Ska du söka ålderspension inom en nära framtid? Kom ihåg följande

Pensioner
Pensioner

När du har beslutat att söka ålderspension ska du gärna säga upp dig minst en månad före pensionsansökan. Kolla också att dina inkomstuppgifter är korrekt registrerade i pensionsutdraget. Det lönar sig att göra ansökan om ålderspension tidigast två månader innan pensionen ska börja.

När du har beslutat att söka ålderspension ska du gärna säga upp dig minst en månad före pensionsansökan. Din arbetsgivare borde då registrera uppgiften om att anställningen upphör färdigt i inkomstregistret. När din pensionsansökan sedan kommer till Keva, har vi färdigt uppgiften om anställningens slutdag och kan meddela dig pensionsbeslutet utan dröjsmål. Beslutet om ålderspension kan inte fattas om uppgift om anställningens slutdatum saknas.

- Om man kommer överens om pensioneringen med arbetsgivaren i god tid går det betydligt snabbare att handlägga pensionsansökan. Anställningens slutdag överförs från arbetsgivaren till inkomstregistret i allmänhet i samband med löneutbetalningen. Om en person med månadslön säger upp sig just på lönedagen och samtidigt skickar sin pensionsansökan, så väntar ansökan på uppgift om slutdatum från inkomstregistret i ungefär en månad, säger pensionsdirektör Eija Korhonen.

Gör gärna pensionsansökan elektroniskt

Fyll gärna i pensionsansökan i Kevas tjänst Dina pensionsuppgifter. De ansökningar som kommer in elektroniskt kan handläggas snabbare än pappersansökningar. Beslutet kommer med andra ord snabbare när ansökan har gjorts elektroniskt.

Det lönar sig att söka ålderspension tidigast två månader innan pensionen ska börja.

- Det lönar sig inte att göra ansökan för tidigt. Om den görs flera månader i förväg saknas ofta sådana uppgifter som behövs för beslutet. Då måste vi till exempel be arbetsgivaren meddela till inkomstregistret att anställningen upphör eller vänta på att indexet för det år då pensionen börjar ska fastställas. Om man söker tidigt blir alltså handläggningstiden inte kortare, utan ofta blir den längre än för sådana ansökningar som skickats närmare pensionens starttidpunkt. Om alla ärenden har retts ut på förhand och alla nödvändiga uppgifter har lämnats kommer beslutet på ett par dagar, säger Eija Korhonen.