Keva laajentaa vaikuttamistaan ympäristövaikutusten raportointiin

Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Keva on jo vuosia ollut mukana edistämässä yritysten tietoisuutta ja raportointia ympäristövaikutuksistaan voittoa tavoittelemattoman CDP-järjestön kautta. Pitkäjänteinen vaikuttamistyö sijoituskohteisiin jatkuu, kun Keva syventää osallistumistaan ohjelmaan tänä kesänä.

Vuonna 2018 Keva oli mukana vaikuttamassa pääasiallisesti ilmastonmuutoksen osalta suurimmissa saastuttajissa, joissa Kevalla oli omistuksia. Vuonna 2019 Kevan vaikuttamistyö laajenee ja ilmastonmuutoksen kannalta tärkeiden yhtiöiden lisäksi Keva vetoaa nyt myös yhtiöihin, joiden liiketoimintaan liittyy metsiin ja vesivarantoihin kohdistuvia riskejä. Yhtiöihin pyritään vaikuttamaan huhti-heinäkuussa 2019 lähettämällä kirje yhtiöiden johdolle.

Uutena kohteena metsät ja vesivarannot

- Tänä vuonna olemme mukana pyytämässä yhteensä 34 yhtiöltä raportointia liittyen ilmastonmuutokseen sekä vesi- ja metsävarantojen käyttöön, Kevan vastuullisen sijoittamisen apulaisjohtaja Kirsi Keskitalo kertoo.

- Laajensimme vaikuttamista kattamaan yhtiöitä myös sijoitussalkkumme ulkopuolelta. Ilmastonmuutos on globaali haaste, joka vaikuttaa myös epäsuorasti sijoituskohteinamme oleviin yhtiöihin. Ilmastonmuutoksen aiheuttamaa systeemiriskiä ei voi hajauttamalla poistaa, joten sen vuoksi pyrimme vaikuttamaan myös niihin yhtiöihin, jotka eivät ole Kevan omistusten joukossa, Keskitalo sanoo.

Kevassa vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa eläkevarojen huolellista hoitamista pitkällä aikavälillä. Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet ovat Kevassa osa sijoituskohteiden arviointia ja lisäksi useat Kevan vastuullisen sijoittamisen tavoitteista liittyvät ilmastonmuutokseen. Yksi keskeisistä tavoitteista on vaikuttamisen lisääminen. Yhdessä toimimalla sijoittajat saavat aikaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla on aidosti vaikutusmahdollisuuksia Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden edistämiseksi.

Sijoituskohteisiin vaikutetaan pitkäjänteisellä työllä

Keva on ollut CDP:n jäsen jo vuodesta 2006. CDP:n tavoitteena on edistää yritysten avoimuutta ilmastonmuutoksen, metsäkadon ja veden käytön suhteen pyytämällä yrityksiä vastaamaan vuosittaiseen CDP:n kyselyyn. Jotta yhtiöt pystyvät vastaamaan kyselyyn ne joutuvat ensin mittaamaan ja arvioimaan ympäristövaikutuksiaan. Tämän jälkeen yhtiöiden on helpompi tarttua toimeen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi omassa toiminnassaan ja asettaa päästövähennystavoitteita ja toteuttaa niitä suunnitelmallisesti.

Näin raportoinnilla edistetään yritysten omaa ymmärrystä liiketoimintansa riskeistä ja mahdollisuuksista sekä toisaalta sijoittajien ymmärrystä yrityksistä. Keva hyödyntää CDP:n tietoja arvioidessaan sijoituskohteiden vastuullisuutta - riskejä ja mahdollisuuksia.

Jotta yhä useampi yhtiö raportoisi ympäristövaikutuksistaan, Keva osallistui vuonna 2018 CDP:n Non Discloser -vaikuttamisprojektiin. Sen tarkoituksena on saada mukaan yrityksiä, jotka eivät vielä raportoi ympäristövaikutuksistaan CDP:lle. Vuonna 2018 kampanjan seurauksena saatiin kymmeniä uusia yhtiöitä mukaan. Suurempi määrä yhtiöitä toi mukanaan myös aiempaa suuremman joukon sijoittajia, mikä entisestään kasvatti hankkeen merkitystä.

- On tärkeää vaikuttaa yrityksiin monella tasolla. CDP:n kautta kehotetaan yhtiöitä raportoimaan ympäristövaikutuksistaan ja esimerkiksi Climate Action 100+ projektilla pyritään puolestaan saamaan yrityksissä konkreettisia toimia aikaiseksi negatiivisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Raportointi edistää avoimuuden lisäksi myös käytännön mahdollisuuksia puuttua epäkohtiin luonnonvarojen käytössä ja edistää kestävämpää tulevaisuutta, Keskitalo sanoo.

Viimeisten 15 vuoden aikana CDP on luonut järjestelmän, joka on merkittävässä asemassa ympäristövaikutuksiin liittyvän tiedon välittäjänä maailmanlaajuisesti. Keva pitää sijoituskohteisiin vaikuttamista tärkeimpänä menetelmänä edistää vastuullisuutta globaalisti. Tavoitteena on aktiivisesti vaikuttaa yhtiöiden kestävään kehitykseen toimimalla yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa.

- Tällainen sijoituskohteiden toimintaan vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta Kevan sijoitushorisontti on toiminnan luonteesta johtuen muutenkin pitkä, Kevan sijoitusjohtaja Ari Huotari toteaa.

CDP:n tiedote 17.6.2019

Tuloksia vuoden 2018 CDP-kampanjasta

Lisätietoja:

sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 0400 451 099
apulaisjohtaja, vastuullinen sijoittaminen Kirsi Keskitalo, p. 040 730 6657