Samuli Salanterä selvittämään julkisten alojen työterveyspalvelujen tuottamista

Keva Työelämä
Keva Työelämä

Keva on nimittänyt KTM Samuli Salanterän neljän kuukauden projektitehtävään selvittämään julkisten alojen työterveyspalvelujen järjestämistä uudelta pohjalta.

Salanterä toimii hetkellä Nurmijärven työterveys  - liikelaitoksen työterveysjohtajana ja Uudenmaan työterveys Oy:n ja Keski-Uudenmaan työterveys Oy:n toimitusjohtajana. Hän on myös mukana Uudenmaan maakunnan tulevan työterveyshuollon valmistelussa.

Aiemmin Salanterä on toiminut mm. aluejohtajana ja työterveyden palvelujohtajana valtakunnallisessa terveysalan ketjussa ja lukuisissa kaupallisen alan johtotehtävissä. Salanterän selvitys on määrä saada valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä.

Keva teettää selvitystyön, koska julkisen sektorin toimijat eri puolilla maata ovat tätä toivoneet. Soteuudistuksen vuoksi kunnat pohtivat parhaillaan erilaisia ratkaisuja työterveyshuollon järjestämiseksi.

Salanterä selvittää, haluavatko julkiset toimijat valtakunnallisen työterveyshuoltokonsernin perustamista ja olisiko tämä taloudellisesti viisasta. Lisäksi selvityksen kohteena on, miten hyvän työterveyshuollon parhaat käytänteet jatkossa voitaisiin säilyttää työhyvinvoinnin parantamiseksi ja työntekijöiden työurien jatkamisen varmistamiseksi julkisella sektorilla.

- Työterveys on perustehtäviensä lisäksi vahva alueellinen elinvoimatekijä. On innostavaa olla mukana kehittämässä työterveydenhuoltoa ja tutkia sen vaikuttavuuden mahdollisuuksia käsillä olevassa muutostilanteessa, Salanterä sanoo.

Tällä hetkellä kuntien työterveyshuollosta vastaavat liikelaitokset, osakeyhtiöt tai palvelu ostetaan yksityisiltä toimijoilta.

- Jos yhtiö päätetään perustaa, se on Kevalle strateginen kumppani. Työeläketoimijana Kevan pyrkimys on huolehtia kaikin tavoin siitä, että julkisen alan työuria saadaan pidennettyä ja työntekijät pystyvät jatkamaan työtä ainakin eläkeikään saakka. Hyvä työterveyshuolto tekee yhteistyötä työntekijöiden ja työnantajien kanssa, jotta näihin tavoitteisiin päästään, sanoo Kevan johtajaylilääkäri Tapio Ropponen.

- Ennalta ehkäisevästä työstä huolimatta ihmiset myös sairastavat. Hyvä työterveystoimija paitsi hoitaa, myös tarvittaessa ohjaa lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen. Joissain tilanteissa päädytään myös arvioimaan työntekijän työkykyä, ja silloin on osattava tehdä laadukkaita työ- ja toimintakykyarvioita.  Nämä ovat tärkeitä kaikille, myös työeläkevakuuttajalle, oikeudenmukaisten päätösten tueksi, Ropponen jatkaa.

Mikäli kunnat ja perustettavat maakunnat päätyisivät valtakunnallisen työterveysyhtiön perustamiseen, sen toiminta voisi käynnistyä ensi vuoden alussa. Maakuntien palkkalistoille on soten myötä siirtymässä 220 000 työntekijää vuonna 2020. Kyseessä on suurin Suomessa koskaan toimeenpantu henkilöstöjärjestely. 

Lisätietoja

Johtajaylilääkäri Tapio Ropponen, Keva puh: 020 614 2332