Keva mukana G20-maiden johtajiin vetoavassa sijoittajarintamassa

Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Keva on allekirjoittanut yhdessä lähes 500 globaalin sijoittajan kanssa G20-maiden johtajille osoitetun vetoomuksen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Valtioihin vaikuttaminen täydentää Kevan yrityksiin kohdistuvaa vaikuttamista ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

- Ilmastonmuutos on globaali haaste eikä sijoittaja voi poistaa ilmastonmuutoksen aiheuttamaa systeemiriskiä sijoituksia hajauttamalla, sanoo Kevan vastuullisen sijoittamisen apulaisjohtaja Kirsi Keskitalo.

- Tämän vuoksi on tärkeää vaikuttaa mahdollisimman laajasti ja monella tasolla. Valtioiden toimet luovat toimintaympäristöä yritysten mahdollisuuksille ilmastonmuutoksen torjumiseksi, hän lisää.

Japanin Osakaan kesäkuun viimeisellä viikolla kokoontuville johtajille suunnatussa vetoomuksessa esitetään, että maiden tulee saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, kiihdyttää yksityisen sektorin sijoituksia vähähiilisiin kohteisiin sekä sitoutua edistämään ilmastoraportointia. Sijoittajien yhteiskirje tulee toimimaan pohjana tuleville vaikuttamisprojekteille valtioita kohtaan YK:n pääsihteerin ilmastohuippukokouksessa syyskuussa ja COP25-kokouksessa joulukuussa. Vetoomuksen takana on 477 sijoittajaa maailmanlaajuisesti, jotka edustavat yhteensä 34 000 miljardin USD sijoitusvarallisuutta.

Keva oli vuonna 2017 mukana vastaavanlaisessa aloitteessa. Tänä vuonna vetoomuksen tahtotila on vahvistunut ja käytännön toimenpiteet kirkastuneet.

Kevassa vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa eläkevarojen huolellista hoitamista pitkällä aikavälillä. Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet ovat Kevassa osa sijoituskohteiden arviointia ja lisäksi useat Kevan vastuullisen sijoittamisen tavoitteista liittyvät ilmastonmuutokseen. Yksi keskeisistä tavoitteista on vaikuttamisen lisääminen. Yhdessä toimimalla sijoittajat saavat aikaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla on aidosti vaikutusmahdollisuuksia Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden edistämiseksi.

Lisätiedot:

vastuullisen sijoittamisen apulaisjohtaja Kirsi Keskitalo, p. 040 730 6657