Eläkeläisten työnvälityspalvelut koetaan hyödylliseksi – myös eläkeläisten työssäkäynti on kasvanut

Eläkkeet Tutkimukset ja tilastot Työelämä
Eläkkeet Tutkimukset ja tilastot Työelämä

Kevan teettämän tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta (65%) eläkeläisistä pitää eläkeläisille suunnattuja työnvälityspalveluja hyödyllisinä. Vastaajista jopa joka kolmas (30%) kertoi olevansa myös valmis rekisteröitymään työnhakijaksi työnvälityspalveluun. Alueellisesti Pohjois-Karjalassa (40%) ja Lapissa (38) työnhakijaksi rekisteröityminen kiinnostaa eniten. Asia käy ilmi Kevan Pohjoisranta BCW:llä teettämästä tutkimuksesta.

Myös aiempaa useampi eläkeläinen kertoo työskentelevänsä eläkkeen ohella. Lähes joka viides (18%) tutkimukseen osallistunut kertoo tekevänsä eläkkeen ohella työtä joko täyspäiväisesti (5%) tai osa-aikaisesti (13%). Eläkkeellä työskentely on tutkimuksen mukaan runsainta Keski-Pohjamaalla (37%) ja Lapissa (41%).

Lisäksi yhä useampi, 19 prosenttia vastaajista kertoi hakeneensa työtä eläkkeellä ollessaan. Vuosi sitten 14 prosenttia eläkeläisvastaajista kertoi työskentelevänsä ja työtä kertoi hakeneensa joka kymmenes (12%) eläkeläinen.

Tutkimuksen mukaan joka kolmas (33 %) eläkeläinen kertoo saaneensa työtarjouksia. Työtarjouksia on saatu runsaimmin Lapissa (47%), Etelä-Savossa (43%) ja Kymenlaaksossa (41%).

Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen pitää yllättävänä varsin suurta kiinnostusta eläkeläisille suunnattuja työnvälityspalveluja kohtaan.

– Tämähän on yllättävä uutinen ja kertoo eläkeläisten aikamoisesta kiinnostuksesta työmahdollisuuksia kohtaan. Työvoimapula taitaa johtaa siihen, että erilaisille eläkeläisten työn välitysmekanismeille muodostuu kysyntää. Jo nyt tiedetään Kevan selvitysten perusteella, että julkisella sektorilla eläkkeellä työskentely on jo verrattain yleistä esimerkiksi hoito- ja opetusalalla, jossa joka neljäs kertoo tekevänsä työtä vanhuuseläkkeen ohella. Käsittääkseni näille aloille on muodostunut varsin vakiintuneet työnvälitysmekanismit siihen, miten työtä ja erilaisia ”lyhyitä keikkoja” tarjotaan eläkkeellä oleville alan ammattilaisille. Lisäksi kilpailu osaavasta työvoimasta kirittää keksimään yhä uusia keinoja myös näillä aloilla.

Eläkeläisten keskuudessa on suuri työvoimapotentiaali

Yleinen eläkeläisten kiinnostus työskentelyä kohtaan on viime vuoden tapaan korkealla. Lähes puolet (46%) eläkeläisistä kertoo työnteon kiinnostavan. Niistä eläkeläisistä, jotka eivät tällä hetkellä työskentele, 37 prosenttia kertoo kuitenkin työnteon kiinnostavan.

- Näyttää siltä, että Suomessa eläkeläisten keskuudessa on suuri käyttämätön työvoimapotentiaali. Eläköitymisennusteet sekä syntyvyyskehitys osoittavat aika selvästi sen, että työvoimapulasta on muodostumassa pysyvä tila maahamme. Kun maassa on huutava pula osaavasta työvoimasta, kannattaa erityisiä rekrytoimia sekä selviä kannustimia suunnata eläkkeellä oleville osaajille. Suomessa olisi hyvä kammata vielä kerran lävitse ja selvittää esimerkiksi se, että kannustaisiko eläkkeensaajien eläkkeen ja palkkatyötulojen verotuksen eriyttäminen vielä enemmän eläkeläisiä työntekoon, Kainulainen toteaa.

Kevan tutkimukseen vastasi 4000 suomalaista eri puolilta Suomea syys-lokakuussa. Otos on valtakunnallisesti edustava sukupuolen ja maantieteellisen sijainnin (maakunnittain) mukaan. Tutkimuksen toteutti Kevan toimeksiannosta Pohjoisranta BCW.

Keva_eläkeläistutkimus 2023_tutkimusmateriaali.pdf (623 kb)

Lisätiedot

Johtava asiantuntija Ismo Kainulainen, p. 050 517 3594