtamisen kehittäminen - hyvinvoiva henkilöstö

Ylitornion kunta (10 000 euroa)
Työkyky keskiössä unohtamatta työuran johtamista

Työelämän kehittämisrahaa saavat hankkeet kartalla 2022.JPG