Beredningen av företagshälsovårdsprojektet fortsätter i kommunerna och sjukvårdsdistrikten

Keva
Keva

Beredningen av kommunernas, sjukvårdsdistriktens och Kevas nationella företagshälsovårdsprojekt framskrider. Ärendet kommer under sommaren att behandlas i kommunerna och sjukvårdsdistrikten runt om i Finland.

Arbetsoförmåga och förtida pensioneringar leder enbart i kommunsektorn till kostnader på två miljarder euro varje år. Det är i Kevas och dess medlemssamfunds intresse att sänka dessa kostnader.

Alla aspekter inklusive de juridiska beaktas vid beredningen av projektet. Kevas eventuella roll reds ut senare.

Keva fattar besluten om att placera pensionsmedel alltid utifrån etablerade investeringsprinciper. Dessa principer är avkastning, spridning, säkerhet och likviditet. Det säkerställs i alla situationer att Kevas eventuella placering inte betraktas som statsstöd.

Ytterligare information: utredare Samuli Salanterä, tfn 040 729 9444