Päätös valtakunnallisen työterveystoimijan perustamisesta tehty

Keva Työelämä
Keva Työelämä

Kevan hallitus on ottanut ratkaisevan askeleen valtakunnallisen, julkisesti omistetun työterveyshuoltotoimijan perustamisessa. Hallitus päätti kokouksessaan 14.6. perustaa julkisen työterveystoiminnan järjestämiseksi kaksi yhtiötä. Hallitus antoi samalla Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväiselle valtuudet ryhtyä tarvittaviin toimiin.

Yhtiöitä on tässä vaiheessa tarkoitus perustaa kaksi, toinen in-house toimijaksi ja toinen markkinoilla toimivaksi. Jälkimmäisellä vastataan kuntien velvoitteeseen järjestää lähinnä pienille yrityksille ja maatalousyrittäjille työterveyshuoltopalvelut. Kunnilla on velvoite yhtiöittää tämä työterveystoimintansa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tämä on täysin sotesta riippumaton asia ja lykkäystä tähän yhtiöittämisvelvoitteeseen ei saada.

Kevan kevään aikana tekemä selvitys osoittaa, että merkittävä osa kunnista etsii ratkaisua työterveyshuollon järjestämiseen tästä syystä.

Yhtiöiden omistajiksi tulevat kunnat ja sairaanhoitopiirit, myöhemmin myös mahdolliset maakunnat.

Kevään ajan julkisen alan työeläkelaitos Kevan palkkaama selvitysmies Samuli Salanterä on kartoittanut julkisen alan halukkuutta perustaa valtakunnallinen työterveystoimija. Selvitys on paljastanut, että hanke kiinnostaa erittäin laajasti kuntia, sairaanhoitopiirejä ja maakuntavalmistelijoita. Uusi toimija aloittaisi toimintansa ensi vuoden alussa.

-Kevan hallituksen yksimielinen päätös mahdollistaa julkisen työterveyshuoltotoimijan perustamishankkeen etenemisen suunnitelmien mukaan. On erittäin tärkeää, että hankkeella on laaja kuntien, sairaanhoitopiirien ja muiden alan julkisten toimijoiden tuki takana, sanoo Kevan selvitysmies Samuli Salanterä.

Keva uskoo, että julkisen työterveyshuollon uudelleen organisointi tulee entisestään parantamaan suomalaista työterveyshuoltoa ja siten tukemaan työntekijöiden työssä jatkamista ja pidentämään työuria sekä vahvistamaan paikallista elinvoimaa. Pidemmät työurat ovat tärkeää eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta.