Keva deltar i investerarnas vädjan till G20-ledarna

Ekonomi och investering Hållbarhet
Ekonomi och investering Hållbarhet

Keva har med sammanlagt nästan 500 globala investerare undertecknat en vädjan till G20-ledarna för att stävja klimatförändringen.

Påverkan på stater kompletterar Kevas påverkansarbete på företag för att motarbeta klimatförändringen.

- Klimatförändringen är en global utmaning och investeraren kan inte avvärja den systemrisk som klimatförändringen medför genom diversifiering av placeringarna, säger Kevas biträdande direktör för ansvarsfulla investeringar Kirsi Keskitalo.

- Därför är det viktigt att påverka så brett som möjligt och på flera plan. Staternas åtgärder skapar förutsättningar för företagen att motverka klimatförändringen, tillägger hon.

G20-ledarna sammanträder i Osaka i Japan den sista veckan i juni och investerarna kräver att de ska ratificera Paris klimatavtal, främja den privata sektorns investeringar i koldioxidsnåla objekt och förbinda sig att främja klimatrapportering. Investerarnas gemensamma brev kommer att fungera som underlag för kommande projekt för påverkan på stater på det klimattoppmöte som FN:s generalsekreterare står värd för i september och COP25-mötet i december. Vädjan undertecknas av 477 investerare världen över som representerar ett investeringskapital på totalt 34 000 miljarder US-dollar.

Keva deltog i ett liknande initiativ 2017. I år är vädjan ännu starkare och de praktiska åtgärderna är entydigare.

På Keva betyder ansvarsfulla investeringar att pensionsmedlen förvaltas omsorgsfullt på lång sikt. Riskerna och möjligheterna med klimatförändringen utgör på Keva en del av bedömningen av investeringsobjekten och därtill är flera av Kevas mål med ansvarsfulla investeringar förknippade med klimatförändringen. Ett av de centrala målen är att utöka påverkansarbetet. Genom samarbete kan investerarna åstadkomma konkreta åtgärder som genuint kan främja målen enligt Paris klimatavtal.

För ytterligare information:

biträdande chef, ansvarsfulla investeringar Kirsi Keskitalo, tfn 040 730 6657

Läs också:

Kevas principer för ansvarsfulla investeringar (pdf) 

Kevas verksamhetsprinciper och mål för ansvarsfulla investeringar i fråga om respektive tillgångsslag (pdf) 

The Institutional Investors Group on Climate Change: 477 investors with USD $34 trillion in assets urge G20 leaders to keep global temperature rise to 1.5 degrees Celsius

The Investor Agenda policy advocacy

Keva har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) redan 2008 och är stiftande medlem i föreningen Finsif som främjar ansvarsfulla investeringar i Finland. Keva är medlem i Green Building Council Finland sedan 2014. År 2018 anslöt sig Keva till gruppen IIGCC (Institutional Investor Group on Climate Change) som är Europas största investerarnätverk som arbetar för att förebygga klimatförändringen och har undertecknat det världsomspännande klimatförändringsinitiativet Climate Action 100+.