52 miljardia mahdollisuutta vaikuttaa ilmastonmuutokseen

Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Kevan tehtävänä on turvata nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoitus. Tämä perustehtävä ei kuitenkaan ole ristiriidassa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden kanssa, vaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudattaen Keva voi parantaa pitkän aikavälin tuottoa ja pienentää riskiä. Vastuullisen sijoittamisen ytimessä on yhä vahvemmin vaikuttaminen kohdeyhtiöihin, jotta ne muokkaisivat toimintaansa kestävämmäksi.

- Sijoittajana meidän tulee tuntea omistamiemme yritysten strategia ja suunnitelmat. Näin voimme varmistua, että meillä on yhtenevä ajatus kestävästä kasvusta ja toiminnan vastuullisuudesta, Kevan sijoitusjohtaja Ari Huotari kertoo.

Ympäristöön, sosiaalisiin asioihin ja hallinnointiin (ESG) liittyvien vastuullisuuskysymysten tarkastelu on säännöllinen osa Kevan sijoitusprosessia. Kevalle tärkein keino vaikuttaa on keskustelut kohdeyhtiöiden kanssa kahden kesken tai osana isompaa sijoittajaryhmää.

Vuosittain Kevan salkunhoitajat tapaavat kahden kesken noin 250 yhtiötä. Vastuullisuuden näkökulmista keskusteluissa painotetaan aina yhtiölle ja toimialalle olennaisimpia asioita. Esimerkiksi energiayhtiöiden tapaamissa Keva haluaa varmistua siitä, että yhtiöllä on olemassa toteuttamiskelpoiset suunnitelmat uusiutuvien energiamuotojen lisäämiseksi ja että yhtiöiden toimenpiteet kokonaisuudessa tähtäävät hiilijalanjäljen pienemiseen, vaikka hiilivoimaa käytettäisiinkin säätövoiman tuotannossa.

Kansainvälistä yhteistyötä vaikuttamisessa

Isot toimijat myös yhdistävät voimansa ilmastokysymyksissä. Keva oli mukana, kun kansainväliset sijoittajat vetosivat keväällä 2017 G7- ja G20-maiden johtajiin Pariisin ilmastosopimuksen puolesta. Keva on myös jäsenenä Institutional Investors Group on Climate Change -ryhmässä, joka pyrkii aktiivisesti vaikuttaman yrityksiin ja lainsäätäjiin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansainväliset verkostot kehittyvät koko ajan, ja Keva etsii jatkuvasti parhaita tapoja olla mukana vaikuttamassa. Muutokset vaikkapa energiaintensiviisillä toimialoilla tai kehittyvillä markkinoilla edellyttävät pitkäjänteistä ja kärsivällistä työtä ja pääomia, jotta päästöt globaalisti saadaan pienentymään.

- Sijoituksen myyminen ei pienennä maailman hiilijalanjälkeä, Huotari muistuttaa.

- Pitkäaikaisena sijoittajana meillä on kärsivällisyyttä odottaa muutosprosessien tuloksia. Sijoitusomaisuutemme, yli 52 miljardia euroa, on merkittävä ja antaa meille mahdollisuuden vaikuttaa kannustamalla omistamiamme yhtiöitä muutokseen. Esimerkiksi sähköautoihin liittyvien teknologioiden kehitys ja energiasektorin rakennemuutos vaativat aikaa, mutta tarjoavat sijoittajille myös kiinnostavia tuottomahdollisuuksia, Huotari sanoo.

Kevan kärsivällinen strategia näyttää toimivan: sijoitussalkulle on saatu pitkällä aikavälillä historiallisesti hyvä tuotto. Eläkevarojen turvaaminen on luottamustehtävä, jonka hoitamisessa on oltava tarkkana. Äkkinäiset muutokset salkussa tuovat helposti kuluja, liian vähäinen hajautus lisää sijoitusten riskiä. Tästä syystä muutokset sijoitusstrategiassa tehdään harkiten eikä yksittäisiä toimialoja lähtökohtaisesti suljeta pois sijoituksista.