Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Timo Kietäväinen:

Vastuullisuustavoitteet Kevan sijoitustoiminnassa

Blogi 20.11.2020 Timo Kietäväinen
Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Vastuullisuusohjelmamme mukaan Kevan vastuullisuus toteutuu tekoina ja kehityksenä neljällä alueella: asiakkaat, henkilöstö, sijoitukset ja tapamme toimia.

Sijoitustoimintamme vastuullisuustavoitteet liittyvät olennaisesti ydintehtäväämme pitkäjänteisenä eläkesijoittajana.

Sijoitustuotto pitkällä aikavälillä

Perustehtävämme on turvata julkisella alalla nyt ja tulevaisuudessa työskentelevien eläkkeet. Tämän vastuun kattamiseksi tarvitaan sijoitustuottoja. Kestävä taloudellinen kehitys on oleellinen tekijä pitkän tähtäimen tuottoja tavoiteltaessa.

Työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävät eläkemaksut eivät enää riitä kattamaan maksettavia eläkkeitä. Sijoitustuottojen merkitys eläketurvan rahoittamisessa kasvaa tulevina vuosina entisestään, vaikka tulevaisuudessakin työnantajien ja työntekijöiden eläkemaksujen osuus säilyy selvästi merkittävimpänä eläkkeiden rahoituslähteenä.

Eläkevastuut ulottuvat vuosikymmenien päähän, mikä toisaalta antaa samalla mahdollisuuden tarkastella tehtäviä sijoituspäätöksiä vastaavalla kärsivällisyydellä. ”Eläkesijoittajan kvartaali” - 25 vuotta - kuvastaa tätä hyvin.

Kevan sijoitustoiminta on onnistunut tehtävässään hyvin, olemme toimialan kärjessä pitkän aikavälin sijoitusten reaalituotoilla mitattuna.

Aktiivisen omistajuuden mekanismien parantaminen

Toinen tavoitteemme liittyy aktiivisuuteemme omistajana. Kevan omistajaohjauksen periaatteet päivitettiin vuoden 2019 lopussa Kevan hallituksessa ja ne mahdollistavat Kevalle aktiivisemman roolin osakkeenomistajana.

Arvostamme sijoituskohteita, joiden päätöksenteossa ja toiminnassa painottuu pitkäjänteisyys ja vastuullinen tapa toimia. Odotamme, että sijoituskohteenamme olevat yhtiöt kehittävät toimintaansa mahdollisten epäkohtien osalta.

Vaikutamme omistamiimme yrityksiin suoraan ja omaisuudenhoitajiemme kautta. Viime vuonna ulkoistetuilla omaisuudenhoitajillamme oli käynnissä yli 1 000 tavoitteellista vaikuttamisprosessia ja he osallistuivat globaalisti yli 2 000 yhtiökokoukseen. Tästä syntyy merkittävä muutosvoima vaikuttaa ympäristöasioihin sekä yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviin kysymyksiin.

Olemme viime vuosina myös lisänneet osallistumistamme erilaisiin yhteistyöaloitteisiin ja verkostoihin, jotka ovat kohdistuneet erityisesti ilmastonmuutokseen:

  • olemme liittyneet jäseneksi Euroopan suurimpaan ilmastonmuutoksen vastaiseen sijoittajien yhteenliittymään IIGCC:hen
  • osallistuneet G20-maiden johtajille tehtyyn vetoomukseen hillitä ilmastonmuutosta
  • osallistuneet projekteihin, joissa on edellytetty yrityksiltä ympäristöraportointia ja päästöjen pienentämistä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Kiinteistösijoitusten ympäristötavoitteet

Kolmas kokonaisuus sijoitustoimintamme vastuullisuustavoitteista liittyy suoriin kiinteistösijoituksiimme.

Saavutimme kiinteistösijoitusten edelliset ympäristötavoitteet etuajassa ja asetimme alkuvuodesta uudet, kunnianhimoiset tavoitteet, joiden mukaan kaikki Kevan omassa hallinnassa olevat kiinteistöt ovat energiankäytön osalta hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä.

Allekirjoitimme maaliskuussa kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen, jolla varmistetaan tavoitteeseen pääsemistä.

Marraskuun alussa liityimme Helsingin Ilmastokumppanit-verkostoon, joka on elinkeinoelämään yhteistyöhanke kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä on meille merkittävä sitoumus, koska liki 50 % Kevan sijoituskiinteistöjen energiankulutuksesta tapahtuu juuri Helsingin alueella.

Kevan kiinteistösijoitusten toimenpiteet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ovat konkreettisia, olipa sitten kyse Sellon kauppakeskuksen virtuaalivoimalasta, Espoon Andante-toimistorakennuksen LEED Gold -tason ympäristösertifioinnista tai Tampereen Marriott-hotellista, joka oli ensimmäinen kansainvälisen hotelliketjun hiilineutraali uusi kiinteistö Suomessa.

Askeleita kohti hiilineutraaliutta otetaan osana uusien kohteiden suunnittelua ja vanhojen korjauksessa koko ajan. 


Tutustu käytännön vastuullisuustekoihimme:


 

Kirjottaja Timo Kietäväinen
Timo Kietäväinen Toimi Kevan toimitusjohtajana vuodesta 2016 vuoden 2021 lokakuun loppuun. Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia