Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen Keva-päivässä: Työeläkejärjestelmien yhdistyminen mahdollista

Keva Työelämä Tapahtumat
Keva Työelämä Tapahtumat

Laaja-alaisen työryhmän valmistelema yksimielinen esitys kunnallisen ja yksityisen työeläkejärjestelmän yhdistämiseksi on Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväisen mukaan mahdollista toteuttaa. Hän puhui asiasta Keva-päivässä Helsingissä torstaina.

Työryhmän esitys on parhaillaan lausuntokierroksella. Mietinnössä jäi vielä paljon asioita jatkovalmistelussa ratkaistavaksi.

- On tärkeää saada selkeä kirjaus seuraavan hallituksen ohjelmaan yhdistymishankkeen etenemisestä, ja siitä, että jatkovalmistelu tehdään laaja-alaisessa valmisteluorganisaatiossa, Timo Kietäväinen sanoi. Hänen mukaansa valmistelulle tulee myös varata riittävä aika.

Uudistus merkitsisi toteutuessaan nykyisen Kevan jakautumista TyEL-Kevaan ja kunta-alan aiemmin kertyneestä lisäturvasta huolehtivaan Julkis-Kevaan, joka hoitaisi myös valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkkeitä.

- Työeläkejärjestelmien yhdistäminen on ainoa keino saada pitkähkön siirtymävaiheen jälkeen kuntatyönantajan eläkemaksut yksityisen tasolle, Kietäväinen korosti.  Työntekijöiden maksut ovat samalla tasolla molemmissa järjestelmissä eikä uudistus tuo niihin muutosta. Se ei myöskään vaikuta eläkkeellä tai työelämässä olevien tai työelämään tulevien eläkekertymiin.

- Uudistuksen toteuttaminen vaatii aikaa. Työryhmässä hahmoteltu vuosi 2027 on ensimmäinen mahdollinen ajankohta, jolloin TyEL-Keva voi tulla TyEL-markkinoille, Kietäväinen korostaa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043


Katso koostevideo tapahtumasta