Verkställande direktör Timo Kietäväinen på Keva-dagen: Det är möjligt att sammanslå arbetspensionssystemen

Keva
Keva

Enligt Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen är det möjligt att genomföra sammanslagningen av det kommunala och det privata arbetspensionssystemet i enlighet med den enhälliga framställan av en bredbasig arbetsgrupp. Han talade om det på Keva-dagen i Helsingfors på torsdag.

Arbetsgruppens framställan är som bäst på en remissrunda. Flera frågor kvarstår att lösa i den fortsatta beredningen.

- Det är viktigt att få en tydlig inskrivning i regeringsprogrammet om att sammanslagningen framskrider och om att den fortsatta beredningen sker i en bredbasig organisation, sade Timo Kietäväinen. Enligt honom måste man också reservera tillräckligt lång tid för beredningen.

Om sammanslagningen genomförs betyder det att den nuvarande Keva delas upp i ArPL-Keva samt i OffPL-Keva som har hand om kommunsektorns tidigare intjänade pensionsskydd samt statens, kyrkans och FPA:s pensioner.

- En sammanslagning av arbetspensionssystemen är det enda sättet på vilket kommunarbetsgivarnas pensionsavgifter kan sänkas till samma nivå som den privata sektorns, och det efter en rätt lång övergångsperiod, sade Kietäväinen. Arbetstagarnas avgifter är på samma nivå i båda systemen och sammanslagningen inverkar inte på dem. Den inverkar inte heller på pensionstillväxten för pensionstagare eller nuvarande eller kommande arbetstagare.

- Det tar tid att genomföra denna reform. Enligt arbetsgruppen är 2027 den tidigaste möjliga tidpunkten då ArPL-Keva kan vara verksam på ArPL-marknaden, säger Kietäväinen.

För ytterligare information:
verkställande direktör Timo Kietäväinen, tfn 0400 486 043