Ytterst viktigt att anställningens slutdag anmäls till inkomstregistret i tid

Arbetsgivarens anvisningar
Arbetsgivarens anvisningar

Efter att inkomstregistret införts kan uppgifterna om att en arbetstagares anställning avslutas på grund av ålderspensionering inte längre anmälas direkt till Keva. Ålderspension kan inte beviljas om anställningens slutdag inte har anmälts till inkomstregistret.

Inkomstregistret infördes i början av 2019. Det betyder att arbetsgivarna anmäler alla inkomst- och anställningsuppgifter, inklusive anställningens slutdag direkt till inkomstregistret. Uppgifterna om en anställning som avslutas på grund av ålderspensionering kan med andra ord inte längre anmälas direkt till Keva.

Keva behöver uppgift om anställningens slutdag för att kunna bevilja ålderspension. Om en person ska gå i ålderspension men uppgiften om slutdag saknas i inkomstregistret, skickar Keva i fortsättningen en begäran om anmälan av slutdag till inkomstregistret till den person eller part som har hand om arbetsgivarens anmälningar av inkomst- och anställningsuppgifter.

Om anställningens slutdag med tanke på beräkningen av en persons pension inte överförs direkt från lönesystemet till inkomstregistret i tid (Keva begär att uppgiften ska anmälas eller uppgiften överförs över huvud taget inte från lönesystemet) ska du anmäla uppgiften via inkomstregistrets e-tjänst.

Anvisningar för användningen av e-tjänsten och för inloggning till den finns på inkomstregistrets webbplats.

Anmälning av slutdagen för en anställning i inkomstregistrets e-tjänst.pdf (231 kb)