Keva ja Kuntaliitto: Julkisen työterveyshuollon uudelleenorganisointi etenee

Keva Työelämä
Keva Työelämä

Hanke julkisen työterveyshuollon uudelleen organisoimiseksi otti perjantaina harppauksen, kun kuntien ja sairaanhoitopiirien edustajat kokoontuivat Helsingissä.

Kokouksessa nimitettiin valmisteluryhmät jatkamaan sekä in-house-yhtiön että markkinoilla toimivan yhtiön toteutusta. Hankkeessa on tavoitteena rakentaa täysin uudenlainen malli julkisen työterveyshuollon organisoimiseksi.

- Tässä hankkeessa näen mahdollisuuden säilyttää laadukas julkisen sektorin työterveyshuolto, jossa palvelun tuottaminen perustuu todelliseen tarpeeseen ja keskittyy ehkäisemään pitkittyvää työkyvyttömyyttä, sanoo liikelaitosjohtaja Irja Korhonen Työterveys Aallosta Jyväskylästä. Työterveys Aalto hoitaa kuntien järjestämisvastuulla olevaa lakisääteistä työterveyshuoltoa 12 kunnan alueella Keski-Suomessa.

Yhtenäisten toimintatapojen rakentaminen on Korhosen mukaan myös erittäin tärkeää.

- Siten saamme tuloksia aikaan ja voimme myös jakaa laajaa asiantuntemusta maakunnan reuna-alueille, mikä ei muuten toteutuisi. Tällä hetkellä monissa kehyskunnissa ei ole oikeaa kilpailua, Korhonen toteaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri pitää hanketta erittäin kiinnostavana.

- Hanke tarjoaa kustannusvaikuttavan mallin sekä mahdollisuuden pysyä kehityksen kärjessä, hän sanoo. Sonkerin mukaan siten pystytään rakentamaan innovatiivisia työterveyshuollon työskentelytapoja yhteistyössä työnantajan kanssa.

- Valtavassa muutoksessa oleva julkinen sektori saa tässä kehittämisresurssit ja digitaaliset palvelut tehokkaammin käyttöön, Sonkeri toteaa. Hänen mukaansa tässä suunnitelluilla keinoilla pystytään myös tarjoamaan ammattilaisille houkutteleva työpaikka ja siten varmistamaan parhaiden osaajien pysyminen julkisella alalla.

Työkyvyttömyys ja ennenaikaiset eläköitymiset aiheuttavat pelkästään kunta-alalla vuosittain 2 mrd euron kustannukset. Kevan ja sen jäsenyhteisöjen intressissä on näiden kustannusten alentaminen.

Toimiva työterveyshuolto on vahva alueellinen elinvoimatekijä. Kuntaliitto pitää julkisen sektorin yhteisten valtakunnallisten työterveyshuoltoyhtiöiden toimintamallia kannatettavana.

Lisätiedot:
Keva, selvityshenkilö Samuli Salanterä, p. 040 729 9444
Kuntaliitto, johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff p. 0500 482 016