Tilastot ja ennusteet

Tuotamme vuosittain runsaasti erilaisia tilastokoosteita ja analyysejä julkisen alan henkilöstöstä ja eläkkeistä. Tällä sivulla pääset tutustumaan ja perehtymään niiden tietoihin. Osa raporteista on erillisissä pdf-tiedostoissa ja osa näytetään Power BI-sovelluksen avulla, jossa on mahdollista sortata tietoa tiedostoversiota dynaamisemmin.

Kunta-alan henkilöstön keskeisiä tunnuslukuja hyvinvointialueille siirtyvien sekä kunnissa jatkavien näkökulmasta

Raporttiin on koostettu tietoja hyvinvointialueille siirtyvistä ja kunnissa jatkavasta henkilöstöstä. Raportissa käydään läpi työkykyjohtamisen tueksi tuotettuja tietoja Kevan kunta-alan vakuutetuista, eläköitymisennusteesta, eläkkeelle siirtyneistä, työkyvyttömyyden perusteista sekä kuvataan työvoiman tarveanalyysiä.

Klikkaa raportti koko näytölle oikean alareunan PowerBi-nuolikuvake.png -nuolimerkistä.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet julkisella alalla 2016-2020 

Vuonna 2020 julkisen alan työntekijöistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi noin 5 500 henkilöä. Mielenterveyssyyt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisimmät työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen perusteet valtion, kuntien ja kirkon työntekijöillä. Mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on ollut viime vuosina kasvussa, mutta nyt mielenterveyssyistä alkaneiden eläkkeiden määrän kasvu on taittunut.

 

 

Eläköitymisennuste 2021-2040

Eläköitymisennuste-raportin taulukoissa ja kuvioissa on kerrottu tällä hetkellä vakuutettuna olevan henkilöstön eläköityminen. Eläköityminen on esitetty prosenttiosuuksina tämänhetkisestä henkilöstöstä.​​

  • Ennusteessa kuvataan vuoden 2019 kunta-alan ja valtiotyönantajien vakuutettujen arvioitu eläköityminen vuosina 2021-2040. ​
  • Eläköitymisennuste perustuu vuoden 2019 lopussa vakuutettuna olleiden ns. työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2021 alun organisaatiotilanteeseen. ​
  • Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Työuraeläkkeet sisältyvät täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin.​
  • Prosenttiosuudet on laskettu vertaamalla eläköityvien määrää vastaavaan edeltävänä vuotena palveluksessa 31.12. olevien henkilöiden joukkoon. ​
  • Uutinen: Joka kolmas kunnan ja valtion työntekijä eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana

Klikkaa ennusteraportti koko näytölle oikean alareunan imageynyy2.png-merkistä.

 

Elälöitymisennuste_karttakuva_790x1000.jpg

Kunta-alan, valtion ja kirkon tilastopaketit

 

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä 2019 ja vakuutetuista 2019.pdf (3702 kb) Tilastotietoja valtion eläkkeistä 2019 ja vakuutetuista 2019.pdf (2909 kb) Tilastotietoja kirkon eläkkeistä 2019 ja vakuutetuista 2019.pdf (2678 kb) Palomiesten tuki- ja liikuntaelinsairaudet tilastoina.pdf (880 kb)

Maakuntien kuntatyöntekijät

Maakuntien kuntatyöntekijät lukuina 2018.pdf (587 kb)

 

Kevan tutkimukset

Tilasto- ja ennustetietoja hyödynnetään myös Kevan tekemissä tutkimuksissa, joissa on monipuolista ja luotettavaa tietoa julkisen sektorin muutoksesta, työhyvinvoinnista ja sen johtamisesta sekä työkyvyn ylläpitämisestä.

Kuntoutustuen käyttö julkisella alalla

Tilastoselvityksessä seurattiin mm. miten vuosina 2010-2013 uuden kuntoutustukijakson eli määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen päättäneet osallistuivat sen jälkeen työelämään. Tavoitteena oli tunnistaa tekijöitä, jotka liittyvät työelämään palaamiseen ja toisaalta pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle päätymiseen.