Keva och Kommunförbundet: Omorganiseringen av den offentliga företagshälsovården framskrider

Keva
Keva

Projektet för att omorganisera den offentliga företagshälsovården tog ett steg framåt på fredagen när företrädare för kommunerna och sjukvårdsdistrikten sammanträdde i Helsingfors.

På mötet utsågs de grupper som har till uppgift att fortsätta att bereda såväl in-housebolaget som det bolag som ska fungera på marknaden. Syftet med projektet är att utveckla en helt ny modell för att organisera den offentliga företagshälsovården.

- Som jag ser på det så gör det här projektet det möjligt att bevara en högklassig företagshälsovård i den offentliga sektorn där tjänsten produceras utifrån ett verkligt behov och som fokuserar på att förebygga utdragen arbetsoförmåga, säger affärsverksdirektör Irja Korhonen från Työterveys Aalto i Jyväskylä. Työterveys Aalto sköter den lagstadgade företagshälsovård som omfattas av kommunernas organiseringsskyldighet i 12 kommuner i Mellersta Finland.

Enligt Korhonen är det också mycket viktigt att man bygger upp enhetliga verksamhetssätt.

- På så sätt uppnår vi resultat och kan också dela med oss av vår sakkunskap till perifera områden landskapet, något som annars uteblir. För närvarande saknas verklig konkurrens i kranskommunerna, konstaterar Korhonen.

Personalchef Outi Sonkeri från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS anser att projektet är väldigt intressant.

- Projektet erbjuder en kostnadseffektiv modell och möjlighet att ligga i framkant i utvecklingen, säger hon. Det leder enligt Sonkeri till att man kan bygga innovativa verksamhetssätt för företagshälsovården i samarbete med arbetsgivaren.

- Den offentliga sektorn som genomgår enorma förändringar kan enligt denna modell mer effektivt utnyttja både utvecklingsresurserna och de digitala tjänsterna, säger Sonkeri. Enligt henne bidrar det planerade verksamhetssättet också till att erbjuda proffs attraktiva arbetsplatser och på så sätt säkerställa att de bästa sakkunniga inte lämnar den offentliga sektorn.

Arbetsoförmåga och förtida pensioneringar leder enbart i kommunsektorn till kostnader på två miljarder euro varje år. Det är i Kevas och dess medlemssamfunds intresse att sänka dessa kostnader.

En fungerande företagshälsovård är en stark lokal livskraftsfaktor. Kommunförbundet välkomnar verksamhetsmodellen med ett gemensamt riksomfattande företagshälsovårdsbolag för den offentliga sektorn.

Ytterligare information:

Keva, utredare Samuli Salanterä, tfn 040 729 9444
Kommunförbundet, ledande jurist Pirkka-Petri Lebedeff, tfn 0500 482 016