Keva-päivä 2018

Vastuullinen muutos – sujuvampi työelämä

Keva-päivässa käsiteltiin julkisen sektorin ja talouden muutoksia, sote-uudistuksen vaikutuksia sekä työn muutosta ja merkityksellisyyttä. 

Päivässä alustivat muiden muassa Minna Helle, Martti Hetemäki, Mika Maliranta, Frank Martela ja Karoliina Jarenko, Katri Saarikivi, Jenni Airaksinen sekä Esko Valtaoja. Juontajana toimi Ylen A-studion toimittaja Kirsi Heikel.
Twitter-keskustelut #kevapäivä

Haastattelut

Esitysten taltioinnit

Esitykset

Johtaminen muuttuvassa Suomessa 

Mielekäs työelämän muutos

Megatrendit, Keva ja sijoittaminen

Kohti tulevaisuutta

Keva-päivän puhujat 

 

Kirsi Heikel

Kirsi Heikel on Ylen A-studion juontaja ja toimittaja. Hän on toimittanut yli 20 vuotta ajankohtaisohjelmia, keskittyen politiikan ja talouden aiheisiin. Hän on toimittanut ajankohtaisohjelmien lisäksi vaaliohjelmia- ja tenttejä, uutisten erikoislähetyksiä ja pitkään myös Aamu-tv:tä. 

 

 

Jenni Airaksinen

Jenni Airaksinen on Suomen Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja, jonka elämäntehtävänä on luodata suomalaisen yhteiskunnan mahdollisia ja toivottavia tulevaisuuksia ja tukea, tutkia ja kehittää suomalaisia kuntia maailman parhaiksi.

 

 


Bradley J. Betts

Bradley J. Betts, PhD, Managing Director, is a member of the Global Equity Research team within BlackRock's Systematic Active Equity group. He focuses on the use of machine learning, artificial intelligence, and natural language processing for generating alpha. Dr. Betts earned a BASc degree in computer engineering from the University of Waterloo in 1993, a MS degree in electrical engineering from Stanford University in 1995, and a PhD degree in electrical engineering from Stanford University in 1999.

 

 
 
Minna Helle

Minna Helle ratkoo työkseen Suomen pahimpia konflikteja. Hän näkee työssään konkreettisesti, millaisiin ongelmiin työelämän uudistamisessa kompastutaan. Helle on avoimuuden ja uudistumisen puolestapuhuja, jonka ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry palkitsi viime vuonna vuoden viestijä -palkinnolla.


 

 

Martti Hetemäki

Martti Hetemäki on valtiosihteeri kansliapäällikkönä valtiovarainministeriössä. Koulutukseltaan hän on valtiotieteen tohtori.

 

 

 

 

Anna-Kaisa Ikonen

Kevan hallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen on työelämäprofessori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa ja Tampereen korkeakoulujen yhdistymiseen tähtäävän Tampere3-uudistuksen johtaja. Aiemmin Ikonen on toiminut mm. Tampereen kaupungin pormestarina ja sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavana apulaispormestarina, valtiovarainministeriössä hallinto- ja kuntaministerin valtiosihteerinä sekä julkishallinnon konsulttina. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden tohtori. Ikonen toimii myös Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

 

Karoliina Jarenko

Karoliina Jarenko on Filosofian Akatemia Oy:n toimitusjohtaja, valmentaja ja tietokirjailija. Hän uskoo, että tulevaisuudessa menestyvät vain sellaiset organisaatiot, jotka osaavat onnistuneesti johtaa motivaatiota ja ohjata ihmiset kehittämään itseään ja työtään jatkuvasti uudelle tasolle. Kun ihmiset yhä itseohjautuvammin johtavat itse omaa työtään, jää Karoliinan mukaan johtajan tärkeimmiksi palveluiksi ison kuvan maalaaminen, innovaatioprosessien tukeminen sekä rakkaus.

 

 

 

Jussi Karhunen

Johtaja, sijoitusstrategia, Keva

 

 

 

 

Timo Kietäväinen

Kevan toimitusjohtaja

 

 

 

 

Mikko Koskela

Salkunhoitaja, Keva

 

 

 

 

Paula Laine

Paula Laine toimii Sitran ennakointi- ja strategiajohtajana ja vastaa mm. Sitran julkaisemista megatrendeistä. Hän on kiinnostunut megatrendien vaikutuksista keskinäisriippuvaisessa maailmassa, jossa yhä harvempi ilmiö rajautuu vain tietylle sektorille tai toimialalle.

 

 

 

Lauri Lyly

Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly on Tampereen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupungin valtuutettu ja Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen jäsen. Lisäksi hän toimii Tampereen seutuhallituksen puheenjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt SAK:n puheenjohtajana, SAK:n hallituksen puheenjohtajana ja edunvalvontajohtaja. Ennen SAK:ta Lyly oli Sähköliiton puheenjohtajana. Lyly on toiminut muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän jäsenenä, Pohjolan ammatillisen yhteisjärjestön PAY:n puheenjohtajana, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen varapuheenjohtaja, Työttömyysvakuutusrahaston puheenjohtajana ja Vakuutusyhtiö Kalevan hallintoneuvoston puheenjohtajana.

 

 

Mika Maliranta

Mika Maliranta toimii tutkimusjohtajana Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa Etlassa sekä professorina Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut talouskasvua, tuottavuutta, yritysten dynamiikkaa ja viime aikona johtamiskäytäntöjen laatua.
 

 

 

 

Frank Martela

Frank Martela, FT, on tutkija, valmentaja ja tietokirjailija Filosofian Akatemia Oy:stä, joka on erikoistunut sisäisen motivaation, itseohjautuvuuden ja merkityksellisyyden kysymyksiin elämässä ja työelämässä.

 

 

 

 

Toni Pekka

Tiimipäällikkö, analyysit, Keva


 

 


Laura Räty

Laura Räty on Terveystalon julkisista palveluista vastaava liiketoimintajohtaja. Terveystalo on tunnettu laadukkaista ja vaikuttavista työterveyshuollon palveluistaan, jotka oikein kohdennettuna alentavat tekemättömästä työstä johtuvia kustannuksia ja parantavat työntekijöiden hyvinvointia. Tällä hetkellä Terveystalon työterveyshuollon palvelut kasvavat kunnissa ja kuntayhtymissä. Koulutukseltaan Räty on lääkäri ja hänellä on pitkä kokemus työskentelystä julkisella sektorilla ja politiikassa.

 

 

Katri Saarikivi

Katri Saarikivi johtaa empatiaan ja vuorovaikutukseen liittyviä aivomekanismeja tutkivaa projektia Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä, Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on se, millä tavalla nämä mekanismit toimivat netin yli tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Tutkimustoiminnan ohella hän tekee yhteistyötä työorganisaatioiden kanssa relevantin tutkimustiedon sekä tutkimusmenetelmien hyödyntämisessä.

 

 


Esko Valtaoja

Esko Valtaoja on avaruustähtitieteen emeritusprofessori Turun yliopistosta ja entinen Tuorlan observatorion johtaja. Hän on arvostettu tieteentekijä ja kiitetty tieteellisen tiedon popularisoija.

 Anu Vehviläinen

Kunta- ja uudistusministeri, kansanedustaja (kesk). Anu Vehviläinen on toiminut myös liikenneministerinä Matti Vanhasen II ja Mari Kiviniemen hallituksissa. Kansanedustajana hän on nyt viidettä kauttaan.