Yksituumainen esitys on hyvä pohja kunta-alan eläkkeiden jättiuudistukselle

Keva
Keva

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisen asiantuntijatyöryhmän esitys kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämisestä on tervetullut avaus.

- Keva on osallistunut asiantuntijatyöryhmän työskentelyyn. Pidän arvokkaana sitä, että työryhmä on löytänyt yksimielisyyden siitä isosta linjasta, miten kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistäminen voitaisiin tehdä, iloitsee Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen. Hän korostaa, että jatkovalmisteluun jää vielä monta kysymystä selvitettäväksi.

Yhdistämisen jälkeen sekä yksityisten alojen että kunta-alan työntekijät vakuutettaisiin samassa eläkejärjestelmässä työntekijän eläkelain mukaisesti. Tämä tarkoittaisi sitä, että myös kunta-alan työnantajat voisivat siirtymäajan jälkeen järjestää lakisääteisen työeläketurvansa joko työeläkevakuutus-yhtiössä, eläkekassassa tai eläkesäätiössä. Kietäväisen mukaan kunta-alan kannalta erityisen tärkeää on ollut se, että tätä kautta kuntasektorin eläkemaksut kyetään pitkähkön siirtymäajan jälkeen saamaan yksityisen sektorin tasolle.

- Tämä on tärkeä viesti kaikille, jotka ovat olleet huolissaan kuntatyön tulevaisuudesta. Jatkossa kunnille tarjoutuu uudenlainen mahdollisuus hankkia henkilöstön eläkevakuutukset kilpailutuksen kautta, Kietäväinen sanoo.

Yhdistämisellä ei selvityksen mukaan ole vaikutusta nyt eläkkeellä olevien eläkkeisiin. Uudistus ei myöskään vaikuta työssä tai eläkkeellä olevien eläkemaksuihin, eläkekertymiin, eläkeindekseihin eikä eläkeikään.

Kietäväisen mukaan tärkeää on nyt se, että yhdistämiseen tähtäävästä lainvalmistelutyön käynnistämisestä tehdään poliittinen päätös pian, mahdollisesti hallitusneuvotteluissa. Myös asian jatkovalmistelu vaatii laaja-alaista valmistelua ja riittävää valmisteluaikaa.

- Lainvalmistelussa on paljon erilaisia yksityiskohtia avoinna ja sen johdosta asian laaja-alainen jatkovalmistelu on ensiarvoisen tärkeää. Jo pelkästään erilaisten tietojärjestelmä- ja rekisterimuutosten sekä yksityisten alojen tyyliseen sijoitusriskiin liittyvien mittavien muutostöiden johdosta, on uudistuksen toimeenpanoon varattava riittävä valmistautumisaika. Työryhmän alustavasti hahmottelema aloitusvuosi 2027 on Kevan kannalta äärimmäinen minimi, Kietäväinen sanoo.

- Uudistus huolellisesti toteutettuna vahvistaa koko TyEL-järjestelmän sisäistä kilpailua ja vahvistaa järjestelmän vakautta. On koko TyEL -järjestelmän etu, että muutokseen valmistaudutaan vastuullisesti ja huolella, Kietäväinen toteaa.

Lisätietoja

  • Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen p. 0400 486 043
  • Kevan viestintäjohtaja Reija Hyvärinen p. 040 750 2999

 

Työryhmän raportti: Eläkejärjestelmien erillisyys