Det enhälliga förslaget är en bra grund för jättereformen av pensionerna i kommunsektorn

Keva
Keva

Det förslag om sammanslagning av det kommunala och det privata pensionssystemet som Social- och hälsovårdsministeriets och Finansministeriets gemensamma arbetsgrupp tagit fram är en välkommen öppning.

- Keva har deltagit i expertgruppens arbete. Jag uppskattar det att arbetsgruppen har nått enighet om de stora riktlinjerna för hur sammanslagningen av det kommunala och det privata pensionssystemet kunde genomföras, säger Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen. Han understryker att det ännu kvarstår många frågor som måste lösas vid den fortsatta beredningen.

Efter sammanslagningen kommer arbetstagarna i både den privata sektorn och kommunsektorn att försäkras inom samma pensionssystem enligt lagen om pension för arbetstagare. Det innebär att också arbetsgivarna i kommunsektorn efter övergångsperioden kan teckna det lagstadgade arbetspensionsskyddet antingen hos ett arbetspensionsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse. Enligt Kietäväinen är det med tanke på kommunsektorn särskilt viktigt att kommunsektorns pensionsavgifter på så sätt kommer att vara på samma nivå som i den privata sektorn efter den rätt långa övergångsperioden.

- Detta är ett viktigt budskap för alla som har oroat sig för kommunarbetets framtid. Framöver har kommunerna möjlighet att teckna pensionsförsäkring för personalen efter konkurrensutsättning, säger Kietäväinen.

Enligt utredningen har sammanslagningen ingen inverkan på pensionerna för de personer som nu får pension. Reformen inverkar inte heller på arbetstagarnas eller pensionstagarnas pensionsavgifter, pensionstillväxten, pensionsindexen eller pensionsåldern.

Enligt Kietäväinen är det nu viktigt att ett politiskt beslut om att inleda lagberedningsarbetet för sammanslagningen fattas så snart som möjligt, eventuellt i samband med regeringsförhandlingarna. Också den fortsatta beredningen av ärendet kräver omfattande förberedelse och tillräckligt lång tid.

- Flera olika detaljer är fortfarande öppna i lagberedningen och därför är det väldigt viktigt med en omsorgsfull fortsatt beredning av ärendet. Tillräckligt lång tid måste reserveras för verkställigheten av reformen redan enbart på grund av de ändringar som krävs i datasystemen och registren samt på grund av de omfattande ändringar som förutsätts med anledning av investeringsrisken som liknar den i den privata sektorn. Enligt arbetsgruppens preliminära utkast kunde reformen genomföras 2027, vilket är yttersta minimum ur Kevas synvinkel.

- Då reformen genomförs omsorgsfullt stärks den interna konkurrensen inom hela ArPL-systemet och systemet blir stabilare. Det är i hela ArPL-systemets intresse att förändringen förbereds ansvarsfullt och grundligt, konstaterar Kietäväinen.

Arbetsgruppens rapport (på finska)

För ytterligare information

  • Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen tfn 040 048 6043
  • Kevas kommunikationsdirektör Reija Hyvärinen tfn 040 750 2999