Tulorekisteriaikana työsuhteen päättymispäivän ilmoittaminen ajoissa erityisen tärkeää

Työnantajan ohjeet
Työnantajan ohjeet

Tulorekisterin myötä vanhuuseläkkeelle jäävän työntekijän työsuhteen päättymistietoja ei voi ilmoittaa enää suoraan Kevaan. Vanhuuseläkettä ei voida myöntää, jos päättymispäivää ei ole ilmoitettu tulorekisteriin.

Tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajat ilmoittavat kaikki ansio- ja palvelussuhdetiedot mukaan lukien työsuhteen päättymispäivän suoraan tulorekisteriin. Vanhuuseläkkeelle jäävän työntekijän työsuhteen päättymistietoja ei siis voi ilmoittaa enää suoraan Kevaan.

Keva tarvitsee tiedon työsuhteen päättymispäivästä vanhuuseläkkeen myöntämistä varten. Jos henkilö on jäämässä vanhuuseläkkeelle ja päättymispäivätieto kuitenkin puuttuu tulorekisteristä, Kevasta lähetetään jatkossa pyyntö päättymispäivän ilmoittamisesta tulorekisteriin työnantajan ansio- ja palvelussuhdetietojen ilmoittamista hoitavalle henkilölle tai taholle.

Jos eläkkeelle jäävän henkilön palvelussuhteen päättymispäivä ei siirry tulorekisteriin suoraan palkkajärjestelmästä henkilön eläkkeen laskennan kannalta ajoissa (Kevasta tulee pyyntö tiedon ilmoittamisesta tai tieto ei siirry palkkajärjestelmästä lainkaan), käy ilmoittamassa tieto tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Ohjeet sähköisen asiointipalvelun käytöstä ja palveluun kirjautumisesta löydät tulorekisterin verkkosivuilta.