Työterveyshankkeen valmistelu kunnissa ja sairaanhoitopiireissä jatkuu

Keva Työelämä
Keva Työelämä

Kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kevan valtakunnallisen työterveyshankkeen valmistelu etenee. Asiaa käsitellään kesän aikana eri puolilla Suomea kunnissa ja sairaanhoitopiireissä.

Työkyvyttömyys ja ennenaikaiset eläköitymiset aiheuttavat pelkästään kunta-alalla vuosittain 2 mrd euron kustannukset. Kevan ja sen jäsenyhteisöjen intressissä on näiden kustannusten alentaminen.

Hankkeen valmistelussa otetaan huomioon kaikki näkökohdat, myös oikeudellinen tarkastelu. Kevan mahdollinen rooli selvitetään myöhemmin.

Keva tekee eläkevarojen sijoituspäätöksensä aina vakiintuneitten sijoitusperiaatteiden pohjalta. Niitä ovat tuotto, hajautus, varmuus ja likvidisyys. Kaikissa tilanteissa huolehditaan siitä, että Kevan mahdollinen sijoitus ei ole valtiontukea.

Lisätietoja: selvityshenkilö Samuli Salanterä, p. 040 729 9444