Kevan tavoite: hiilineutraaliksi kiinteistöjensä energiankäytön osalta vuoteen 2030 mennessä

Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Keva on allekirjoittanut Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen, joka tähtää rakennusten hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä. Sitoumus on keskeinen työkalu Kevan suorien kiinteistöomistusten ympäristöstrategian tavoitteiden saavuttamisessa.

Keva on päivittänyt omistamiensa kiinteistöjen ympäristöstrategiaa tämän vuoden alusta.

Tavoitteena on puolittaa kiinteistöjen energiankäytön hiilidioksidipäästöt vuoden 2025 loppuun mennessä ja olla hiilineutraali energiankäytön osalta vuoteen 2030 mennessä. Keva on allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen, jolla varmistetaan tavoitteeseen pääsemistä.

- Sitoumus keskittyy tuoreen ympäristöstrategiamme keskeiseen osa-alueeseen eli suorien kiinteistöomistusten energiankäytön ilmastovaikutusten nollaamiseen, Kevan kiinteistösijoitusjohtaja Carl-Henrik Roselius sanoo.

- Näin varmistamme keskittymisen olennaiseen ja saamme toteutettua kunnianhimoisen tavoitteemme myös taloudellisilla mittareilla kannattavasti, hän lisää. Pitkäaikaiselle eläkesijoittajalle tällainen menettely sopii oikein hyvin, hän muistuttaa.

Kevan kiinteistöjen ympäristöpäällikkö Tuomas Helinin mukaan tavoitteena on myös tehostaa kiinteistöjen energiankäyttöä viidenneksellä vuoden 2030 loppuun mennessä.

- Kiinteistöillä paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian osuutta pyritään nostamaan 10 %:iin vuoden 2030 loppuun mennessä mm. aurinkopaneeli- ja lämpöpumppuinvestoinneilla. Ostosähkö on kiinteistöissämme ollut kokonaan uusiutuvaa jo vuodesta 2019 lähtien, hän kertoo.

Kaikissa 2020-luvulla käynnistyvissä rakennushankkeissa valmistuu energiankäytön osalta hiilineutraaleja rakennuksia ja ne ovat ympäristösertifioituja (LEED, BREEAM, RTS tai vastaava). Lisäksi 2020-2025 valmistuvista asunnoista vähintään 10 % on puurakenteisia.

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus on vaikuttava tapa toimia
Nyt allekirjoitettu sitoumus on osa maailmanlaajuisen World Green Building Council (GBC)-verkoston toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa rakennetun ympäristön kestävää kehitystä.

- Verkostolla on kiinteistösektorin vakuuttavin ymmärrys ja osaaminen kiinteistöjen hiilineutraaliuden edistämisessä ja kyky tunnistaa mikä on oleellista ja tehokasta ja mikä ei, Tuomas Helin sanoo.

Yksin Suomen GBC-verkostoon kuuluu noin 150 kiinteistö- ja energiasektorin keskeistä organisaatiota.

Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen allekirjoittaneet yritykset, kaupungit ja alueet tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä kaikissa kiinteistöissään. Sitoumuksen allekirjoittajat toimivat kirittäjinä koko alalle tukien sitä, että kaikki rakennukset globaalisti toimivat päästöttömästi vuoteen 2050 mennessä.

Sitoumuksen ovat Suomessa aiemmin allekirjoittaneet mm. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama Ylva ja Helsingin kaupunki.

- Hiilineutraaliin energiankäyttöön siirtyminen tulee olemaan yksi tämän vuosikymmenen merkittävimmistä ilmastoteoista, joita kiinteistöalalle voimme tehdä. On erittäin hienoa ja tärkeää, että Keva alan keskeisenä toimijana näyttää esimerkillään suuntaa. Toivomme mahdollisimman monen kiinteistöalalla tarttuvan tähän mahdollisuuteen, kertoo kehityspäällikkö Lauri Tähtinen Green Building Council Finlandista.

Kevan suoraan omistamien 133 kiinteistökohteen vuokrattava pinta-ala oli vuoden 2019 päättyessä noin 870 000 m². Niissä oli noin 4200 vuokrasopimusta, joista noin 3 400 asuntoja ja loput toimitiloja.

 

Lisätietoja:
kiinteistösijoitusjohtaja Carl-Henrik Roselius, p. 0500 417 997, carl-henrik.roselius@keva.fi
ympäristöpäällikkö Tuomas Helin, p. 040 827 8355, tuomas.helin@keva.fi