Keva mukaan sijoittajien globaaliin Climate Action 100+ -vaikuttamishankkeeseen

Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Pitkän aikavälin sijoittajana Keva haluaa vaikuttaa yrityksiin eri puolilla maailmaa siten, että yritykset muuttavat toimintaansa nykyistä kestävämmäksi. Vaikuttamisesta on kaksinkertainen hyöty: se parantaa sekä sijoitustuottoja että hillitsee ilmastonmuutosta.

Kevassa vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa eläkevarojen huolellista hoitamista pitkällä aikavälillä. Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet ovat Kevassa osa sijoituskohteiden arviointia ja lisäksi useat Kevan vastuullisen sijoittamisen tavoitteista liittyvät ilmastonmuutokseen. Yksi keskeisistä tavoitteista on vaikuttamisen lisääminen. Yhdessä toimimalla sijoittajat saavat aikaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla on aidosti vaikutusmahdollisuuksia Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden edistämiseksi.

Maailmanlaajuinen yhteistyöhanke

Vuonna 2018 Keva liittyi jäseneksi Euroopan suurimpaan ilmastonmuutoksen vastaiseen sijoittajien yhteenliittymään IIGCC:hen (Institutional Investor Group on Climate Change) ja nyt maailmanlaajuiseen Climate Action 100+ -hankkeen allekirjoittajaksi. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan mm. 100 maailman suurimpaan kasvihuonekaasuja tuottavaan yritykseen, jotka muodostavat kaksi kolmasosaa vuosittaisista teollisuuden päästöistä maailmanlaajuisesti.

– Climate action 100+ on globaalisti merkittävin sijoittajien yhteistyöprojekti ilmastonmuutoksen torjumiseksi, joka on jo saanut aikaan merkittäviä tuloksia. Vaikuttamisen kohteena olevien yhtiöiden päätökset vaikuttavat merkittävästi mahdollisuuksiin saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Keva haluaa olla aktiivinen omistaja, ja tämä konkreettisia tekoja aikaansaava hanke on meille yksi tärkeä kanava vaikuttamiseen, kertoo Kevan sijoitusjohtaja Ari Huotari.

Konkreettisia tekoja jo syntynyt

Mukana Climate Action 100+ -hankkeessa on kymmenistä maista jo 342 sijoittajaa, jotka hallinnoivat yhteensä yli 33 600 miljardin dollarin varallisuutta. Omistamiinsa yhtiöihin yhdessä vaikuttamalla sijoittajat ovat saaneet aikaan konkreettisia toimenpiteitä, jotka hillitsevät suurimpien saastuttajien päästöjä ja parantavat yhtiöiden riskienhallintaa.

Toukokuussa Climate Action 100+ -ryhmän sijoittajat veivät öljy-yhtiö BP:n yhtiökokoukseen vaatimuksensa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa linjassa olevasta liiketoimintastrategiasta. Ehdotus sai ennen näkemättömän tuen: BP:n osakkeenomistajista 99 prosenttia äänesti ehdotuksen puolesta. Sijoittajaryhmän kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen energiayhtiö Equinor puolestaan ilmoitti huhtikuussa vahvistavansa toimiaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Aiemmin Shell ilmoitti, että sitoo 150 johtohenkilönsä palkkauksen ilmastotavoitteidensa saavuttamiseen. Nämä ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, että sijoittajien yhteistyöllä saadaan tuloksia aikaiseksi kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

- Climate Action 100+ -sijoittajaryhmän tavoite on, että vaikuttamisen kohteena olevien yhtiöiden hallitukset ja ylin johto ottavat vastuun ilmastonmuutoksesta, Kevan vastuullisen sijoittamisen apulaisjohtaja Kirsi Keskitalo sanoo. Keskitalon mukaan yhtiöitä vaaditaan vähentämään sekä omia että koko arvoketjunsa kasvihuonekaasupäästöjä, mutta myös raportoimaan eri ilmastoskenaarioiden vaikutuksista niiden liiketoimintaan. - Raportointi edistää sijoittajien mahdollisuuksia arvioida sijoituskohteiden riskejä ja mahdollisuuksia paremmin, hän toteaa.

Vaikuttamisen kohteena on tällä hetkellä 161 yhtiötä muun muassa öljy- ja kaasualalta, energiantuotannosta, kuljetusalalta ja kaivos- ja metalliteollisuudesta. Yhtiöistä 35 prosenttia on Euroopassa, 33 prosenttia USA:ssa ja 20 prosenttia Aasiassa.

Kevan vastuullisen sijoittamisen toteuttaminen on pitkäjänteistä. Keva on ollut CDP:n jäsen jo vuodesta 2006, allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2008 ja on Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen Finsifin perustajajäsen. Keva on ollut myös Green Building Council Finlandin jäsen vuodesta 2014.