Samuli Salanterä ska reda ut produktionen av den offentliga sektorns företagshälsovårdstjänster

Keva Arbetsgivare Social- och hälsovård
Keva Arbetsgivare Social- och hälsovård

Keva har utsett EM Samuli Salanterä till ett fyra månaders projekt för att reda ut möjligheten att producera den offentliga sektorns företagshälsovårdstjänster på ett nytt sätt.

För närvarande är Salanterä företagshälsovårdschef vid affärsverket Nurmijärven työterveys och vd för Uudenmaan työterveys Oy och Keski-Uudenmaan työterveys Oy. Han deltar också i beredningen av den kommande företagshälsovården i landskapet Nyland. Tidigare har Salanterä bland annat arbetat som regionchef och servicedirektör inom företagshälsovård i ett riksomfattande hälsovårdsföretag och han har innehaft flera chefsposter i handeln. Salanteräs utredning ska vara klar före slutet av april.

Keva har beställt utredningen eftersom aktörer i den offentliga sektorn runt om i landet har önskat det. På grund av vårdreformen överväger kommunerna som bäst på olika lösningar för att ordna företagshälsovården.

Salanterä undersöker om de offentliga aktörerna föredrar att en riksomfattande företagshälsovårdskoncern ska bildas och om det är ekonomiskt förnuftigt. Därtill utreds hur företagshälsovårdens bästa praxis framöver kan bevaras för att förbättra arbetshälsan och förlänga yrkeskarriärerna i den offentliga sektorn.

- Utöver sina grundläggande uppgifter sörjer företagshälsovården för att främja livskraften på regionalt plan. Det är inspirerande att vara med om att utveckla företagshälsovården och undersöka hur den kan inverka på effektiviteten i den aktuella ändringssituationen, säger Salanterä.

I dag ansvarar affärsverk eller aktiebolag för kommunernas företagshälsovård, eller så köps tjänsten av externa aktörer.

- Om ett bolag kommer att bildas blir det en strategisk partner för Keva. I egenskap av en arbetspensionsaktör är Kevas mål att se till att yrkeskarriärerna i den offentliga sektorn kan förlängas och att arbetstagarna kan jobba minst fram till pensionsåldern. En bra företagshälsovård samarbetar med arbetstagarna och arbetsgivarna för att uppnå dessa mål, säger Kevas chefsöverläkare Tapio Ropponen.

- Trots förebyggande arbete blir folk sjuka. En bra företagshälsovård både behandlar sina patienter och styr dem vid behov till medicinsk eller yrkesinriktad rehabilitering. I vissa fall måste arbetstagarens arbetsförmåga bedömas, och då måste man kunna ta fram högklassiga bedömningar av arbets- och funktionsförmågan.  De är viktiga för alla, inklusive arbetspensionsanstalterna, för de bidrar till rättvisa beslut, säger Ropponen.

Om kommunerna och de landskap som ska grundas beslutar att ett riksomfattande företagshälsovårdsbolag ska bildas kan dess verksamhet inledas i början av nästa år. I och med vårdreformen kommer 220 000 arbetstagare att övergå i anställning hos landskapen 2020. Det är fråga om det största personalarrangemanget någonsin i Finland.

Ytterligare information:

chefsöverläkare Tapio Ropponen, Keva, tfn: 0206142332