Vantti vaalii monimuotoista työn tekemisen kulttuuria

Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat
Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat

Suomalainen työelämä monimuotoistuu. Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen ja uuden työvoiman rekrytointi ja sitouttaminen edellyttävät työnantajalta uudenlaisia toimia ja toimintakulttuuria. Niitä kehitetään muun muassa Vantaan Tilapalvelut Vantissa.

Vantti on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka tuottaa kaupungille ateria-, puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja. Monimuotoisen yrityskulttuurin kehittäminen ja työmahdollisuuksien tarjoaminen haasteellisemmassa työvoima-asemassa oleville kuuluu yrityksen strategiaan. Noin kolmannes nykyisestä henkilöstöstä on maahanmuuttajataustaisia ja erityisryhmiin kuuluvia.

Hyvin perehdytetty ja osaava henkilöstö luo toiminnan perustan

Vantissa ajattelun keskiössä on halu olla reilu työyhteisö, jossaMinna Tuomi pieni.jpg kaikki ovat yhdenvertaisia. – Ihminen on meillä etusijalla, taustastaan riippumatta, painottaa Vantin osaamisen kehittämisestä ja koulutuksesta vastaava HR-asiantuntija Minna Tuomi.

Vantissa panostetaan moninaisuutta tukevan yrityskulttuurin ja toimintamallin luomiseen. Tavoitteena on hyvällä johtamisella ja perehdytyksellä integroida erityisryhmät sujuvasti osaksi työyhteisöä.

– Ammattitaitoinen, hyvin perehdytetty ja osaava henkilöstö luo toiminnan perustan ja tukee koko tiimin toimintaa ja jaksamista, Tuomi kertoo. – Samalla, kun tuemme erityisryhmiä, haluamme tukea nykyisen, ikääntyvän henkilöstön työssä jaksamista ja ennaltaehkäistä ennenaikaista eläköitymistä.

Kehittämishanke vauhdittaa tavoitteellista työtä

Vantti kuva 2.jpgVantissa käynnistettiin vuoden alussa kehittämishanke Monikulttuurisuus-valmiuksien kehittäminen ja erityisryhmien integroiminen Vanttiin perehdytyksellä. Hanke sai Kevan työelämän kehittämisrahaa ja sen tavoitteena on tehdä Vantista edelläkävijä monikulttuurisena työyhteisönä.

Tuomen mukaan hankkeessa halutaan panostaa erityisesti työntekijöiden perehdyttämiseen, jotta työtehtävien hallinta paranee ja ammattitaito vahvistuu. – Tätä kautta työturvallisuus, työergonomia, työn tehokkuus ja työhyvinvointi sekä yhteisöllisyys lisääntyvät ja myös sairaspoissaolot vähenevät, Tuomi kertoo.

Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä parantaa myös Vantin työnantajamielikuvaa ja vahvistaa kilpailukykyä. Toimivan ja ammattitaitoisen perehdytyksen katsotaan olevan edellytys sille, että monikulttuurista työvoimaa voidaan jatkossa rekrytoida ja sitouttaa entistäkin sujuvammin. – Kun yleinen työviihtyvyys lisääntyy, myös kiinnostavuus työnantajana kasvaa, arvelee Tuomi.

Uusi toimintamalli kaikkien työnantajien käyttöön

Vantin kehittämishankkeessa luodaan "monistettavissa” oleva toimintamalli rekrytointiin, perehdytykseen ja työelämään ohjaukseen eri toimijoiden kanssa. – Mallin avulla työnantajat kautta Suomen voivat turvata haastavammassa työvoimatilanteessa olevien henkilöiden työllistymisen ja sitouttamisen työyhteisöön. Hyväksyvä ja vastuullinen toimintaympäristö on koko suomalaisen työelämän etu.