Valtakunnallisen työterveysyhtiön valmistelu etenee

Keva Työelämä
Keva Työelämä

Kuntakentän ja sairaanhoitopiirien hanke uuden, valtakunnallisen työterveysyhtiön perustamiseksi etenee vauhdilla.

Torstaina yli 100 edustajaa 10 maakunnasta, yli 30 kunnasta sekä useista julkisen työterveyshuollon toimijoista kokoontui pohtimaan valtakunnallisen yhtiön perustamisen mahdollisuuksia. Tilaisuudessa nousi esiin yhteinen tahto jatkaa julkisen työterveystoimijan perustamista.

Kevään ajan julkisen alan työeläkelaitos Kevan palkkaama selvitysmies on kartoittanut julkisen alan työterveyshuollon toimijoiden halukkuutta perustaa kuntien ja sairaanhoitopiirien omistama valtakunnallinen in-house-työterveysyhtiö. Myöhemmin myös mahdollisesti perustettavat maakunnat voisivat tulla yhtiöön mukaan. Uusi toimija aloittaisi toimintansa ensi vuoden alussa.

- Kiinnostus on ollut erittäin laajaa. Suurista toimijoista mm. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, Etelä-Karjalan Eksote ja Turun kaupunki ovat osallistuneet selvitystyöhön. Yhtiön perustaminen alkaa näyttää todennäköiseltä, hankkeen selvitysmies Samuli Salanterä toteaa.

- Hanke on sotesta riippumaton. Uusi yhtiö tarvitaan, kävi sotessa kuinka vain.  Työterveysmarkkinoilla on käynnissä voimakas keskittyminen, ja julkisesti omistettu toimija varmistaa osaltaan kilpailun ja vaihtoehtojen säilymisen, Salanterä huomauttaa.

Kumppanuuden rakentaminen innostaa

- Pitkäjänteinen yhteistyö työterveyshuollon, työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisen osalta on meille tärkeää. Tarvitsemme tähän kumppanin, joka pystyy tuottamaan työnantajan tarpeista lähtevää työterveyshuoltoa, sanoo Turun kaupungin henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

- Suhtaudumme innolla ja positiivisesti tähän kumppanuutta rakentavaan hankkeeseen, kertoo henkilöstöasioista Varsinais-Suomen maakuntauudistuksessa vastaava Laura Saurama.

- Maakunnan elinvoimaisuus on meidän ykköstavoitteemme, mikä tarkoittaa, että tarvitsemme toimivan työterveyshuollon myös alueille, missä markkina ei toimi, hän lisää.

- Sijoituksen tuotto uudessa yhtiössä on työkykyinen päivä, tiivistää Työterveys Helsingin toimitusjohtaja Tiina Pohjonen.

Uusi työterveystoimija haluaa vaikuttaa henkilöstön työkyvyn ylläpitoon ennaltaehkäisevästi. Pitemmät työurat voivat tuoda suuria säästöjä sairauspoissalo- ja työkyvyttömyyseläkekustannuksissa, jotka pelkästään kunta-alalla ovat 2 mrd euroa vuodessa.

- Työeläkejärjestelmän kannalta työurien pidentäminen on avainkysymys, siksi Keva on hankkeessa mukana. Emme tavoittele yhtiössä määräysvaltaa, Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen sanoo.

- Tilaisuudessa nousi laajasti esiin tarve huolehtia kunnallisen työterveyshuollon vastuulla olevien pienten yritysten työterveyshuollon jatkuvuudesta. Tarkoitus on ottaa tämä toivomus valmistelussa huomioon, toteaa selvityshenkilö Salanterä.

Vaikuttavuus syntyy ennaltaehkäisevästä toiminnasta

Työssä jatkaminen vahvistaa julkisen työeläkejärjestelmän kestävyyttä ja helpottaisi uhkaavaa työvoimapulaa.

Julkisen alan työterveyshuollon pitkäjänteinen ja kustannustehokas, työkyvyn tukeen keskittyvä toiminta on tärkeä ja ainutlaatuinen osa suomalaista terveydenhoitojärjestelmää. Työterveysyhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kesken on ratkaisevassa asemassa, kun muutostilanteen epävarmuus uhkaa henkilöstön työkykyä. Haasteisiin on vastattava, muuten työkyvyttömyys-eläkehakemusten määrä kasvaa.

Valmistelua jatketaan mukaan lähtevien toimijoiden kesken tiiviisti.

- Uuden yhtiön on tarkoitus tehdä uudella tavalla kustannusvaikuttavaa työterveyshuoltoa, eli vähentää työkyvyttömyyskustannuksia, lisätä tuottavuutta ja parantaa yksilöiden terveyttä, tiivistää Salanterä.

Kevalle hanke tarjoaa mahdollisesti mielenkiintoisen vaihtoehdon sijoittaa kotimaiseen yhtiöön. Keva päättää sijoituksesta yhtiöön, mikäli sen katsotaan täyttävän Kevan sijoituskriteerit.
 
Lisätiedot:
hankkeen selvityshenkilö Samuli Salanterä, p. 040 729 9444