Työnantaja, ilmoitathan työsuhteen päättymispäivän tulorekisteriin heti, kun työntekijä ilmoittaa jäävänsä vanhuuseläkkeelle

Työnantajan ohjeet
Työnantajan ohjeet

Tulorekisterin myötä vanhuuseläkkeelle jäävän työntekijän työsuhteen päättymistietoja ei voi ilmoittaa enää suoraan Kevaan. Vanhuuseläkettä ei voida myöntää, jos päättymispäivää ei ole ilmoitettu tulorekisteriin.

Tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajat ilmoittavat kaikki ansio- ja palvelussuhdetiedot mukaan lukien työsuhteen päättymispäivän suoraan tulorekisteriin. Vanhuuseläkkeelle jäävän työntekijän työsuhteen päättymistietoja ei siis voi ilmoittaa enää suoraan Kevaan. 

Keva tarvitsee tiedon työsuhteen päättymispäivästä vanhuuseläkkeen myöntämistä varten. Eläkettä ei voida myöntää, jos päättymispäivää ei ole ilmoitettu tulorekisteriin. Jos henkilö on jäämässä vanhuuseläkkeelle ja päättymispäivätieto kuitenkin puuttuu tulorekisteristä, Kevasta lähetetään jatkossa pyyntö päättymispäivän ilmoittamisesta tulorekisteriin työnantajan ansio- ja palvelussuhdetietojen ilmoittamista hoitavalle henkilölle tai taholle.

Huomaathan myös, että kertaalleen ilmoitettu työsuhteen päättyminen pitää ilmoittaa tulorekisteriin jokaisessa ilmoittamisen jälkeisessä palkanmaksussa.